Kan ik de 'titel' peetoom ongedaan laten maken?

Ooit ben ik peetoom geworden tijdens een Katholieke doop van een neefje van me. Door omstandigheden wil ik dit officieel laten ontbinden. Kan dit?

Zo ja, waar en hoe?
Zo nee, waarom niet?

Alvast bedankt voor jullie antwoorden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jij kan je op eender wek moment en om eender welke reden onttrekken aan jouw positie/functie als peetvader. Van zodra jij zeker weet dat jij die positie of die functie niet meer actief wil op jouw nemen dan is het niet verplicht om dit aan de ouders en jouw petekind te melden doch het maakt de situatie voor alle betrokken partijen wel sneller duidelijker als je dat wel doet. De ouders hebben dan de keuze om een vervangende peetoom aan te stellen. Indien degene waarvan jij peetoom bent nog minderjarig is dan kan dat voor het kind wel een verschil maken doch wanneer het petekind reeds volwassen is dan wordt er doorgaans niet naar een vervang peetoom gezocht. Echter... Indien de situatie zo penibel is geworden dat zo'n gesprek voor jou als te belastend aanvoelt dan is het jouw volste recht om in stilte afstand te nemen van het peetoom engagement dat jij ooit met de beste bedoelingen bent aangegaan. Zo'n vervangend peetoom wordt in de volksmond "Peetje Lap" genoemd omdat het een lapmiddel is ter voorkoming van mogelijk ongenoegen bij bepaalde leden van de familie of naasten. Je kan vanop afstand nog steeds het beste wensen aan jouw petekind. Dat is wat mij betreft evenveel waard als deze stap niet te zetten omwille van de zogenaamde lieve vrede waar uiteindelijk de lieve vrede bij elke betrokken partij steeds verder zoek raakt. Veel Geluk ermee!

Nee, dat kan niet. Want de doop blijft geldig, en daarbij tevens het feit dat jij toen beloofd hebt in te staan voor de opvoeding van het kind wat betreft het geloof. Dat jij er nu anders over bent gaan denken doet er niet toe. Ik neem aan dat je destijds erover nagedacht hebt, en het toen jouw bewuste keuze was om ja te zeggen. En dat blijft van kracht.

Peter en meter zijn - zeker in Nederland - geen officiële titels, en ook geen officiële familiebanden. Tenzij je dat nadrukkelijk zo hebt laten vastleggen bij de notaris, is het alleen opgenomen in de administratie van de katholieke kerk. In de praktijk echter stelt het peetouderschap in elk geval in Nederland formeel niet zo veel voor. Je kunt gerust een ander kiezen om je kind bij te staan bij officiële, zelfs kerkelijke, gelegenheden zoals eerste communie. Als je via een notaris een en ander hebt laten vastleggen, kun je dat natuurlijk gewoon notarieel laten ontbinden. En in hoeverre dat gebruikelijk is en ook daadwerkelijk gebeurt weet ik niet, maar je kunt altijd een verzoek indienen bij de kerk of ook daar in de administratie iets kan of moet worden aangepast ; dat hangt er van af of de peter en de meter daadwerkelijk zijn ingeschreven in die fúnctie/hoedanigheid, of alleen als getuigen van de doop. (Dat laatste kun je natuurlijk niet veranderen ; wie er bij was, was er bij). In de praktijk echter mag je natuurlijk gerust andere mensen aanwijzen van wie jij wilt dat ze een net-iets-meer-dan-gewone oom- of tanterol op zich nemen, en die daartoe ook bereid zijn. De ultieme consequentie van peetouders is / was natuurlijk dat dát de mensen zijn die voor jouw kind gaan zorgen nadat jij / jullie zijn overleden, maar afgezien van het feit dat dat niet heel veel meer voorkomt, is het in Nederland ook zeer beslist geen automatisme. Veel peetouders realiseren zich dat niet of nauwelijks. Toegevoegd na 6 minuten: Andersom kun jij dus ook gewoon laten weten die rol niet meer te willen vervullen. Er zit geen enkele juridische verplichting aan vast.