Hoe is het mogelijk dat het Christendom 'heidense' geloven veroordeeld?

Het Christendom was niet een geheel nieuwe godsdienst, maar kwam voort uit wat eerder bestond. Zijn hoofdleringen maken ook deel uit van oudere godsdiensten en vele riten en dogma's zijn overgenomen uit wat men het heidense geloof noemde.

Er bestonden verscheidene centra waar de oude mysteriën werden bewaard, onderwezen en in praktijk gebracht: Alexandrië, Antiochië en andere plaatsen in Klein-Azië en deze onderhielden verbindingen met India en Perzië. We zien dat het vroege Christendom de leringen van deze scholen aanhing en het zijn deze vormen van het Christendom die men als ketterij is gaan beschouwen vanwege hun bezoedeling door heidense bronnen, waarmee de zaak precies wordt omgedraaid.

Toen het Christendom hoofdzakelijk een politieke factor werd en men het nodig achtte het aan te passen aan de behoeften van zoveel verschillende volkeren, de Romeinen, de Grieken, de Aziaten, de Teutonen, heeft de noodzaak van uniformiteit en van een gevestigde kerk met vaste leringen, tot gevolg gehad dat de mooiere leringen werden afgeschaft.

Hoe kan het Christendom geloven veroordelen die eigenlijk het ware Christendom zijn?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Iedere religie claimt de enige ware te zijn. Ook iedere stroming of denominatie claimt de enige ware te zijn. Hier volgt uit dat men dus alle andere religies of stromingen als "fout" moet bestempelen, geheel blind voor de eigen dogma's en ontstaansgeschiedenis.

Omdat elke stroming van het Christendom beweert het ware Christendom te zijn, ongeacht ontstaansgeschiedenis of wat dan ook. Er zijn heel veel stromingen en substromingen, en de bron is vaak voor meerdere interpretaties vatbaar, zeker wanneer verschillende stromingen zich baseren op verschillende vertalingen. Het is dus eigenlijk heel lastig te spreken van een "ware" stroming, omdat elke stroming van anderen vindt dat ze de waarheid op punten missen.

Ik heb het altijd geleerd en geloofd en gepraktizeerd(als ik eraan dacht), dat het helemaal niet gaat om het christendom, of wat voor dom dan ook, of wat voor isme dan ook. Het gaat om wat Jezus heeft gezegd. Zie Mattheus 5, de Bergrede.

Je moet niet kijken naar wat de mensen doen, maar naar wat God zegt.

Dit heeft meer te maken in het feit dat dit geloof zich niet verder ontwikkeld. Het is er al sinds heel lang, en al heel lang volgens dezelfde principes. Er wordt niet meer buiten deze principes gekeken. Dus voor het moment van vandaag, is het een oud geloof die vastzit in zijn eigen opvattingen. Er is geen groei meer, en dus ook geen nieuwe inzichten die nodig zijn in het leven.

Het chistendom heeft zich gedurende vele eeuwen ontwikkeld tot wat het nu is. Tussen het optreden van Jezus en het min of meer vastleggen van het christelijk geloof zaten minstens 3 eeuwen en daarna ging de onwikkeling door. De strijd over de "ware leer" was vaak een ordinaire strijd om de macht, om de gunst van de Romeinse / Byzantijnse keizer, of een manier om concurrenten uit te schakelen. Je tegenstander van "heidense" gedachten beschuldigen was dan een schot voor open doel.

Omdat het niet gaat om wat god zegt of wat Jezus heeft gezegd, maar om wat de mensen daarvan gemaakt hebben. En mensen weten niet wat god vindt, want er is niemand die ooit met hem/haar gesproken heeft... Het zijn mensen die woorden interpreteren, vertalingen verkeerd begrijpen, hoofdstukken toevoegen etc. Ik denk dat een ware christen geen enkel ander geloof veroordeelt, omdat "christen" gelijk zou staan aan "liefde".

"Hoe is het mogelijk dat het Christendom 'heidense' geloven veroordeeld?" Omdat velen dát doen door onwetendheid. Jezus zegt zelf volgens de Bijbel: "…Ik oordeel niemand…" (Johannes 8:15) http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Jh8.htm en hij zegt ook: "Als iemand Mijn woorden heeft gehoord en niet zal hebben geloofd, Ik oordeel diegene niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordeel, maar opdat Ik de wereld zegen." (Johannes 12:47) http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Jh12.htm Daarom is mijn raad: "Vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen"... (Lukas 23:34) http://www.statenvertaling.net/kanttekeningen/Lk23.htm

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100