zijn er vormen van het christelijk geloof waarin men vindt dat je juist niet de hele tijd zondigt?

er wordt de hele tijd gesproken over zondigen, en dat we veel fout doen, maar zijn er ook vormen binnen het christendom die juist de nadruk legt op wat we goed doen?
alvast bedankt!

Toegevoegd na 9 uur:
haha er zit iemand te minnen, maar bij deze ik ben het niet ;)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Mijn ouders gingen naar de Vrijzinnige Protestantse Kerk en volgens mij werd daar vooral de nadruk op de liefde van God gelegd en werd er over zonde weinig of niet gesproken.

Ja die is er wel.... dat is de aller puurste vorm. Eer de schepper, het leven en de mens. zo is het eigenlijk begonnen, voordat de heren het ontdekten als een middel om geld te verdienen, kerken lieten bouwen, de mensen imponeerde en en hun angst inboezemde om hun inkomsten veilig te stellen. het is de beginsel van goede marketing.

De basis van het christelijk geloof, is o.a. de zondige mens. Daar hoef je overigens geen christen voor te zijn, om te weten, dat mensen niet bepaald altijd de juiste dingen doen. Sla er de geschiedenis maar op na. Maar gelukkig blijft het daar niet bij. In bijna alle kerken komt daar iets achteraan, n.l. dat er ook vergeving is door het lijden sterven en de opstanding van Jezus Christus. De meest vrijzinnige kerken en de meest orthodoxe kerken zullen het dus weleens over de zonde hebben, maar er komt altijd iets achteraan. Het verschil betreft alleen het de accenten die erop worden gelegd. In zwaar orthodoxe kerken zal men eerder geneigd zijn om lang bij die zonde stil te staan, en komt men nauwelijks aan de Verlossing toe. In vrijzinnige kerken, zal men zeker de zonde ook erkennen, maar sneller naar de boodschap gaan die daar achteraan komt. Het zondebesef zit er bij orthodoxe kerken goed in, en bij b.v. de Remonstrantse Kerken, de Nederlandse Protestanten Bond, de vrijzinnige richtingen binnen de PKN, en ook binnen de Nederlandse RK Kerk vindt men dat niet zo zinvol. Daar zul je dus zo nu en dan best eens horen dat de mens "geneigd is tot alle kwaad", maar vaker dat de mens geneigd is tot veel goeds. Dat komt omdat daar vaak de opvatting heerst dat God (als persoon) niet bestaat maar in ons allemaal zit. Immers, als er in ons allen ook iets goddelijks zit, dan zal dat zeker niet verkeerd zijn. We kunnen dus ook goede dingen doen (dat leert de geschiedenis ook) en dat mag ook best gezegd worden. Een goed voorbeeld daarvan is het boek van PKN-dominee Klaas Hendrikse "God bestaat niet". Een boektitel en "bewering" die helaas door velen verkeerd is begrepen, maar misschien is dat wel de schuld van de schrijver zelf, door zo'n titel te kiezen. De inhoud van het boek is veel genuanceerder dan de titel :-) Geloofsrichtingen binnen het christelijk geloof die de zonde van mens geheel ontkennen, zul je met een zaklantaarn moeten zoeken, en je zult dan snel terecht komen bij heel kleine exotische geloofsgemeenschappen, die niet zoveel meer te maken hebben met de basis van het algemene christelijke gedachtengoed. Dat laatste is overigens beslist geen waardeoordeel, maar lijkt me een logische constatering.

ja. die vorm bestaat. het heet Vedantha en is de Leer van Christus en Krisjna. Lees de Bhagavad Gita voor een duidelijke visie op de vedantha vanuit Krisjna. Dit omdat de Bijbel een verknipte versie is van de Christelijke leer. dit heeft te maken met het concilie van Nicea in 325. Toegevoegd na 2 minuten: in het concilie van Nicea is de Bijbel vervalst en is door kerkleiders besloten dat Christus "God" zou moeten zijn. Dit is nooit de bedoeling geweest, omdat Hij de Messias is, degene die God gestuurd heeft. Dit is gebaseerd op het verkeerd begrijpen van de leer in de Bhagavad Gita.

Bronnen:
concilie nicea: tik het in op wikipedia.
www.arsfloreat.nl/downloads.html