kan je nikah doen maar niet bekeren tot het geloof?

kan je nikah doen maar niet bekeren tot het geloof? eigen geloof is hindoeïsme.

Anoniem

Weet jij het antwoord?

/2500

Je kunt een hoop dingen doen zonder je te bekeren tot het geloof waarvan dat specifieke ritueel onderdeel is. Bijvoorbeeld kerst vieren, of vasten, of bidden, om maar een paar zijstraten te noemen. Wanneer je echter deel wilt nemen aan sacramenten (heilige rituelen zoals doop en huwelijk) dien je over het algemeen toch "lid" te zijn van de gemeenschap / de kerk / het geloof in kwestie. Nu is dat beweren of zelfs belijdenis doen / getuigenis afleggen niet te controleren, maar het lijkt me wel iets waar je geloofsmatig achter moet staan om dat überhaupt te willen. Nikah is het(Islamitisch) huwelijk, en hoewel ik slecht op de hoogte ben van sacramenten in de Islam, is over het algemeen bij vrijwel elke geloofsstroming het huwelijk heilig. Niemand zal je in de weg staan - neem ik aan - als je qua sfeer, indeling en aankleding een Islamitisch huwelijk wilt doen / naspelen, maar officiële gezagsdragers of erkenning door de kerk zal er dan niet bij zijn. Het nut ervan ontgaat me ook eerlijk gezegd een beetje. Waarom zou je een voor de Islam rechtsgeldig huwelijk willen sluiten als je je verder niet tot de Islam wilt bekeren ? Binnen de gemeenschap is men er kennelijk ook nog niet helemaal uit ; sommige mensen zeggen dat een Moslim wel met een niet-Moslima mag trouwen maar andersom niet, anderen beweren dat je wel degelijk Moslim moet zijn, en weer anderen beweren dat je DOOR het huwelijk automatisch moslim wordt. Ook gaat de variant rond dat je niet met een ONgelovige mag trouwen, maar wel met iemand van "de oude boeken" (grofweg de Thora, de Psalmen en het Evangelie) - dus wel met een Jood of Christen (een monotheist), maar niet met een Boeddhist of Hindoe. Als je voornemens bent een huwelijk te sluiten met een Moslim, kun je het best informatie vragen bij de Imam die de Nikah zou moeten "inzegenen". Blijkbaar zijn er nogal wat verschillen in interpretatie mogelijk. Bedenk echter wel dat het zeker voor de familie absoluut consequenties zal hebben of je een traditioneel huwelijk kunt en wilt sluiten of niet.

Bronnen:
http://forums.hababam.nl/archive/index.php...
http://lepetitfavorite.com/de-nikah-het-is...

Als je een hindoe bent kan dat niet. Als je een man bent moet je met een moslim, een jodin of een christen trouwen, niet met een ander geloof. En als je een vrouw bent mag de man niet met je trouwen om dezelfde reden. Daarnaast moet je je afvragen, en dat leidt ik af uit de vraag, of je wel moet trouwen. In Nederland gold vroeger het adagium, twee geloven op een kussen daar slaapt de duivel tussen. Nu is dat hier, met de ontkerkelijkin, wel veel verdwene, maar ik heb de indruk dat de islam nog uitermate conservatief is wat dat betref. Van het hindoeisme weet ik het niet maar het lijkt mij een recept voor problemen waarbij er wederzijds wel heel veel liefde miet zijn om die te overwinnen. Toegevoegd na 1 dag: Als je onderstaande definitie van Nikah leest zit ik me af te vragen of je niet met een loverboy te maken hebt. Nikahu al-mut'ah Nikahu al-mut'ah (Arabisch:نكاح المتعة (huwelijk van genot)) of het Perzische sighe is een onder strikte voorwaarden geoorloofd tijdelijk huwelijk op basis van Soera De Vrouwen 24. Dit huwelijk is slechts geldig voor een beperkt deel van de moslims, namelijk de usuli's, die een stroming vormen binnen de Twaalvers, en behoren tot de sjiieten, . Binnen alle andere stromingen van de islam wordt deze aya met behulp van tafsir anders geïnterpreteerd. Doorgaans wordt alleen een huwelijk geaccepteerd, dat in beginsel niet tijdelijk is. Alleen de usuli's kennen dus twee soorten van het huwelijk. Na de afgesproken tijd wordt het huwelijk automatisch ontbonden. Afhankelijk wat beide partijen overeenkomen kan deze termijn variëren van een uur tot 99 jaar. Er ontstaan geen erfrechten tegenover de vrouw, maar wel voor eventuele kinderen die uit het huwelijk geboren worden. Deze kinderen worden ook erkend. De andere stromingen, zoals de soennieten erkennen wel dat Mohammed het tijdelijke huwelijk goedkeurde voor moslimmannen op zakenreis of op veldtocht. Immers, een tijdelijk huwelijk is beter dan overspel. Het was een concessie aan de menselijke zwakte. Later is het, net als de geleidelijke invoering van het alcoholverbod, haram (verboden) verklaard. Volgens de usuli's echter heeft Omar het verbod ingesteld, een kalief die zij als sjiieten niet erkennen. Achtergrondinformatie Nikahu al-mut'ah is een controversieel onderwerp waar veel over gediscussieerd wordt. Hoewel een tijdelijk huwelijk slechts onder strikte voorwaarden gesloten mag worden kan het leiden tot een soort gelegaliseerde vorm van prostitutie.

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loverboy_%28...
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nikahu_al-mut%27ah