Op welke manieren kan God met mensen communiceren ? en gebeurt dit vandaag nog..

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Vanuit mijn ervaring communiceert God met mensen. Zelf ervaar ik dat oa. in een droom, vanuit een plotseling inzicht welke mijn kennis verre overtreft (ook dingen waar ik niets van af weet) en tijdens mijn lezingen in de kerk door geen preek voor te bereiden maar uitspreek wat mij ingegeven wordt. Dat laatste deed ik vroeger ook al, ik bereidde een lezing voor, maakte wat notities en merkte dat ik geinspireerd werd heel andere dingen te zeggen dan ik had voorbereid. Gezien wat ik uitsprak en de reacties van de mensen daarop ben ik gaan vertrouwen op God's Leiding en leg ik me als instrument in Zijn Hand. Voor sommigen kan dat zweverig klinken maar dat was het bepaald niet. Geen kleffe hap wat er uit kwam maar duidelijke taal , to the point en verweven met een Bijbels inzicht welke veel groter is dan het mijne. Soms hoor ik Hem werkelijk spreken, vooral bij een gevaarlijke verkeersituatie die ik dreigde verkeerd in te schatten tot de duidelijke opdracht om te stoppen. Bleek dat de radiator leeg was maar er geen signaal of anderszins merkbare aanduiding was. Het is niet zo dat ik voortdurend deze stem hoor en dat hij het "toevallig soms goed heeft. Wanneer dat gebeurt is dat altijd raak. Ik ben daar zeer dankbaar voor en heb ook geleerd naar deze zachte stem te luisteren. Daar waar ik het in het verleden niet deed , heeft dat (ernstige) narigheid gebracht. Ook vraag ik veel aan God en ik krijg daar later (op een soms onvoorstelbaar moment respons op. Mensen die deze dingen met me meegemaakt hebben en dat zijn er velen waren daar net zo van onder de indruk als ikzelf. Het is puur genade en GEEN verdienste van mij, ik ben niet een beter mens dan een ander en zit niet voortdurend in de Bijbel te lezen of te bidden. Dat bidden van mij lijkt inderdaad meer op praten met God waarbij ik vooral de luisteraar ben, God weet immers wat we willen vragen eer we het uitgesproken hebben. Zijn Troost, Kracht en Genade mag ik dagelijks ervaren en dat is -nogmaals gezegd- puur genade en geen verdienste van mijn kant. Het is ook niet afdwingbaar en het dwingt niets af. Ik ben getest NIET psychotisch.... en ook niet een Godsdienstwaanzinnige. maar een gewoon mens die net zo vaak naar de wc moet als ieder ander. Maar ja, God communiceert met mensen , ook vandaag de dag. Ik denk dat er GVers zijn die dit herkennen.

God zou almachtig zijn, dus die zou op alle mogelijke manieren met mensen moeten communiceren ; praten, verschijnen, telepatisch, in dromen, zelfs via Internet. Wat we wel weten is dat mensen die religieuze ervaringen claimen (`god horen`) dezelfde afwijkingen in de hersenen vertonen als mensen met psychiatrische ziekten die stemmen horen. Waarbij ik omwille van de discussie maar even in het midden laat of bijvoorbeeld schizofrenen dan ook met God communiceren. Feit is dat er in de hersenen iets gebeurt, en ze dus daadwerkelijk iets waarnemen, wat dat iets dan ook is. Dromen is een gebruikelijker verschijnsel, maar de betrouwbaarheid / het waarheidsgehalte van de inhoud daarvan is natuurlijk algemeen bekend. Mensen echter die beweren met God te mailen of dagelijks met hem aan de koffie zitten zijn in de regel wat verder van huis. Serieuze Christenen echter interpreteren vooral instinctieve of zeer serieus overdachte beslissingen bij bijvoorbeeld moeilijke keuzes als 'inspiratie' van God. Zonder letters, beeld of geluid, maar 'rechtstreeks in je hart'. En ja, dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. En aangezien God naar het zich laat aanzien primair een door mensen gecreeerd concept is (God bestaat bij gratie van de mens) komt dat er vermoedelijk het dichtst in de buurt.

