In welke zin is de Bijbelse scheppingsmythe een reactie op deze uit Babylonie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het babylonische scheppingsverhaal is veel ouder dan het bijbelse scheppingsverhaal. Het bijbelse scheppingsverhaal is volgens mij niet zo zeer een reactie op het babylonische maar eerder een nieuwere versie van het hetzelfde verhaal waarbij een aantal aspecten aan de joodse visie zijn aangepast. Bijvoorbeeld, in het babylonische verhaal zijn de sterren woonplaatsen voor de goden. In een monotheistische godsdienst past dit niet, dus is zijn het in de bihbelse versie lichtjes aan de hemel.

Het hangt er van af vanuit welk gezichtspunt je jou vraag beziet. Mijn antwoord geef ik vanuit mijn christelijk geloof in Gd en ben ik er van overtuigd dat alle leven is ontstaan door de kracht van de Enige Gd. De Gd van Abraham. Mijn zienswijze hoeft dan ook niet voor iedereen de juiste te zijn. Er zijn gelovigen die het volgende geloven: ""Babel vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’wat betekent: poort van Gd. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Gods tegenstander hen in hun macht te hebben. Al vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is in de Bijbel het prototype van de gevallen mens en het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God. Het was Nimrod, die‘een gewelddadig gezag en heerschappij" vestigde, en zich daarbij tegenover de Gd opstelde. Het “Boek des Oprechten” meldt dat Nimrod, Satan (Moloch) tot god had verheven. https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-maxthon4&channel=t28&q=BOEK%20DES%20OPRECHTEN&gws_rd=ssl Hij en zijn vrouw aanbaden de sterren, zon en maan. Nimrod was de bouwer van Babel en "de grondlegger van alle koningschap en tirannie. ” Nimrod, wiens naam kan worden uitgelegd als "Hij die de mensen deed rebelleren tegen Gd" was de uitvoerende macht van satans plannen. Hij liet de toren bouwen die reikte tot aan de ‘hemel’. De toren was bedoeld om als reddingsplaats te dienen voor het geval Gd opnieuw mocht besluiten een watervloed over de aarde te brengen. Nimrod dacht op deze manier af te kunnen rekenen met Gds Macht. Babel wilde voor zichzelf een wereldnaam maken door de Gd van de Bijbel aan te vallen. Dat daar geen zegen op ruste mag duidelijk zijn. Nimrod was de meest onbeschamende goddeloze figuur die de wereld ooit heeft gekend; iemand die er niet voor terugdeinsde om Gd in het aangezicht te slaan. Door de spraakverwarring kreeg Nimrod later een groot aantal andere namen. Toen zijn ook andere scheppingsMythes onstaan gebaseerd op het bijbelse scheppingsverhaal. Het bijbelse scheppingsverhaal is dus voor gelovigen geen reactie op die van het Babylonische, maar andersom. zie wikipedia baby..