Waarom verscheen Jezus op het toneel op het moment dat hij op het toneel verscheen?

Is er een duidelijke reden waarom hij in dat specifieke moment van de geschiedenis door god gestuurd is? Ik stel deze vraag omdat ik regelmatig hier in deze rubriek lees dat god de mens straftte vanwege de erfzonde en daarna zijn zoon stuurde om ons daarvan te verlossen. De bijbelse schepping heeft zo'n 4.000 VC plaatsgevonden. Waarom stuurt god zijn zoon pas, laten we zeggen 4.000 jaar na de erfzonde om ons te verlossen en niet al na 3.000 jaar of, wat ook mogelijk was geweest, pas over 5.000 jaar na nu?

Toegevoegd na 1 minuut:
En ik heb liever geen antwoord dan het antwoord "gods wegen zijn ondoorgrondelijk".

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hallo Mullog, Goeie vraag. Voor de waarde van Jezus' offer zou het niets uitmaken, hij zou zijn leven ook op een ander moment wel gegeven hebben. Maar er zijn zeer veel dingen die verband houden met de timing, en ze vergen nogal een aardig uitgebreid antwoord. Maar ter illustratie: 1) wat was het geval geweest als Jezus direct na de zondeval ten tonele was verschenen? Dan waren er weinig getuigen geweest van zijn wonderwerken en zijn onderwijzingen; sterker nog, mensen waren in het begin nog behoorlijk volmaakt en werden ook behoorlijk oud, dus zijn genezingen waren toen ook nog minder noodzakelijk. Bovendien waren mensen toen nog ongeletterd, dus viel er geen bijbel te schrijven. Ook was er nog weinig draagvlak bij de mensen i.v.m. de noodzaak van/behoefte aan Jezus' offer, want men had toen nog niet ervaren hoe slecht het leven zonder God zou worden. Wat verder nog komt kijken, is de kracht en hoop die we kunnen putten uit de bijbel doordat we zien dat de profetieën die erin staan, grotendeels al in vervulling zijn gegaan, en aan het vervullen zijn. Over Jezus zelf staan er meer dan honderd profetieën in de bijbel, die allemaal tot in detail uitgekomen zijn. Dat geeft veel vertrouwen voor de gelovigen in deze tijd. Als God Jezus direct al naar de aarde zou hebben gestuurd, dan was er nog geen tijd geweest voor bijbelschrijvers om de bijbel op te tekenen. 2) wat was het geval geweest als Jezus over 5000 jaar geboren zou worden? Ik ben ervan overtuigd dat tegen die tijd de mensheid zichzelf allang zou hebben uitgeroeid, als je kijkt naar hoe ze met het milieu en met elkaar omgaan. Ook vindt God het lijden dat op aarde plaatsvindt, verschrikkelijk om aan te zien, en wenst hij dat niet langer te laten voortduren dan nodig volgens zijn maatstaf van rechtvaardigheid. Ergens in het midden ligt dus het meest logische tijdstip. Logica daargelaten: God heeft een uitgestippelde planning, zoals met betrekking tot wanneer hij de Oordeelsdag zal doen aanbreken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit Markus 13:32-33 en Habakuk 2:2-3 en 2 Petrus 3:9. Het offer van Jezus is een essentieel onderdeel van zijn "reddingsplan". Het lijdt wat mij betreft dus geen twijfel dat God goed heeft nagedacht over het tijdstip waarop Jezus het beste naar de aarde zou kunnen komen. Hij is immers geen God van wanorde (1 Kor. 14:33).

