Waarom mogen vrouwen zo weinig volgens de meeste godsdiensten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ik denk dat in de grond heel veel te maken heeft met erfrecht, en daarvóór gewoon met het behoud van eigen genen. Een probleem van alle tijden (nu pas oplosbaar door vaderschapstesten) is dat je er wél zeker van kan zijn wie de moeder van een kind is, maar niet wie de vader van dat kind is. Als man wil je je eigen genen behouden, en niet zorgen voor een koekoeksjong dat later ook nog geld, goed, territorium en eventuele titel erft. Dus moet de vrouw kort gehouden worden. Hoe vrijer een vrouw is, hoe groter haar bewegingsvrijheid, hoe meer gelegenheid ze heeft om haar gerief elders te zoeken. Dus komen er allerlei regels over hoe een vrouw zich moet kleden (niet verleidelijk), dat ze niet eigenmachtig kan handelen of zelfs het huis niet mag verlaten (geen gelegenheid geven en afhankelijk houden), en altijd onder toezicht moet staan (controle op eventuele uitstapjes). Als je vrouw zo afhankelijk van je is dat ze niet tegen je in durft te gaan, én ze geen gelegenheid krijgt om een scheve schaats te rijden, kun je er redelijkerwijs van uitgaan dat haar kinderen echt ook jouw kinderen zijn.

Bescherming voor haar zelf.

Een vrouw heeft in een aantal geloven alleen maar een verzorgende rol. een man moet daar de kost verdienen en de vrouw zorgt voor het huishouden de kinderen.

ik denk omdat deze godsdiensten zijn begonnen in tijden dat vrouwen sowieso niet veel in de melk te brokkelen hadden. de maatschappij vernieuwt zich veel sneller dan de godsdiensten, die niet snel openstaan voor veranderingen.

De godsdiensten waar wij hier in Nederland (en Europa...) het meeste mee te maken hebben, vinden hun oorsprong in het midden-oosten. De cultuur is daar zo, dat een man de baas is, en de vrouw heel weinig te kiezen of te vertellen heeft. Het christelijke geloof is rond 800 na christus verspreid, en daarmee de boodschap, dat een vrouw 'een beetje dom' is : ze laat zich verleiden door de slang, waardoor ze uit het paradijs moesten, ze werd gemaakt uit de rib van een man....Je kent waarschijnlijk alle verhalen wel, waar door de domheid of de eigengereidheid van vrouwen mannen zware consequenties moesten dragen : haar afknippen, waardoor hun kracht weg was, dat soort verhalen... Dat vrouwen in onze Nederlandse cultuur meer een gelijkwaardige rol gaan spelen is iets van de laatste 100 jaar. Toen de suffragettes in Engeland voorvechters werden van het vrouwenkiesrecht, de Dolle Mina's, de pil, baas in eigen buik, een slimme meid is op haar toekomst voorbereid...langzaam hebben vrouwen in Europa een andere rol veroverd dan moeder of minnares. Ik herinner mij bijv. nog heel goed, hoeveel er te doen is geweest om de eerste vrouwelijke piloot : véél tegengas.... Vandaar, dat er zoveel te doen is om die hoofddoeken : je zou als vrouw té verleidelijk zijn, en die arme mannen het hoofd op hol jagen, als je je volle vrouwelijke harenpracht laat wapperen. Alleen je eigen man mag jou zien zoals je bent - en dat betekent dus ook : zwemmen in volle bekleding, en geen mannelijke badmeesters... Het is een andere cultuur, en mét het leger worden van de kerken, het afnemen van het gezag van 'meneer pastoor', en de grotere studiemogelijkheden, waardoor iedereen voor zichzelf na leert denken, worden de meeste godsdiensten voor ons ''ouderwets" en van een andere tijd.

