wat is onvergeeflijke zonde ?

Jezus is voor onze zonden gestorven, maar toch spreekt de bijbel over onvergeeflijke zonden, wat wordt daar mee bedoelt ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Onvergeeflijke zonde is tegen de heilige geest zondigen, dat betekent zich er moedwillig tegen verzetten. Er is een slechte hartentoestand bij betrokken waarbij een punt wordt bereikt vanwaar geen terugkeer meer mogelijk is. Sommige mensen die vroeger getrouwe christenen waren, hebben zich doelbewust van God afgekeerd, misschien wegens verbitterdheid, trots of hebzucht, en strijden nu als afvalligen tegen Gods geest. Ze verzetten zich moedwillig tegen hetgeen de geest overduidelijk tot stand brengt. Maar wie een onvergeeflijke zonde begaan ,daar is God de uiteindelijke Rechter over!. Romeinen 14:12.

Als wij, mensen, de aarde onbewoonbaar maken, dan is dat een onvergeeflijke zonde. Toegevoegd na 1 minuut: Maar in bijbelse zin moet je denken aan moord, kindermoord in het bijzonder, en de rattenstreek van Lubbers.

Een voorbeeld van een onvergeeflijke zonde is zelfmoord oftewel zelfdoding. Je bent nl dood en je kan het jezlef niet vergeven.

Godslastering/blasfemie van de heilige geest. Staat lekkerlijk in de bijbel. Zie Matteüs 12:31-32 31 Daarom zeg ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert kan niet worden vergeven. 32 En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadspreekt van de heilige Geest zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mat+1...

Vzv ik gelezen heb is alleen belediging van de heilige geest onvergeeflijk. Alle andere zonden, dus ook moord en kindermoord (abortus) kun je dus vergeving voor vragen. Daarnaast is die zelfmoord ook een goed voorbeeld want je kunt niet meer om vergiffenis vragen....en je gaat dus met die zonde het graf in.

Ik vind een onvergeeflijke zonde, iets, dat je gedaan hebt, wat je jezelf niet kan vergeven. Als je bewust iets gedaan hebt, waarvan je wist, dat je iemand anders enorm zou bezeren, maar uit egoïstische redenen heb je ervoor gekozen het tóch te doen. Zelfs als diegene die je zo pijn gedaan hebt, het jou vergeeft, kan het zijn, dat iedere keer als je eraan denkt, het ellende-zweet je weer uitbreekt, en je er alles voor over zou hebben, destijds een andere keuze gemaakt te hebben - maar dat kan nou eenmaal niet. Je zult ermee moeten leven, met de herinnering aan dat moment, dat je die keuze gemaakt hebt, met de pijn, die je de ander gedaan hebt, én met de goedheid, liefde en vergeving van die ander. Dat vind ik een onvergeeflijke zonde.

er is niemand voor onze zonden gestorven . wat ik onvergeeflijke zonden vind is dat mensen maar roven en doden uit naam van het geloof puur om de echte reden te verhullen en zich te verschuilen achter welk geloof dan ook. vergeet niet dat geloof puur politiek is en draait om geld en macht.

De Bijbel is een boek bedacht door mensen, dus ik denk dat god of jezus daar weinig mee te maken heeft gehad. Heeft er ooit een Jezus bestaan, bestaat god, we weten het niet. Dus ik zou mijn oordeel vwb de onvergefelijke zonden niet van hem of de bijbel willen laten afhangen. Persoonlijk vind ik het onvergeeflijk als je iemand bewust wilt beschadigen op wat voor manier dan ook. Met als excuus die bijbel of de koran, of welk geloof dan ook....het is mi onvergeeflijk dat we elkaar heel erg bewust om die reden kwaad willen doen.

De onvergeeflijke zonde zoals vermeld in de bijbel is het afwijzen van de Heilige Geest, of deze verbinden met Satan / Het kwaad. In de tijd dat Jezus leefde heeft hij meerdere wonderen verricht. Hij deed dit in de macht van de Heilige Geest. De farizeeën echter in die tijd beweerden dat Jezus zijn macht had gekregen van de duivel (Beëlzebub) omdat zij hem niet wilden erkennen als de Messias. Hierdoor werd Jezus i.p.v. met de hemel/God verbonden met de hel/Satan. De farizeeën hadden hem dus afgewezen, en hiermee God. Dit hele gedeelte kun je terugvinden in Mattheus 12.

God kan alle zonden vergeven, Hij wil ook alle zonden vergeven. Daarvoor heeft Hij ook geleden en is Hij voor ons gestorven. Met onvergeeflijke zonden wordt de zonden tegen de Heilige Geest mee bedoelt. Als je bijvoorbeeld God vervloekt, of als je spot met de Heilige Geest, dan kan en wil God zit niet vergeven. Als je echt oprecht bang bent dat je zonden tegen de Heilige Geest hebt gedaan, dan kan ik je overtuigen dan je dit niet hebt gedaan. Ik hoop dat je hiermee voldoening hebt op je vraag.

Een onvergeeflijke zonde is volgens mij iets wat je willens en wetens verkeerd hebt gedaan, dus bewust, en wat je jezelf niet kunt vergeven. Want wie anders kan over mij oordelen dan ikzelf.

Ik geloof werkelijk dat God alle zonden vergeeft, mits je berouw hebt van die zonden. In Johannes 1:17 staat: En het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van ALLE zonde. Alle houdt in alle. Sinds Jezus' sterven en opstaan mogen we de genade van God genieten en erop vertrouwen dat we die krijgen. In de Katholieke traditie zijn er wel een aantal doodszonden die onvergeeflijk zouden zijn, maar ik geloof dat de bijbel hierin de juiste richtlijn is en dat al onze zonden worden vergeven. Zonden zijn in Gods ogen gelijk. Niet in zwaarte (want een lolly stelen is wel wat anders dan een brute moord), maar zonden zijn wel in de straf en de vergeving gelijk!

Jezus is voor diegene's zonden gestorven die Hem hebben aangenomen als hun Heer en Verlosser. Neem de bijbeltekst Johannes 3:16 'Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.' Let daarbij vooral op het stukje 'opdat een ieder die in hem gelooft'. Als je dus niet in hem gelooft en hem niet hebt aangenomen denk ik dat je een onvergeeflijke zonde begaat.

De onvergeeflijke zonde word in de Bijbel ook de zonde tegen de heilige geest genoemd. Dat benoemde Jezus. (MarKus 3:29) Het komt er op neer dat zonde tegen God ( het overtreden van zijn wetten en beginselen (moord, overspel, liegen, etc.) en zonde tegen de zoon, Jezus (het verloochen en verwerpen van hem als redder, rantsoen, e.d.) wel vergeven kan worden, maar het bedriegen, willens en wetens Gods werkzame kracht proberen te bedriegen en denken het te misleiden, zal niet vergeven worden. Het betekent HOE men zondigt. Iemand die uit berekening zondigt, denkende dat hij wel vergeven zal worden, moet oppassen dat hij tegen de geest zondigt. Maar, daar God de geest gebruikt om dingen ten uitvoer te brengen, bepaald HIJ als de zonde onvergeeflijk is. Dus a conclusio, het is de MANIER HOE men zondigt. Het kan dus iedere overtreding zijn, maar afhankelijk als men uit "berekening" gezondigd heeft.