Heeft een abdis ook de rang van bisschop?

Ik zocht het verschil op tussen klooster en abdij. Ik heb begrepen dat de eerste vorm onderdanig vereist is aan de plaatselijke bisschop. Maar dat de abt, de verantwoordelijke voor een abdij, dezelfde rang heeft als een bisschop. Maar hoe zit het dan met een abdis. Hoe zit deze hiërarchische band? Wordt de abt (abdis) ook geregeld opnieuw gekozen? Wat dan met de rang (bisschop) voor de abt die werd afgestemd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een abt en abdis hebben bestuursmacht over een abdij, zoals de diocesane bisschop het heeft over het bisdom. Met de woorden van het kerkelijk wetboek (CIC 370): "Een territoriale prelatuur of een territoriale abdij is een bepaald deel van het Volk Gods, territoriaal omschreven, waarover de zorg, wegens bijzondere omstandigheden, toevertrouwd wordt aan een Prelaat of Abt die het, op de wijze van een diocesane Bisschop, als diens eigen herder bestuurt". De diocesane bisschop heeft dus "bestuurlijk" niets te zeggen over een abdij. Wel over een "gewoon" klooster. Bevoegdheid om priesters te wijden, heeft de abt niet, hij is immers geen bisschop. Verschil is wel dat de abt van een abdij wel een mijter mag dragen en een abdis van een abdij niet. Een abt en een abdis worden gezegend, door de diocesane bisschop. Toegevoegd na 11 minuten: Dus als je de bestuursmacht bedoelt: ja, die is gelijk voor de abt of abdis van een abdij. Ze worden gekozen door de kloosterlingen van de desbetreffende abdij voor bepaalde of onbepaalde duur.

Een abdis is een vrouw en zal dus nooit een geestelijk ambt bekleden, dat is voorbehouden aan mannen.