Hoe werd de tijd bepaald in de begintijd van de Islam?

Voor moslims is het belangrijk, dat ze op de juiste tijden bidden.

Nu is het heel eenvoudig de juiste tijd te bepalen: voor elke plek op aarde en voor elke dag van het jaar weten we heel precies hoe laat de zon op die plek en die dag opkomt, en hoe laat de zon ondergaat. Ook de tussenliggende (gebeds)tijden kunnen we heel nauwkeurig meten.

Vroeger had de imam een muezzin in dienst om het gebed aan te kondigen, en een tijdwaarnemer die de muezzin moest vertellen wanneer het tijd was om de minaret te beklimmen. Hoe bepaalde die tijdwaarnemer (ik ben de eigenlijke naam voor die functie vergeten) vroeger de juiste tijden?

Zonsopkomst en zonsondergang lukken nog wel, mits het niet bewolkt is. Maar hoe bepaalde de tijdwaarnemer de tussenliggende (gebeds)tijden? En hoe deed hij dat wanneer het de hele dag zwaar bewolkt was?

Toegevoegd na 43 seconden:
 
Het zou nogal lullig zijn wanneer twee moskeeën die binnen gehoorsafstand van elkaar lagen, op verschillende tijden zouden oproepen tot gebed...

Toegevoegd na 2 minuten:
 
Tijdwaarneming is niet zo eenvoudig, want de gebedstijden verschillen van dag tot dag een paar minuten.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Tijd werd vroeger vaak 'afgelezen' aan de stand van de zon door gebruik te maken van de schaduw. De tijdwijzers van vroeger lieten aan de hand van de schaduw van een stok (stand van schaduw en lengte van de schaduw) de tijd zien. In een uitleg over de Salat (het Islamitische gebed) vertelt over de wijze waarop een stok weerd gebruikt om de tijden af te lezen: "de hanafieten verrichten deze als de schaduw van een rechtopstaande stok gelijk is aan de middagschaduw vermeerderd met de dubbele lengte van de stok, terwijl de andere drie asr verrichten als de middagschaduw is vermeerderd met de enkele lengte van de stok. Als bijvoorbeeld de middagschaduw van een stok van 1 meter een halve meter is, dan verrichten hanafieten asr als de schaduwlengte 2.5 meter is terwijl de drie andere madhabs dit doen als de schaduwlengte 1.5 meter is. Daarnaast zou voor de hanafieten de juiste mate van donkerte voor isha boven de 48-ste breedtegraad niet bereikt worden, waardoor zij in de zomer deze salat samen met maghrib-salat verrichten." Het Hanafisme is één van de 4 scholen/madhabs ofwel te interpreteren als een van de denkrichtingen binnen de Soennitische Islam. In het stukje tekst valt te lezne dat de lengte en de donkerte van de schaduw van belang waren. En ik ga ervan uit dat ook de stand van de schaduw van belang was. Bron 2: meer informatie over schaduwstokken en ontwikkeling van tijdsnotitie

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Salat_(islam)
http://www.scholieren.com/werkstukken/39656

Hoe het precies ging kan ik niet zeggen, wel dat in die tijd de Arabieren veel verder ontwikkeld waren dan het beeld dat wij van de vroege Middel Eeuwers hebben; Karel de Grote kreeg al eens een waterklok van een kalief. De beschikbare uurwerken zullen naar onze maatstaven niet erg nauwkeurig zijn geweest, maar goed genoeg om de kortere perioden zonder Zon te overbruggen.

Het is een misverstand dat moslims verplicht op vaste tijdstippen moeten bidden. Eigenlijk zijn de regels best los. Mensen, die druk zijn en geen tijd hebben, of geen notitie van tijd hebben, zoals dat vroeger ging, toen men nog geen goede uurwerken had, mogen op een tijdstip gaan bidden, die hen het beste uitkomt. Regel is wel dat je je houdt aan het voorgeschreven aantal keren bidden per dag. Oftewel, ook vroeger, in de begintijd van de islam, mocht men zelf bepalen wanneer men ging bidden. De tijd kwam niet zo precies.

Bronnen:
arabistjansen.nl

De Islaam heeft voor de belangrijke zaken van het geloof de meest simpele en toegankelijke manieren vastgesteld om het te bereiken. Zo is de stand van de zon het meest toegankelijke middel om te hanteren, gezien men over de hele wereld de zon kan zien. Tijdsbepaling vroeger werd gedaan aan de hand van de stand van de zon. Elke 'stand' had een bepaalde naam, en daar waren ze heel ontwikkeld in. De Islaam kent 5 gebedstijden die op tijd gebeden te dienen worden. Voor elk van deze tijden is er een begintijd waarop het ingaat en een eindtijd waarop het afloopt en je na die tijd dus 'te laat' bent. Ik zal niet op de eindtijden ingaan, maar om een idee te geven kan ik aangeven wanneer de begintijden van elk gebed is. De naam van het gebed draagt de betekenis van de stand van de zon op dat moment. Fajr: De zonsopkomst. Dat gaat in zodra de 'ware zonsopkomst' plaatsvindt. Eerst komt er een verticaal streepje zon. Dat is nog niet de werkelijke tijd. Pas als er na elke minuten een horizontale lichtval verschijnt gaat de tijd van Fajr in. Dohr: Dit is de tijd dat de zon net voorbij de hoogste stand is. Dus het moment precies tussen zonsopkomst en zonsondergang. Asr: Dat is het moment dat de schaduw van een object even lang is als het object zelf. Maghreb: Zonsondergang. Isha: Dit is wanneer volledige duisternis is, nadat de zon ondergegaan is blijft er nog (rood) licht aan de horizon hangen. Zodra dat verdwenen is, is de tijd aangebroken.

Kijk eens op deze site.

Bronnen:
http://www.fountainmagazine.com/article.ph...