wanneer is jezus geboren en wannneer stierf hij?

de precieze datum valt waarschijnlijk niet meer te achterhalen.. maar ongeveer wat er van bekend is.

Weet jij het antwoord?

/2500

Beetje basis kennis is best makkelijk in het leven Met kerst is Jezus geboren En op goede vrijdag overleden ( zo goed was die vrijdag dus niet) Met Pasen is Jezus opgestaan uit de dood.

Het geboortejaar van Jezus is een andere onzeker element. Onze hedendaagse jaartelling is gebaseerd op de geboorte van Jezus. Het systeem van onze jaartelling werd in het jaar 525 ontworpen door de monnik Dionysius Exiguus. Hij stelde vast dat Jezus op 25 december in het jaar 1 werd geboren. Deze berekeningen bleken achteraf echter niet te kloppen. In het evangelie van Matteüs wordt namelijk gesteld dat Jezus geboren werd toen de Joodse vazalkoning van de Romeinen Herodes I in Judea aan de macht was. Herodes stierf echter in het jaar 4 voor Christus. Het geboortejaar van Jezus ligt hierdoor waarschijnlijk even voor het jaar vier voor Christus. Door deze rekenfout van Exiguus loopt de hedendaagse jaartelling niet synchroon met de gebeurtenis waarop hij gebaseerd is, namelijk de geboorte van Jezus. De bijbel vertelt onder meer dat de kruisiging op een vrijdag plaatsvond, onder toeziend oog van Pontius Pilatus (die slechts tien jaar stadshouder van Jeruzalem was) en dat kort na de dood van Jezus het Pascha werd gevierd. De onderzoekers pakten de kalender uit die tijd erbij en ontdekten dat alle informatie samenvalt, wanneer men ervan uitgaat dat Jezus in het jaar 33 na Christus werd gekruisigd. Die datum is al vaker door wetenschappers geopperd en de sedimenten nabij de Dode Zee lijken dat nu dus te onderschrijven.

Dit is het Bijbelse antwoord: Jezus werd klaarblijkelijk in de maand Ethanim (september/oktober) van het jaar 2 v.G.T. geboren, werd in 29 G.T. omstreeks dezelfde tijd van het jaar gedoopt en stierf op vrijdag, de veertiende dag van de lentemaand Nisan (maart/april) van het jaar 33 G.T. om ongeveer drie uur ’s middags. Hoe komt men aan deze datums? Jezus werd ongeveer zes maanden na de geboorte van zijn bloedverwant Johannes (de Doper) geboren, toen Caesar Augustus Romeins keizer (31 v.G.T.–14 G.T.) en Quirinius stadhouder van Syrië was, en tegen het einde van de regering van Herodes de Grote over Judea. Zie ook Mattheus 2:1, 13 en 20-22, Lukas 1:24-31, en 2: 1, 2 en 7. Hoewel de datum van Herodes’ dood omstreden is, is er heel wat bewijsmateriaal dat hij in het jaar 1 v.G.T. gestorven is. Een verdere basis voor de juistheid van de datums vindt men in Lukas 3:1-3, waaruit blijkt dat Johannes de Doper in „het vijftiende regeringsjaar van Tiberius Caesar” begon te prediken en te dopen. Dat 15de jaar liep van de tweede helft van 28 G.T. tot augustus of september 29 G.T. Op een zeker moment tijdens Johannes’ bediening kwam Jezus naar hem toe en werd gedoopt. Toen Jezus daarna met zijn eigen bediening begon, was hij „ongeveer dertig jaar. Volgens Numeri 4:1-3, 22, 23, 29, 30 waren degenen die onder het Wetsverbond dienst in het heiligdom verrichtten, „dertig jaar oud en daarboven”. Het is redelijk om aan te nemen dat Johannes de Doper, die een leviet was en de zoon van een priester, op dezelfde leeftijd met zijn bediening begon, niet in de tempel, maar in de speciale toewijzing die hij had ontvangen. De specifieke vermelding (tweemaal) van het leeftijdsverschil tussen Johannes en Jezus en het onderlinge verband tussen de verschijningen en de boodschappen van Gods engel bij de aankondiging van de geboorte van de twee zonen (Lu 1), verschaffen een basis op grond waarvan aangenomen kan worden dat hun bediening volgens een zelfde tijdtafel verliep en dat Johannes (als de voorloper van Jezus) dus ongeveer zes maanden eerder dan Jezus met zijn bediening begon. Op grond hiervan moet Johannes dertig jaar voordat hij — in het 15de jaar van Tiberius — met zijn bediening begon, geboren zijn, dus ergens tussen de tweede helft van 3 v.G.T. en augustus of september 2 v.G.T.; en Jezus’ geboorte moet ongeveer zes maanden later hebben plaatsgevonden.