Zijn wij niet gewoon allemaal Goden?

Gen. 1:27 zegt: "God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen."
Gen. 9:6 zegt: "Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt."

Evenbeeld dus hetzelfde. (Met goddelijke krachten?)

--

Efez 4:24 "Doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid."

--

Psalm 82: 6-8 zegt: "Ooit heb ik gezegd: 'U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.' Toch zult u sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten. Verhef u, God, spreek recht op aarde, alle volken behoren u toe.

God zegt dus dat we goden zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

ik denk het wel...als ik het over mijzelf heb klopt dit zeker. maar er zijn natuurlijk ook duivels..

Deze conclusie heb ik ook getrokken alleen met andere (onduidelijke) argumenten die ik nog niet goed heb kunnen onderbouwen. Ik ben van mening dat er een hoop wijsheid in de bijbel staat. Ergens in de bijbel staat dat je altijd moet nagaan wat het doel is van iemand die je iets wil vertellen. De bijbel schept ook de gedachte dat er een wezen nog hoger is dan jij. Namelijk God. En probeert je dus wijs te maken dat wij eigenlijk maar miezerige wezens zijn. Daarbij komt ook dat ik de mensen aan de leiding niet vertrouw en ik een soort van complotdenker ben. Ik heb het idee dat de mensen dom worden gehouden om wat voor reden dan ook. Deze gedachte komt voornamelijk doordat de elite zelf ook allemaal gelovig zijn, en er op de zijkant van onze munt staat "god zij met ons". "Ze" willen dus kennelijk dat we geloven wat er staat. Toegevoegd na 1 uur: Volgens de bijbel schiep god ons naar zijn evenbeeld, maar volgens mij ben ik geschapen naar het evenbeeld van mijn vader en moeder en zij op hun beurt ook weer naar het beeld van hun ouders. Volgens deze redenering zijn onze ouders dus onze scheppers en zijn we wel allemaal goden. Dus als je met god de schepper bedoeld dan denk ik meer dat de zon + de omstandigheden op aarde + miljarden jaren evolutie de reden is van ons bestaan. Maar het is ook maar net wat voor beeld wij hebben bij het woord god. Dat beeld is natuurlijk afhankelijk van wat ons opgelegd wordt, maar dat deze opgelegde waarheid juist is lijkt mij zéér onwaarschijnlijk. We kunnen een hoop bereiken, en ik denk dat we tot zekere hoogte goden zijn. Maar dat komt natuurlijk niet overeen met de god uit de bijbel.

Wij zijn niet allemaal goden. Maar ik geloof in iets wat er op neerkomt dat wij mensen allemaal samen, ook alle levende wezens erbij, het Alles en het begrip god omvatten. Zo, lekker vaag misschien. Maar als het makkelijk was dan hoefde er niet zo veel over gepraat te worden.

In de Bijbel zijn mensen aan het woord die proberen te spreken over God. Het menszijn is niet zomaar iets. We hebben verantwoordelijkheid tov God. We hebben mogelijkheden. Zo lees ik het. Misschien zijn we begiftigd met goddelijke gaven. Maar laten we ons daar in de eerste plaats naar gedragen. Wat heb je eraan om te denken dat je god bent? Je blijft een mens. De dichter Willem Kloos zei: Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten, maar dat ging hem toch niet makkelijk, hij had het er moeilijk mee.

Bronnen:
http://4umi.com/kloos/god

We zijn naar God beeld geschapen, mensen, met de mogelijkheid om na te denken, en de mogelijkheid om lief te hebben, en met elkaar de mogelijkheid om de toekomst te wijzigen. Diep in ons sluimert nog steeds de Godsvonk, klaar om actief te gebruiken, om ons tot grote dingen in staat te stellen.

nee, evenbeeld betekent indeze naar het beeld van en niet kopie. lijkend op in eigenschappen maar niet een God zijnde en zo ook in staat tot zonde. als je genesis even uitleest zal je zien waar dat dan weer toe leid. evenbeeld Uitspraak: ˈevə(n)belt het -woord evenbeelden Zelfst. Naamw. iemand die of iets dat heel erg op iemand of iets anders lijkt `Je bent het evenbeeld van je vader

Bronnen:
http://www.encyclo.nl/begrip/evenbeeld

Nee wij zijn zelf geen goden maar mensen die zondigen en verkeerde dingen doen. God zondigt niet en Hij is en blijft eeuwig.