Vrouwen zijn voor de meeste godsdiensten minderwaardig en zijn alleen maar een afleiding van belangrijker zaken, ze zijn bovendien dom. Lees St Augustines er maar eens op naam. In de religies is nadien niet veel veranderd overigens. Het is Eva die de zondeval heeft veroorzaakt met haar domme gedrag. Het was natuurlijk niet zo, maar het verhaaltje over Adam en Eva is bewust verzonnen om vrouwen hun rechten te ontnemen. Gelovige vrouwen zijn dan ook hun rechten niet waard!

omdat ze als minderwaardig worden gezien en alleen maar goed zijn om kinderen te krijgen en eten klaar te maken . ik krijg de laatste jaren een beetje de indruk dat ze onder de duim worden gehouden zodat ze niet boven de mannen uitstijgen want dan kunnen de rollen wel eens omdraaien . in de meeste geloven komt de zin "hebt u naasten lief "voor ,maar dit is geen naaste liefde . anno nu is de vrouw nog steeds de ondergeschikte in veel geloven. ik ben een man en ben van mening dat de vrouw het sterke geslacht is en gelijkwaardigheid aan de man .

ik vind dat vrouwen helemaal niet weinig mogen want bijmij zijn er 2 geloven in de familie rooms katholiek en het moslim geloof en op school krijg ik met het christelijk geloof te maken en vind dat we best veel mogen want de man moet ook goed voorons zorgen en ons beschermen en heb daar niets op tegen vind wel dat vrouwen ook moeten werken maar het hangt er ook van af hoe je bent opgevoed ik ben namelijk bestwel vrij op gevoed en alles veranderd met de tijd

Het is meer een menselijk verschijnsel wat men tijdenlang aan de godsdienst heeft gehangen. Mannen wilden altijd bazen. En er zijn tijden geweest dat de mannen de boze buitenwereld in moesten om daar te gaan jagen, terwijl de vrouwen op de kwetsbare kinderen thuis moesten passen. Nou, als je dat als een ethisch, godsdienstig gegeven maakt, dan blijft dat er lang in zitten. Als je het Nieuwe Testament leest, dan merk je dat Jezus dat heeft afgeschaft. In onze tijd is er een leerstoel aan de Universiteit gekomen: feministische theologie. We moeten er nu met zijn allen van overtuigd zijn, dat vrouwen niet minder mogen dan mannen. Als ze andere dingen dan mannen doen soms, dan stemmen ze daarmee in. M.a.w. de emancipatie van vrouwen wordt niet geremd door geloof in God. Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. We moeten onze aanleg ontwikkelen, we moeten worden wie we zijn.

Het is niet alleen een godsdienstkwestie. Vrouwen worden ook onderdrukt in China bijvoorbeeld. Ik denk dat het vanuit de oertijd te maken heeft met de lichamelijke sterkte en met het wonder wat niet begrepen werd: het baren van kinderen. Hier in onze streek bij de Germanen en Kelten bijvoorbeeld hadden de vrouwen wel degelijk een belangrijke rol, ook als priesteressen. Dat is door de Romeinen uitgeroeid. Later hebben Katholieke en protestantse geloofspredikers in culturen en bij religies waar de vrouw gelijkwaardig was, of zelfs boven de man stond, die gelijkwaardigheid uitgebannen. Kijk maar naar Afrika, naar Zuid Amerika. Citaat Wiki: Katholicisme - Het katholicisme kent een sterke onderdrukking van vrouwen. Tot voor kort werden vrouwen niet toegelaten tot hogere organisatorische functies en het is hen verboden het geloof officieel te verkondigen. Feministische onderzoekers stellen dat de katholieke religie er toe heeft bijgedragen bestaande gebruiken en culturen waar vrouwen een gelijkwaardige of grote rol speelden, uit te bannen.

