Wát is het 'Lichaam van Christus' na de consecratie (in de RKK)?

Is dat zijn vlees en bloed zoals ten tijde van de instelling van de eucharistie of is dat zijn verheerlijkt lichaam? Of allebei of iets anders?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Met de woorden van de Catechismus van de Katholieke Kerk (tekstnr 1413): "Door de consecratie geschiedt de transsubstantiatie van het brood en de wijn in het lichaam en het bloed van Christus. Onder de geconsacreerde gedaanten van brood en wijn is de levende en verheerlijkte Christus zelf aanwezig op waarachtige, werkelijke en wezenlijke wijze, zijn lichaam en zijn bloed, met zijn ziel en zijn godheid." De katholieke Kerk heeft de leer van de transsubstantiatie nooit tot dogma verklaard. Het dogma is het mysterie van Christus' tegenwoordigheid in de gaven van brood en wijn. Transsubstantiatie is slechts een theologische poging om dit mysterie met behulp van wijsgerig jargon te duiden. Volgens kerkelijke documenten is het begrip vooralsnog wel de beste poging. (Opmerking van mij: ik zie nogal eens schrijven, ook hier: de RKK ofwel Rooms-Katholieke Kerk. Maar de eigennaam is: de katholieke Kerk. Ze bestaat uit de Latijnse Kerk ('de Rooms-Katholieke Kerk') en de 26 geünieerde Kerken, ook wel oosters-katholieke Kerken genoemd (vooral in Oost-Europa en het Midden-Oosten). Deze hebben een heel andere liturgie maar delen hetzelfde geloof en ze gehoorzamen ook aan het gezag van de paus. ) Toegevoegd na 10 minuten: En om de vraag enigszins te corrigeren: Vóór de consecratie is er geen Lichaam en Bloed van Christus maar brood en wijn. Na de consecratie is Jezus zelf aanwezig, onder de gedaanten van brood en wijn. En die aanwezigheid blijft, zolang de gedaanten van brood en wijn blijven bestaan. Daarom wordt de H. Reserve bewaard in het tabernakel en brandt, ten teken van de aanwezigheid van Jezus Christus in dat tabernakel, een godslamp in de onmiddellijke nabiheid daarvan. De geconsacreerde wijn dient altijd tijdens de eucharistieviering te worden opgedronken. Het is dus geen 'symbolische handeling' of een metafoor of iets dergelijks. Jezus zegt ook: 'Dit IS mijn Lichaam, dit IS mijn bloed': Hij is het zelf. En elders in de H. Schrift lezen we het ook: 'Mijn vlees is waarlijk voedsel en mijn bloed is waarlijk drank; wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem."

Brood en wijn worden in de katholieke kerk geconsacreerd. Consacreren is heiligen, heilig maken. Het betekent dat door het uitspreken van de instellingswoorden brood en wijn figuurlijk veranderen in het lichaam en bloed van Jezus. De instellingswoorden zijn de woorden die Jezus uitsprak tijdens Zijn laatste avondmaal met de discipelen, de avond voor de dag dat Hij aan het kruis zou sterven. Hij zei dat wanneer zij voortaan op dezelfde wijze brood zullen breken en delen en uit een beker wijn drinken dat zij daarmee Zijn lichaam en bloed gedenken. In alle christelijke kerken wordt op deze manier de eucharistie gevierd. Maar in de rooms-katholieke kerk wordt het heiligen als een echt veranderen van toestand gezien. Daarom mag er geen kruimel op de grond vallen en geen druppel worden gemorst. Bij ons in de protestantse kerk worden de resten brood gewoon aan de vogels gegeven, want dat zijn ook schepsels die voeding nodig hebben.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100