Zijn eerste echte publiekelijke optreden was geloof ik de bruiloft in Kana. (Jon 2 1-12 ) En daar was hij samen met zijn moeder te gast. De wijn raakte op en Maria zei dat tegen hem. Daar moest ze zich geen zorgen over maken zei Jezus. Dat was haar werk niet. Toch zei zijn moeder tegen de bedienden dat ze alles moesten doen wat hij hen zei. En toen heeft hij van kruiken met water wijn gemaakt en zo de gastheer zijn gezicht gered. Hij is dus zelf niet begonnen ( hij zei zelf dat het zijn tijd nog niet was ) maar luisterde wel naar Maria en daarmee begon zijn openbare leven. Verder over je vraag. Waarom toen? In de bron staat een link naar een site die hierover gaat. Hierin staat vooral dat ... De maatschappij er klaar voor was ( Rome overheerste vrij vredig dus was de tijd rijp voor mensen om te gaan verkondigen ) Er zijn in het OT ook veel voorspelling over de komst van de Messias. De tweede link laat je er hier een groot aantal van zien. Belangrijk als antwoord op je vraag zijn... Hij zou volgens deze tekst 173 880 dagen na de verordening van Jeruzalem de stad weer binnengaan. ( dat is toevallig op Palmzondag ) Dus moet natuurlijk eerst Jeruzalem bestaan, om ze te kunnen vernietigen .... En persoonlijk. Er was een kind geboren dat toen hij eenmaal volwassen was, een boodschap had. Een tamelijk revolutionaire manier van denken waardoor hij veel tegenstanders kreeg, maar ook veel volgelingen. Jammer genoeg waren de tegenstanders veel machtiger waardoor hij aan zijn einde kwam als een misdadiger. Maar net dat is een van de belangrijkste zaken van zijn leven geweest. Voor die tegenstanders was hij alles behalve zoon van God.

Bronnen:
http://www.allabouttruth.org/dutch/messiaa...
http://www.gotquestions.org/Nederlands/tij...

Hallo Mullog, Christus liet de Schrift in vervulling gaan. - Daniel 9 - Een opvallende profetie in Daniel 9:24-26 Deze profetie uit het bijbelboek Daniël voorspelde heel specifiek de tijd waarop Jezus Christus Jeruzalem zou binnengaan. "De profetie stelt: 69 weken van jaren (69 x 7 = 483 jaar) zouden voorbijgaan tussen de verordening om Jeruzalem te herbouwen en de komst van de Messias. Dat Jezus op een ezel Jeruzalem zou binnengaan als koning was weer voorzegd in Zacharia 9:9: "Juich, Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin." God lijkt er waarschijnlijk een plan mee te hebben gehad dat we de Messias in de Schrift kunnen ontdekken, zelfs 2000 jaar later. Ondanks dat we er niet bij waren. zie de vele voorbeelden als link

mullog. Om de Bijbel enigszins te leren begrijpen zal je een aantal dingen moeten (onder)scheiden. Stel je een grote fabriek, bijv. Philips, voor. De Directeur wil zijn kinderen mee laten werken om zijn fabriek uit te breiden. Hij stuurt daarvoor zijn kinderen naar een onderafdeling binnen zijn fabriek om hen op te leiden zodat zij op zeker moment geschikt bevonden zullen worden om mee te werken aan de plannen van hun pa. Binnen de onderafdeling worden zij onderworpen aan het regime van de onderafdelingschef; hij is tijdelijk de baas over die kinderen van de Directeur. Iedereen binnen die afdeling dient zich te onderwerpen en zich te voegen naar de regels en bepalingen van het afdelingshoofd. De uitleg van deze beeldspraak is deze. De Directeur van het grote Philipsbedrijf is de Onkenbare binnen het Al. Het Al is het Koninkrijk der hemelen waar Jezus Christus Zijn woning heeft bij Zijn Vader; de Directeur in deze beeldspraak. De Schepper-god, die volgens Genesis in het OT de hemel en aarde geschapen heeft, is de onderafdelingschef binnen het Al. Het klopt dus wat deze chef beweert dat Hij God is; ja, binnen de onderafdeling van de fabriek, het Al. Gemakshalve verzwijgt de Schepper dat er nog een God boven hem staat. Deze Schepper-god heeft de mens geschapen naar Zijn evenbeeld; dat wil zeggen dat Hij de mens met dezelfde karaktereigenschappen heeft geschapen als Hijzelf die heeft; Hij is de sterke uitvergroting van het egoïsme in de mens. Hoe het regime onder deze God er aan toe is, dat nemen we met z’n allen waar. De Schepper van hemel en aarde is wel degelijk verantwoordelijk voor het wel en wee van wereld en mensheid. Dat is zeker niet de satan en ook niet de mens! De Directeur is in Zijn alwetendheid op de hoogte van de gesteldheid van wereld en mensheid en stuurde op zeker moment in de tijd Zijn Zoon naar de onderafdeling. Wij weten allemaal hoe Hij daar is ontvangen. Jouw eerste vraag lijkt mij hiermee beantwoord.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100