Wanneer en hoe is het gebeurd dat doop als belijdenis, veranderd werd in doop EN belijdenis?

Weet jij het antwoord?

/2500

Oorspronkelijk werden gelovigen pas op volwassen leeftijd gedoopt. Pas zo'n 200 jaar na Chr. ontstond de kinderdoop in de roomskatholieke kerk. De reden was dat men bang was dat de kinderen niet in de hemel zouden komen (niet zalig zouden worden) als ze niet gedoopt waren. Daarom worden katholieke kindertjes nog steeds zo snel mogelijk na de geboorte gedoopt. Maar bij kinderdoop is er natuurlijk geen sprake van een bewuste keuze door de gedoopte persoon. Daarom hebben de katholieken de plechtige communie, en de protestanten de belijdenis, waarin de dopeling zijn keuze voor het geloof en zijn doop zelf bevestigt.