Dit is eigenlijk een vraag waar geen definitief en volledig correct antwoord op gegeven kan worden, De 1 zegt hij bestaat niet dus hij kan NIET communiceren. En De 1 zegt hij bestaat wel en hij communiceert dus! Als je het mij vraagt (ik geloof) communiceert God met alles in de natuur dat we dan goed mogen noemen zoals het geboren worden van een kindje ik denk dat je dat toch wonderbaarlijk mag noemen en God dus communiceert met de mensen en ze een teken geeft van "hé kijk eens dat is toch een knap staaltje 'techniek'." Geloof dus! Kijk je hebt natuurlijk ook mindere kanten in de natuur, zoals dat dieren elkaar opvreten... Is denk ik niet de communicatie van God... (Gevolg zondeval) (Satan) Of bijvoorbeeld de mensen die weer goede dingen doen op een dag, is ook gelijk aan God. Sommige beweren ook dat ALLES GOD IS... Eigenlijk is dit dus een beetje een hocus pocus antwoord net als de vraag. Hier kun je eigenlijk alleen over discussiëren. Ik denk bijvoorbeeld dat Christenen elke dag de liefde van God ervaren (waaronder ik), en de kracht van het gebed enz. Dus ik denk dat God op zoveel momenten te zien is hier op aarde en eigenlijk ook buiten de aarde aanschouw maar eens het prachtige heelal, de sterrenhemel, het menselijk lichaam en eigenlijk heel de natuur! "Want sinds de schepping van de wereld zijn de onzichtbare dingen van God, Zijn eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid, duidelijk zichtbaar, ze worden begrepen door de dingen die gemaakt zijn, zodat zij (mensen) geen excuus hebben."

Vorrdat je deze vraag kunt beantwoorden, zou je je eerst moeten afvragen of God bestaat. En een antwoord op deze vraag is vooralsnog niet te geven. Mensen die in God geloven, menen over het algemeen te communiceren via gebed en overdenking. Wat gelovigen ook ervaren, is het idee dat er antwoord komt in de vorm van een ingeving of idee, wanneer zij in de problemen zitten. Je zou dit een vorm van communicatie kunnen noemen. Vooralsnog: Wanneer je ook in God gelooft.

God communiceert met de mensen door middel van de Bijbel. Maar “wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken”. De ervaring leert dat wij op het moment (=vandaag) niet altijd begrijpen hoe en wat Hij met ons doet maar het pas veel later gaan inzien. Johannes, de discipel die Jezus meemaakte schrijft daar over. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Heb+11&id16=1&l=nl&set=10 http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+13 Toegevoegd na 14 uur: Ter verduidelijking, vervang regel 1 door: De God van Abraham, Isaak en Jacob communiceert met Zijn volk Israël door middel van de Bijbel. Bedankt Cryofiel voor jouw terechte opmerking!

De bovengenoemde opties kloppen wel, God spreekt tot mensen door: dromen, rechtstreekse openbaring, Bijbel, enz. Maar de moeilijkheid is hoe je kunt onderscheiden tussen de stem van God en je eigen ik, of de duivel, of psychisch ziek iemand die stemmen hoort enz. En wanneer je de Bijbel leest is de vraag hoe je die moet interpreteren, wat er zijn zo veel verschillende uitleggingen die elkaar soms tegenspreken. Het antwoord op bovengenoemd probleem is dat God zijn Apostelen gezag gegeven heeft om de Bijbel uit te leggen, en hun opvolgers, de bisschoppen. En de Kerk beoordeeld welke openbaring door de gelovigen gelovig aanvaard kan worden en welke niet. Die van Bernadette bijvoorbeeld wel en die van Lourdes, maar anderen niet. Dat wil niet automatisch zeggen dat de andere openbaringen vals zijn of verkeerd, maar dat de gelovigen wel een bepaalde voorzichtigheid moeten hebben bij het volgen van deze openbaring. Soms waarschuwt de Kerk ook voor verschijningen en openbaringen, bijvoorbeeld van mensen die menen dat het einde van de wereld gekomen is. Meer over het Katholieke geloof via onderstaande link

Bronnen:
http://isereengod.blogspot.nl/

dat is helemaal afhankelijk van hoe je de begrippen, 'God' en 'communiceren' interpreteerd. Dis is hier geen antwoord op. Zo zou je kunnen zeggen dat God communiceert door de (zijn) schepping. Alles wat ontstaat, ontspruit, groeit is God. Een boom is dus God, en mens ook, een dier, een appel. Dit zou je schepping kunnen noemen, creatie, manifest. Maar een man met een baard ergens hierboven, die iets in je oor zou fluisteren, nee. Dat is mijns insziens toch echt achterhaald.. :-) Toegevoegd na 1 minuut: God communiceert door de verwondering van het leven, zou je kunnen zeggen... en afhankelijk van jou, of je dit (zo) als dusdanig kunt ervaren...

