Hoe verklaren trinitariërs Kolossenzen 1:15, dat Jezus als eerste is geschapen, en dus niet hetzelfde is als God zelf?

Zie de link: http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Kolossenzen+1%3A15&id42=1&id18=1&id17=1&id47=1&id16=1&id37=1&id35=1&l=nl&set=10

Toegevoegd na 18 uur:
Nog wat vertalingen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Kolossenzen+1%3A15&id42=1&id36=1&id57=1&id14=1&id32=1&id33=1&id6=1&id7=1&l=nl&set=10

http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/col1.pdf
Let op de letterlijke vertaling: "BEFORE-most-BROUGHT-FORTH OF-EVERY CREATION", wat aanduidt dat het om de volgorde in de schepping gaat.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

“Hezus n is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping” Kolossenzen 1:15 Sommigen zien hierin een bevestiging dat Jezus al bestond vóór de schepping van de wereld. Anderen daarentegen weer niet. Op zichzelf zou deze uitspraak kunnen betekenen dat Jezus zelf een deel van die schepping zou zijn, en dus niet al daar vóór bestaand. Maar het kan zijn dat ook dat niet is wat Paulus wil zeggen. Het probleem zit in de betekenis van die term “”eerstgeborene”” Hierin zit het verschil in betekenis van verschillenden stromingen. In eerste instantie kan de term ‘eerstgeborene’ duiden op de oudste zoon, al wordt ook de oudste dochter van Lot zo aangeduid (Genesis 19:31);Houd hierbij in gedachte dat Lot alleen dochters had n geen zoons. Toch is de term meer dan alleen maar een aanduiding van een volgorde in geboorte. De eerstgeborene was de erfgenaam van de vader, en bij het verdelen van de erfenis viel hem een dubbel deel toe. De wet gebiedt bijvoorbeeld, wanneer een man twee vrouwen heeft: “Hij mag, wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt, de zoon van de vrouw die hij liefheeft niet bevoordelen ten koste van de zoon … die het eerst geboren is. Hij moet (die zoon) als eerstgeborene erkennen, en hem dus een dubbel deel van zijn bezittingen geven. Deze zoon … heeft (immers) het eerstgeboorterecht”. (Deuteronomium 21:15-17) Van belang is hier die term ‘eerstgeboorterecht’ ik denk dat dit het sleutelwoord is in deze context. Het kan ons eventueel duidelijk maken dat de term “eerstgeborene“ in beginsel een aanduiding is van de oudste zoon, maar dat het in bijbels verband een term is geworden die de erfgenaam aanduidt, de zoon die het eerstgeboorterecht ontvangt. Hiermee kunnen wij eventueel in staat zijn het gebruik van Paulus van de term eerstgeborene’ in Kolossenzen te begrijpen. Het beeld dat hij gebruikt, tekent Adam als Gods oudste zoon, die was geschapen ‘naar Gods beeld’ (Genesis 1:27, zie ook Lucas 3:38). Maar Adam had zich misdragen , en daarmee zijn eerstgeboorterecht verspeeld.

Beste Atra, Veel christenen verklaren het met "met de positie die Hij zal innemen als de vertegenwoordiger van zijn Vader; het gaat over zijn ‘eerstgeboorterecht’". Persoonlijk denk ik dat het juist de zeer nauwe verbondenheid aangeeft dus God en Christus. God en Christus zijn 1, dit zoals uw woorden en u 1 zijn. De drie Goddelijke Personen: Vader, Zoon en Geest, zijn God Jehova. Alle dingen die God doet, zijn uit de Vader, door de Zoon, in de kracht van de Heilige Geest. In alle werken van God zijn alle drie de Goddelijke Personen betrokken, maar op elk op Hun Eigen manier geopenbaard. De Vader gaat voorop bij het scheppingswerk en de Zoon bij het verlossingswerk, zo gaat de H. Geest voorop bij het werk in de mens: de H. Geest bekeert, maakt levend, vernieuwt, rechtvaardigt, heiligt, troost, onderwijst, overtuigt. De Here Jezus is zo nauw verbonden met God, als onze woorden met de mens. Ze zijn 1 van geheel. Toen God begon te spreken werd het Woord van God ( Christus) gevormd /geboren. Zo maakte God door middel van Zijn Woord de hemel en de aarde en de Geest van God zweefde over de aarde. ( we zien hier de wisselwerking bij de schepping ) in het begin van Genesis. 15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, Het is daarom dat God zegt in Genesis " Laat ons mensen maken" in meervoud vorm. Elohim is een meervoudsvorm. Wij mensen zijn gemaakt naar God's evenbeeld, geest, ziel en lichaam ( ook een zelfde type meervoudsvorm) zie 1 Thes. 5:23 Christus is dus onze Schepper.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100