Wie / Wat zijn de Natiën precies?

De Natiën die in de bijbel worden genoemd.

Weet jij het antwoord?

/2500

Landen, grote Rijken. Bv in de tijden van verschillende Bijbelschrijvers: Perzie, Egypte, op meer kan ik even niet opkomen. Niks bijzonders dus. Passend binnen het wereldbeeld van de tijd waarin het bijbelboek is geschreven. Van bijna alle bijbelboeken zijn wel dateringen bekend.

Een bijbeluitleg is dat de kern van de Westerse blanke Protestantse natiën van vandaag de letterlijke afstammelingen van de verloren Tien Stammen van Israël zijn. Die tien stammen woonden in Pontus, Galatië, Kappadochië, Asia, Bitynië. Deze streken liggen in Centraal Anatolië, een gebied in midden Turkije.

Bronnen:
http://www.ekklesia-evangeliekorps.nl/63.html