Bestonden er in Jezus' tijd ook al mensen met een burn-out?

In Mat. 11:28-30 staat vermeld:

“Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zult rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”

Een burn-out kan worden omschreven als:
Burn-out is een specifieke toestand van overspannenheid naar aanleiding van emotionele overbelasting. Als je een burn-out hebt voel je je “burned out”, of opgebrand. Je kunt geen energie meer vinden om werk te verrichten.

Een burn-out komt voornamelijk voor bij mensen in sociale of contactuele beroepen zoals het welzijnswerk, de gezondheidszorg en het onderwijs. Werkende vrouwen en managers hebben er vaker last van dan anderen.

Een burn-out wordt vaak beschouwd als een werkgerelateerd probleem. Het ontstaat als gevolg van langdurige, emotionele overbelasting en stress. De risicofactoren voor burn-out zijn:

Hoge werkdruk.
Slechte werksfeer.
Beperkte controlemogelijkheden (zoals beslissen over vrije dagen en pauzes).
Lage beloning.

Bestond dergelijke problematiek in Jezus tijd ook of duidde Jezus op andere soorten klachten die in die tijd veel voor kwamen

http://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/burn-out/item33279

Weet jij het antwoord?

/2500

Het begrip burn out is pas begin jaren 70 van de vorige eeuw geïntroduceerd en in ons land pas tientallen jaren later een begrip geworden. In de tijd van Jezus zal er in Israel dus niemand zijn geweest die er ooit van gehoord had, Jezus zelf inbegrepen. Het is daarom onwaarschijnlijk dat hij deze aandoening voor ogen had toen hij de door jou geciteerde woorden sprak. In de moderne theologie wordt het naarmate de exegeet tot een bepaalde kerk of stroming behoort, anders uitgelegd maar bij vermoeid en belast denkt men vrijwel altijd aan geestelijke belasting en vermoeidheid in het algemeen, niet aan burn out.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burn-out
https://www.google.nl/search?q=explanation...

In 1 Koningen 19 (en daaraan voorafgaand hoofdstuk 18), kun je lezen over Elia. Hij had het erg zwaar, en waarschijnlijk een burn-out. Hier kun je lezen over wat hij deed / zijn gedrag en ook hoe God hem vervolgens hielp hierbij. Zo zijn er denk ik meerdere voorbeelden te vinden in de bijbel van mensen met veel stress/burn-out verschijnselen. Het werd toen alleen anders genoemd, maar ik denk dat veel van onze problemen toen ook al bestonden. Een Bijbelstudie hierover vind je op onderstaande site (of google op Elia, burn out). Toegevoegd na 8 minuten: Ik las eigenlijk 2 vragen in jouw vraagstelling: -ik denk wel dat er toen mensen met een burn-out bestonden (zie mijn antw); -of Jezus daar specifiek op doelde met deze bijbeltekst (Mat. 11 28-30), denk ik niet. Dus niet enkel en alleen voor burn-out, maar juist veel breder.

Bronnen:
http://www.pastoralecounseling.org/35446/s...