wat is geloof?

Als iets te bewijzen dan is geen geloof dan geloof je niet dan weet je het zeker

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als het hart niet meer gelooft en hoopt, dan is liefde nog de redding

De eerste betekenis van geloven is de veronderstelling dat iets waar of niet waar is. Geloven in dit verband is als een inschatting die iemand maakt dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. Deze waarschijnlijkheid is in het geval van 'geloven' groter dan wanneer men 'geen idee' heeft, en kleiner dan wanneer men iets 'zeker weet'. Deze waarschijnlijkheden worden door individuen persoonlijk toegekend. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er geen zekerheid is over de kwestie. Geloven in de religieuze context is een vorm van overtuiging en vertrouwen in God of goden, een hogere waarheid of realiteit.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geloven_%28gedrag%29

Geloof is datgene dat je niet kunt bewijzen, maar dat je voor waar aanneemt omdat het je plausibel in de oren klinkt, past in je wereldbeeld, je troost of geruststeld, het je een verklaring kan geven voor dingen die je anders niet kunt verklaren. Geloven is echter nooit een reden om niet nader te onderzoeken naar wat de waarheid is. Voorbeeldje : Gisteren zaten we in de keuken van ons stille, vrijstaande huis, en we hoorden continu een vervelend gedreun / gebonk door het huis gaan. Ik was er van overtuigd (geloofde) dat er boven ergens een deur openstond. Had geen zin om te gaan kijken. Mijn dochter echter was er van overtuigd (geloofde) dat het een geest. (Daar pest ze me graag mee omdat ik nogal cynisch ben op dat gebied, en ze WIL het ook heel graag, dat er geesten van oude bewoners in het huis zitten ofzo, mafkees). Affijn, we waren beiden overtuigd van ons eigen geloof. Toen ik echter na een kwartiertje toch even poolshoogte in en om het huis ging nemen, ontdekte ik het voetballende buurjongetje tegen de gevel........ Geloven is mooi om je gerust te stellen of juist niet, maar de waarheid is altijd simpeler dan je denkt.

De apostel Paulus zei al: Geloof is de zekerheid van de dingen waar je op hoopt, het bewijs van de dingen die je niet ziet."" Die wist het dus ook niet precies aan te geven, het is en blijft moeilijk. Er is sprake van een ""innerlijke zekerheid"" zeg ik nu als 21e eeuwer.

Bronnen:
http://www.ichthus-emmermeer.nl/opweg/2009...

"Geloof is de zekerheid van de dingen waar je op hoopt" Niets meer en niets minder dan dat. Dus een nogal magere basis om op te vertrouwen. De meeste mensen vinden het gek dat ze in het niets verdwijnen als ze dood gaan en de meeste mensen hebben moeite met het aanvaarden dat het bestaan geen doel heeft. Andere mensen weten dat en maker er misbruik van: ze bedenken een geloof, met een verzonnen antwoord op beide vragen, en manipuleren twijfelende mensen daarmee. Alle leiders van geloven zijn er flink beter van geworden, direct of via het bedrijf dat ze hebben opgezet (het kerkgenootschap). Zowel in Rome, als in Salt Lake City als in Tibet schittert het goud met grote overdaad.

Geloof is een innerlijke overtuiging van...

geloof is vertrouwen

is geloof een gave van God? Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme. Efeze 2:8,9 NBG De hamvraag is hier: wat is een gave van God? 1. is dat behouden worden?; 2. is dat geloof?; 3. of slaat het op beiden: zowel op behoudenis als op geloof? De Griekse taal geeft hier uitsluitsel. Optie 1 en 2 vallen om grammaticale redenen af. Er staat letterlijk "DIT is een gave van God", waarbij "DIT" een onzijdig woord is. "DIT" kan daarom niet slaan op "geloof", want dat is vrouwelijk, maar evenmin op "behouden", want dat is weer mannelijk. Blijft over optie 3. "... DIT is een gave van God" slaat op het hele voorgaande zinsdeel. Zowel behouden worden als geloven, is een gave Gods. Het is genade dat we worden gered. En het is eveneens genade om te geloven.

Geloven is ergens zeker van zijn, zonder dat er bewijzen zijn. Het heeft te maken met overtuiging, vertrouwen. Het is handig als je het gelooft als iemand zegt dat hij/zij van jou houdt. geloof (zn): belijdenis, confessie, geloofsbelijdenis, geloofsovertuiging, gezindte, godsdienst, kerkgenootschap, kerkleer, leer, overtuiging, religie geloof (zn): devotie, godsvrucht, godvrezendheid geloof (zn): fiducie, vertrouwen geloof (zn): krediet

Geloof is datgene wat jij wil accepteren als een waarheid of de waarheid...geloven is ook een stuk vertrouwen hebben in die ander dat hij of zij de waarheid spreekt... Geloof is datgene ook accepteren zonder dat je dat eerst moet zien of bewijzen voor hebben... Geloof is ook een stuk persoonlijkheidsgevoel...

Bronnen:
eigen mening

Geloof is 99% opvoeding en de rest overtuiging.