Nou als god de mens naar zijn evenbeeld heeft geschapen, dan had hij/zij/onzijdig wel een beetje meer zijn best mogen doen. Was mijn ziektekostenpremie wel iets lager of misschien wel gereduceerd naar nul. En al die enge ziektes. Nee, we zijn zeker geen goden. En op het eind maakt hij zich er dan maar weer erg gemakkelijk van af, door ons als gewone mensen te laten sterven. Het lijkt wel een sprookje.

De zee is nog nooit open gegaan als ik er was, geloof er geen ruk van. Toegevoegd na 1 minuut: En heb ook nooit water in een lekker wijntje kunnen veranderen.

Wij zijn Goden, maar dat geldt ook voor het totale heelal: pantheisme dus.

Nee, we zijn geen goden, maar we zijn in aanleg wel goddelijk, dat wil zeggen onlosmakelijk deel van het universum en in staat tot grootsheid. Nu ik vandaag toch met Osho citaten aan het strooien ben: "Ik vernietig (het concept van) god, maar reik goddelijkheid aan aan alle mensen."

hoe kan je zelf een god zijn?! heb je je zelf dan geschapen, en alle levende wezens op aarde..en de planeten. En vergeet niet dat alle teksten van de bijbel veranderd zijn en niet meer in de oorspronkelijke vorm zijn gebleven! Daarom denken sommige mensen gekke dingen ;D

Ja dat zijn we, maar we gedragen ons niet allemaal als zodanig, als God. Goede opmerking van je...

Mensen bevatten een goddelijke vonk maar zijn geen goden. Well bestaat een potentieel om meer goddelijk te worden. De Bijbel is een oneindig diep bron van wijsheid en heeft 70 gezichten en 4 lagen van informatie. Je kan het als een historische verhaal lezen maar je kan het ook lezen als een gebruiksaanwijzing voor het leven of een recept voor de schepping. Vanuit het mysticisme ontstaat het volgende recept (met een knipoog naturlijk): Een drupeltje goddelijk essensie in een emmer gemakt van ego en vol gegoten met moglijkheden, goed roeren en vrije wil toevoegen. Als het lukt verandert de emmer in een prachtig cristal en goud graal en gaat het in de mooie presentatie kast. Als het niet lukt blijft het een emmer om de vloer schoon te maaken…:-)

Ik denk dat het beeld 'God' ooit ontstaan is uit een betere projectie van de mens zelf. Ik denk dat het een beeld is van iemand met krachten die wij (of de mens in de tijd toen 'God' 'bedacht' werd) graag hadden gehad.Bijvoorbeeld laat het regenen in droge tijden. Wij kunnen dat (nog?) niet reguleren. Maar volgens vele mensen kan God dat wel. En als hij dat niet doet dan heeft hij daar een reden voor die vast beter (of minder erg) is dan een slechte oogst. We realiseren ons dat de kracht buiten ons ligt. Velen geven die kracht een naam, God dus. En omdat we niet verder kunnen denken dan de dimensie waarin we nu leven is het een projectie geworden van iets wat erg op ons lijkt in gedrag en zelfs in vorm. Kijk maar wat Michelangelo maakte. Ik ben ervan overtuigd dat me mensheid een grote valkuil heeft. En dat is die van het hopen op totale grip hebben op het leven. Dat doen we om houvast te hebben. Zeker in onzekere tijden. God is ontstaan omdat we graag grip hebben op de vraag hoe het leven ontstaan is. Zolang men niets zeker weet, blijft veel mensen niets anders over dan 'geloven' in hoe het leven is ontstaan. Ook dat geeft enorm veel mensen houvast.

Wij zijn geen goden, want wij moeten God dienen, hoe zou dat kunnen als wij gelijk aan God waren? Hij heeft ons naar Zijn beeld geschapen, ik denk dat dat uiterlijk is en misschien ook wel als we ons houden aan Zijn geboden. Jezus daarentegen was mens én God. Christenen willen op Jezus lijken d.w.z. God dienen en volgen in hun hele levenswijze. De duivel zei in het paradijs tegen Eva dat als ze de vrucht zou eten, dat ze dan net als God zouden worden. Dat was dus nog niet zo. En dat kon ook niet, want God strafte.