Wat word er met dit bijbelgedeelte bedoeld?

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/2Koningen/2/


Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: Dat toch twee delen van uw geest op mij zijn!

Weet jij het antwoord?

/2500