Vaak lag de oorsprong er in de vrouwen te beschermen. De 'geen seks voor het huwelijk' regel bv was heel nuttig in tijden dat zwangerschap en bevalling levensgevaarlijke dingen waren. Zeker later in de zwangerschap kan een vrouw toch niet alles even gemakkelijk meer en een bevalling zelf is een behoorlijke aanslag voor het lichaam. In die positie zijn vrouwen dus veel kwetsbaarder en het is dan beter voor zover moeder als kind als pa erbij blijft en helpt om die koter op te voeden. Om dat te garanderen werkt zo'n trouw regel behoorlijk goed. Overigens zijn er genoeg culturen geweest waarin vrouwen en mannen elkaars gelijken waren. De onze stamt af van een reeks (oude Grieken en Romeinen) culturen waarin dat niet het geval was. De religie(s) die in die tijd opkwam is dan ook een reflectie van die tijd. Je kan namelijk nogal moeilijk een religie promoten die haaks staat op wat de maatschappelijke, politieke en economische fundamenten zijn. (Veel oude Griekse en Romeinse goden hebben een plek gekregen als demonen in het Christendom bijvoorbeeld. Dat hield het nieuwe herkenbaar voor het oude. Hetzelfde gold voor veel rituelen en feesten ed.) Het probleem echter is dat het voor zoveel mensen zo gemakkelijk is als ze verteld worden wat ze moeten denken en dat macht nogal gemakkelijk corrumpeert. Veel van die regels zijn naar mijn idee dan ook behoorlijk en zinloos doorgeschoten. Daarbij geld toch vaak voor een zittende elite dat ze behoorlijk behoudend zijn. Niet zo vreemd daar verandering toch meestal niet in het voordeel van een zittende elite uit pakt. En niet alleen de elite. Veel mensen zijn bang voor verandering. Toegevoegd na 2 minuten: Zoals SuzyQ al opmerkt heeft het er ook mee te maken dat vaders toch een bepaalde garantie wilden dat het kind dat ze opvoeden ook daadwerkelijk hun kind is. Als je die verantwoordelijkheid toch moet nemen dat wil je ook wel bepaalde garanties. En het is (zonder moderne genetische testen) heel wat moeilijker om zeker te weten wie de vader is dan wie de moeder is.

Omdat de vrouw in die godsdiensten gezien wordt als een gevaar: vrouwen worden gezien als fysiek zwak en emotioneel onbetrouwbaar. Dat vrouwen dus minder mogen heeft te maken met de gevaren waaraan ze blootgesteld zijn.

Omdat de stichters mannen waren.

Vrouw is een godin, ze zijn sterker en krachtiger dan mannen. En mannen vinden het zeer kwellend voor hun ego als ze het van een vrouw verliezen.

Omdat de man het hoofd van een gezin is, en de vrouw staat net ietsje onder haar man.

De schepper heeft altijd al moeite gehad met het scheppen van de vrouw. In de meeste gevallen was de man er het eerst. De vrouw uit wat er nog overbleef. Er zijn meer dan 1500 oorsprong verhalen en vaak kwam de vrouw er bekaaid af. Enkele bloemlezingen. In een scheppingsverhaal van de Navajo-indianen worden de voeten, teennagels en enkels van de mens van aarde gemaakt, de benen van bliksem, de knieën van witte schelpen, de rest van het lichaam van witte en gele maïs, de aderen van gestreepte en blauwe maïs, het hart van grauw vulkanisch glas, en de rest van wat er overigens voorhanden lijkt te zijn. Dit menselijk schepsel heet Anlthtahn-nah-olyah. Er is ook een god die masturberend twee kinderen baart met de hand die wordt gestuurd door een godin. In sommige mythen leven de mensen al als ze worden geschapen, anderen worden levend gemaakt en voorzien van een ziel, in China en Egypte van twee zielen, in de Joodse cultuur zelfs van drie. Hoe God en Allah de mens boetseren is kinderspel vergeleken bij hoe de godin Woyengi dat doet, in een Nigeriaans apocrief verhaal: zij zet haar voeten op de scheppingssteen, begint dan de eerste menselijke wezens te modelleren uit aarde, omarmt hen één voor één, blaast adem bij hen naar binnen en vraagt hun als ze tot leven zijn gekomen, wat ze willen zijn: man of vrouw. Dan spreken ze hun voorkeur uit, en Woyengi zegt: ‘Zo zij het.’ In sommige verhalen wordt een man een vrouw om met een andere man te kunnen paren. In andere verhalen wordt een mens in tweeën gespleten om de man en de vrouw te creëren. Meestal wint de man. De eerste mens is meestal een man. De vrouw wordt soms gemaakt uit wat er nog aan boetseermateriaal over is. Daarna wordt ze in een ondergeschikte positie geschoven ten opzichte van de man. De baarmoeder is niet meer dan een vehikel voor de macht van de man. ‘In verschillende verhalen’, ‘dient de vrouw alleen als tijdelijke draagtas voor het levensschenkende product van de man.’ Ga er maar aan staan. Maar dit verklaart wel veel lijkt me zo.

Bronnen:
In het begin was er niemand - Hoe komt...