stel dat er met een archeologische opgraving een het boek nathan word op gegraven word deze dan aan de canon toegevoegd?

nathan is een boek die in de bijbel (de canon bijbel niet apocrief) word aan gehaald 2 kronieken 9 : 29 kan deze dan nog aan de canon worden toe gevoegd?

Weet jij het antwoord?

/2500

Blijkbaar hebben Nathan en Gad de inlichtingen opgetekend die in de laatste hoofdstukken van Eén Samuël en in het hele boek Twee Samuël staan (1Kr 29:29). „In de woorden van de profeet Nathan” stonden ook „de aangelegenheden van Salomo” opgetekend. — 2Kr 9:29. De profeten Nathan en Gad, die het schrijven van Eén Samuël voltooiden, schreven dus vervolgens ook heel Twee Samuël (1 Kron. 29:29). De activiteit van de profeet Nathan, een intieme metgezel van David, viel gedeeltelijk samen met Gads bediening als profeet en strekte zich nog enige tijd na diens dood uit. Hij genoot het voorrecht God’s belangrijke verbond met David, het verbond voor een eeuwig koninkrijk, bekend te maken. Hij was het die David moedig en onder inspiratie op zijn grote zonde, waarbij Bathseba betrokken was, wees en de straf erop aankondigde (2 Sam. 7:1-17; 12:1-15). Zo gebruikte God Nathan, wiens naam „[God] heeft gegeven” betekent, en Gad, wiens naam „Goed fortuin” betekent, om de geïnspireerde en nuttige inlichtingen in Twee Samuël op te tekenen. Deze bescheiden geschiedschrijvers streefden er niet naar de herinnering aan zichzelf te doen voortleven, want er worden geen gegevens over hun afstamming of persoonlijke leven verschaft. Nathans bijbelboek is dus al opgenomen, alleen onder een andere naam.