Wat word er met dit bijbelgedeelte bedoeld?

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/2Koningen/2/


Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!

Weet jij het antwoord?

/2500

Vaak helpt het om te kijken hoe die tekst in een andere bijbelvertaling staat. Zo is het te lezen in de Willibrordvertaling: Daar aangekomen zei Elia tegen Elisa: ‘Doe een laatste verzoek, voordat ik van je word weggenomen.’ Elisa antwoordde: ‘Ik zou graag een dubbel* deel van uw geest willen.’ Bij het sterretje staat de volgende toelichting: dubbel deel = zoals de eerstgeborene van de erfenis krijgt (Deuteronomium 21 vers 17). Elisa wenst dus dat Elia voordat hij zal sterven hem als zijn eerstgeboren zoon ziet, opdat hij tweemaal zoveel wijsheid van hem kan overerven.

In de jongerenbijbel wordt er modernere taal gebruik. Bedoeld wordt: 9Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ 10‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel. 12Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa kon oversteken. 15De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor hem neer 16en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, 17maar ze drongen zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden eropuit gestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. 18Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken?’ Toegevoegd na 2 minuten: 2 Kon. 2:9 Elisa heeft iets moeilijks gevraagd: dubbel delen in Elias geest. Hij bedoelt daarmee niet dat hij meer succes wil dan Elia. Elisa gebruikt een woord uit de erfeniswetgeving dat uitdrukt dat hij graag Elias werk wil voortzetten. Bij de erfenis kreeg de oudste zoon namelijk een dubbel deel. Elia laat het aan God over of Elisas wens ingewilligd wordt. En dat gebeurt!

Bronnen:
http://www.jongerenbijbel.nl/bijbel/lezen/...

Om zich te kwijten van zijn verantwoordelijkheid als profeet in Israël, zou Elisa dezelfde geest nodig hebben als de geest die Elia had getoond, namelijk een geest van moed en onbevreesdheid. Elisa besefte dat en vroeg om een dubbel deel van Elia’s geest. Omdat Elisa door Elia als zijn opvolger was aangesteld en hij ongeveer zes jaar Elia’s bediende was geweest, bezag hij Elia als zijn geestelijke vader; Elisa was als het ware de eerstgeboren geestelijke zoon van Elia (1 Koningen 19:19-21; 2 Koningen 2:12). Dus net zoals de letterlijke eerstgeborene twee delen van de erfenis van zijn vader kreeg, vroeg en ontving Elisa twee delen van Elia’s geestelijke erfenis.

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/200556...

In 2 Koningen 2:9 wordt een leuk en interessant punt aangehaald vanuit de theologische exegeses. In dit deel komt namelijk het gebruik voor van het beërven van een dubbel deel. Het was gebruikelijk dat een oudste zoon een dubbel deel kreeg van zijn vader bijv. bij 4 zonen kreeg de oudste 2/5 deel van de erfenis en de rest 1/5 deel. Dit stuk laat ook zien dat Elisa, Elia's leerling en rechterhand, zijn band met Elia dusdanig beschouwde als een oudste zoon van de profeet. Dit verklaart ook zijn uitroep "mijn vader, mijn vader" die je later in vers 12 kan lezen wanneer Elia weggevoerd wordt. Over het algemeen wordt er begrepen dat Elisa een bevestiging van zijn verlangen kreeg bij het verkrijgen van Elia's mantel in vers 13. leuke feit dat erbij hoort, in de bijbel zijn er ongeveer 2x zoveel wonderen van Elisa geregistreerd dan van Elia! :)

Bronnen:
Lucado, M., The Devotional Bible (1991)...
Unger M.F., Unger's Bible Handbook (2005)...