Bestaat er een gedeelde Christelijke visie op Mohammed?

De Islam erkent veel Christelijke geloofsfeiten. Zo zijn de meeste Bijbelse personen ook bekend binnen de Islam. Dat geldt zelfs voor Jezus (die binnen de Islam wel met Issah wordt aangeduid), en als ik het goed heb is de Islamitische Ibrahim dezelfde als de Christelijke Abraham. Alleen (en corrigeer me als ik het verkeerd zeg) is Jezus in de Islam weliswaar een profeet, maar dan wel een nogal onbeduidende.

Maar goed, om een lang verhaal kort te maken: waar ik heen wil is dat Mohammed (de Profeet) zich in principe baseerde op een basis die behoorlijk overeenkomt met de Christelijke basis.

Bestaat er een gedeelde Christelijke visie op Mohammed? (Met "gedeeld" bedoel ik een visie waar de overgrote meerderheid van de Christelijke stromingen mee instemt.) Zo ja: wat is die visie? Is Mohammed bijvoorbeeld een verzinsel, of een valse profeet, of een verkeerd geciteerde laat-Christelijke profeet, of een misleider, of nog iets anders?
 

Weet jij het antwoord?

/2500

Lees dit stuk en de reacties erop eens: http://www.kerknieuws.nl/debat.asp?oId=97 Jouw vraag of er een gedeelde visie bestaat wordt niet bevestigd. Mohammeds boodschap is tegenstrijdig met de Bijbel zodat christenen Mohammed niet kunnen en zullen/willen accepteren als profeet, zonder overigens te beweren dat er sprake is van een valse profeet..

In de gereformeerde omgeving waarin ik werd opgevoed Cryo, worden alle profeten die niet met het Christelijk geloof te maken hebben, die niet in de (Staten-)bijbel genoemd worden, als valse profeten gezien. Dat werd algemeen zo gezien. Ik weet niet of dat in de hedendaagse kerk nog steeds zo beleefd wordt maar de grondtoon zal hetzelfde zijn omdat de Christen belijdt dat je alleen via Jezus (de zoon) bij God (de vader) kan komen. Dus alle andere wegen zijn gesloten.

De islamitische profeet Mohamned heeft -katholiek gesproken - geen betekenis. De openbaring is afgesloten met de dood van de laatste apostel. Het oude verbond was tussen God en het joodse volk gesloten. Het nieuwe en altijddurende verbond tussen Gods Zoon, Jezus Christus, en zijn Kerk. We staan in een joods-christelijke traditie. De Islam is van veel later datum.

Jezus stichtte het christendom, Mohammed stichtte de islam. De Here Jezus is een mens zonder zonden volgens de Geschriften. Christus was een groot profeet en leraar, en leerde ook dat hij de Zoon van God was, de beloofde Messias voor het volk Israel en het lam door voor onze zonden stierf. Mohammed was een afstammeling van Ismael en niet uit de lijn van Abraham, Izak en Jacob zoals de andere profeten en mede daarom voor de Joden en Christenen een door zichzelf uitgeroepen profeet . Mohammed die uit de woestijn kwam, kwam met “openbaringen” ongeveer 600 jaar later dan Jezus . Hij sprak frequent de Bijbel tegen waarvan hij overtuigd was dat die het woord van God was, daarnaast was zijn benadering van personen en zaken zeer verschillend. In Koran wordt de kruisiging en opstanding van Jezus ontkent, wat in schril contrast staat met de christenen geloven.