Waarom vieren de Christelijke kerken de zondag?

De Joden vieren de Sjabbat op zaterdag. De kerken, die uit het jodendom zijn voortgekomen, vieren de zondag. Ik vraag mij af of er voor de kerken een relatie is tussen de Sjabbat en de zondag? Heeft men de Sjabbat afgeschaft en geheel los daarvan de zondagsviering ingevoerd? Of is de zondagsviering voor de Sjabbat in de plaats gekomen?
Ik heb wat in de Bijbel gesnuffeld, maar ik kan niets over de zondagsviering vinden. Als er toch iets over in staat zal het, neem ik aan, wel in het NT staan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hallo Henk, De officiele zondag is vroeger ingevoerd door de RK kerk, wat we niet zeker weten of dat de eerste bekeerde heidenen zich wel of niet aan de Sabbath hielden. Handelingen 20 vers 7 Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, die van plan was om de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen die tot midden in de nacht duurde. 1 Kor 16 vers 1Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten in Galatië gegeven heb: 2laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen We vinden dat die eerste dag van de week gebruikt werd voor samenkomsten en inzamelingen. Men zamelde geld in, men kwam samen op die eerste dag der week, maar was de zondag dan ook een geheiligde dag ipv de Sabbath ? dat staat er niet. De Here Jezus was op de achste dag opgestaan, op de zondag. De gelovige die op zondag de samenkomsten houdt gaat ervan uit dat Hij vanuit de opstandingskracht van de Here Jezus mag leven en Hem dienen. Efeze 2 vers 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Wij zijn gered door het bloed van het Lam, Jezus Christus. De viering van de achste dag, staat dan voor een nieuw begin met Hem. Zie ook Handelingen 15 vers 10 / 28/29 Toegevoegd na 43 seconden: Dit is dus de uitleg waarom christenen de zondag vieren ipv de Sabbath. Tegenstanders zullen een andere mening hebben, en dat kan..

In de tijd van het Nieuwe Testament was er nog geen sprake van. Er bestaat veel misverstand over de tijd wanneer christenen zijn begonnen met het vieren van de zondag. Sommigen denken dat het vieren van de zondag pas in de vierde eeuw door keizer Constantijn werd ingevoerd, maar ook dat is niet juist. De eerste aanduiding voor het vieren van de eerste dag wordt gegeven door Barnabas rond 130 na Christus. Hij zette zich fel af tegen ‘joodse praktijken’ zoals het vieren van de sabbat, omdat deze volgens hem zijn functie had verloren. De christenen vierden volgens hem de ‘achtste dag’, waarop onder andere de opstanding werd herdacht. Justinus de Martelaar schreef omstreeks dezelfde tijd dat christenen op de eerste dag bij elkaar kwamen omdat God op die dag het geordende heelal geschapen had en ook vanwege de opstanding. Hij noemt deze dag afwisselend ‘achtste dag’, ‘eerste dag’ of ‘zondag’.

Bronnen:
http://www.waaromdesabbat.nl/Van%20sabbat%...

Op de sabbat werden dieren geofferd als teken dat Jezus ook zou ooit gaan sterven aan het kruis. Toen Jezus was opgestaan uit de dood waren die offers niet meer nodig op 'zaterdag', want Jezus had de dood overwonnen. Vanaf toen is de zondag de nieuwe 'sabbatdag' geworden en de zaterdag had geen betekenis meer.

De joodse sabbat liep van zonsondergang op vrijdag tot zonsondergang op zaterdag. Maar degenen die beleden christenen te zijn, zo schrijft The World Book Encyclopedia, „maakten van de zondag een dag voor speciale aanbidding, omdat ze geloofden dat de opstanding van Jezus op die dag had plaatsgevonden. Begin vierde eeuw A.D. was het voor zowel kerk als staat een officiële rustdag in Europa.”

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/102003...

Sommige christenen beschouwen de zondag als sabbat of als een soort vervanging hiervoor. De zondag blijft wel de eerste dag van de week, maar tegelijk ook de achtste dag. De zevende dag is de Oudtestamentische sabbat. De zondag als achtste dag verwijst naar de grote sabbat die aanbreekt bij de wederkomst van Jezus Christus. De invoering van de zondag als rustdag in plaats van de zaterdag vond plaats onder de Romeinse keizer Constantijn de Grote (Constantinus). Door Constantijn werd in een edict in 321 n. Chr. zowel aan zijn heidense als aan zijn christelijke onderdanen de zondag aanbevolen als de ’eerbiedwaardige dag voor de verering van de Zon. Het was zijn manier om de tegenstrijdige religies van het Rijk samen te brengen door iets gemeenschappelijks onder hen in te stellen. Het christendom werd overigens pas decennia later verplicht dan wel staatsgodsdienst. De zondag in plaats van de zaterdag was een van de zaken waarin het christendom zich duidelijker ging afscheiden van het jodendom. Hoewel de dag nog altijd een belangrijke rol speelt in de christelijke week, wordt het woord sabbat nagenoeg niet meer gebruikt (eigenlijk alleen nog in bijbelcitaten). In plaats daarvan spreekt men over de Zondag, zondagsdiensten, zondagsrust, enzovoort. Het woord sabbat wordt ook door christenen gebruikt voor de joodse sabbat. conclusie: Constantijn heeft dus de zondagsviering ( als dag voor de verering van de Zon. ) in de plaats gesteld van de oorspronkelijk joodse sjabbat die ingaatvan vrijdag zonsondergang en duurt tot zaterdag zonsondergang. Toegevoegd na 40 minuten: http://jobenthes-blogje.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=82356 Zoektochters met een beetje ervaring kennen de vaste strikvraagjes over de zondag die volgens de meeste bronnen immers de eerste dag van de week zou zijn. De reden dat men in zoektochten hier vallen op legt, ligt in het simpele feit dat het Prisma-woordenboek al jaren volhardt in de boosheid en maar steeds de dagen van de week blijft vermelden als " zondag: eerste dag van de week ", " maandag: tweede dag van de week ", enzovoort. Een beetje oudere uitgave van Van Dale stelt je trouwens voor hetzelfde probleem. Maar ga eens een keertje op zoek naar een recente uitgave van Van Dale. Dan lees je : " zondag: (verouderd) eerste dag van de week; Sinds men in 1976 in Genève internationaal heeft afgesproken de maandag als eerste dag van de week te beschouwen, is de zondag de zevende geworden "

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100