Om een compleet beeld te geven en niet alleen om het vanuit het perspectief van het Christendom te bekijken, is hier het perspectief van de Islam - Shia stroming. 1. Door een droom -zie bijv. Hoofdstuk 37, verzen 102-105 102. En toen deze (Ismael) de knapenleeftijd bereikte, zeide hij: "O mijn lieve zoon, ik heb in een droom gezien, dat ik u heb te offeren. Zie, wat zegt gij daarvan?" Deze antwoordde: "O mijn vader doe zoals u bevolen is, gij zult mij, indien Allah het wil, zeker geduldig vinden." 103. En toen zij zich beiden aan (Gods bevel) hadden onderworpen, en hij hem plat op zijn voorhoofd had gelegd, 104. Riepen Wij hem toe: "O Abraham, 105. Gij hebt de droom reeds vervuld. Zo belonen Wij inderdaad degenen, die goed doen." 2. Door inspiratie: Zie bijv. Hoofdstuk 28, vers 7 in de Koran 7. En Wij openbaarden aan de moeder van Mozes: "Zoog hem; en indien gij voor hem vreest, werp hem dan in de rivier en vrees noch treur; want Wij zullen hem aan u teruggeven en zullen hem tot een boodschapper maken." 3. Vanachter een 'sluier' - bijv Hfdst 20, verzen 9-11 9. Hebt gij de geschiedenis van Mozes gehoord? 10. Toen hij een vuur ('de sluier' in deze vers) zag, zeide hij tot de zijnen (familie): "Blijft hier, ik bespeur een vuur; misschien zal ik u daarvan een vuurbrand kunnen brengen of door het vuur de weg vinden." 11. En toen hij het (vuur) naderde werd hij aangeroepen: "O Mozes". 12. "Voorwaar, Ik ben uw Heer, ontdoe u van uw schoeisel (schoenen); want gij zijt in de heilige vallei van Towa." 4. Door een Engel (zoals Gabriel) bijv Hfdst 19 - vers 17 16. En vermeld Maria in het Boek. Toen zij zich van haar volk terugtrok in een op het Oosten uitziende plaats, 17. En zich aan hun blikken onttrok, zonden Wij Onze Geest (Gabriel - Engel) tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man. 18. Zij zeide: "Ik neem mijn toevlucht tot de Barmhartige tegen u, laat mij met rust, indien gij (God) vreest." 19. Hij antwoordde: "Ik ben slechts een boodschapper van uw Heer om u het nieuws van een reine zoon moge schenken." 20. Zij zeide: "Hoe kan ik een zoon ontvangen terwijl geen man mij heeft aangeraakt en ik evenmin onkuisheid heb bedreven?" 21. Hij zeide: "Het is zo naar uw Heer zegt: 'het is gemakkelijk voor Mij,'" opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak." Notitie: 'Wij' wordt gebruikt om kracht uit te oefenen in de Koran en het betekent niet 'meerdere Goden'.

Bronnen:
http://quran.al-shia.org/en/sciences/revel...
http://www.koranonline.nl/koran/nl/index.p...

Ik zal me even hierin mengen. Ik ben zelf 'zoekende' in het geloof. Hiermee bedoel ik dat ik aan het zoeken ben of er voor mij echt een god bestaat en of hij daadwerkelijk een doel met ons heeft plus er verandering komt m.b.t. op Jezus lijken. Maar goed, even terug op jouw vraag: Ja, in mijn ogen/beeld kan hij met mensen communiceren. Ik zelf heb meegemaakt dat hij mij warmte geeft als het even slecht gaat of als je bid, die warmte ook ervaart. Het geeft mij rust en vrede. Alsof ik iets aan het vinden ben dat ik altijd zocht. De andere manieren lijken mij inderdaad ook uit dromen, visioenen, hoe je ze ook wilt noemen. De persoonlijke zaken die ik opschreef heb je misschien niet veel aan, aangezien jij het misschien wel totaal anders bekijkt. Echter mijn antwoord ligt in het middelste stukje. Toegevoegd na 1 minuut: Het klinkt misschien raar, dat stukje over warmte, maar dat is niet te beschrijven en het is ook een stukje geloven en er open voor staan.

God communiceert voornamelijk op een onpersoonlijke manier met de mensheid, niet met individuen. Hij veroorzaakt natuur- en andere rampen, oorlogen en ziekten om ons te straffen en onze reacties te zien. Pas als we allemaal tegelijk om vergiffenis bidden houdt hij op en openbaart zich. (Het is natuurlijk maar net wat je wilt geloven.)

Onze Heere communiceert door zijn Heilige geest in de mensen met de mensen op de volgende manieren: -Via Gebed en het Woord. Dit is bij uitstek de manier die God gebruikt om met ons te communiceren. Het is goed om voordat je gaat bijbellezen eerst te gaan bidden voor ontvangst van de heilige geest. We moeten ons bij het lezen laten lijden door zijn geest. -Via visioenen. God maakt zich openbaar via visioenen (2 Korintiërs 12:1). -Via Profeten. Er zijn mensen die de gift van profetie bezitten (1 Korintiërs 12:9), dit kan d.m.v. beelden maar ook door bijbelteksten. -Via Engelen. Mensen die erg gastvrij zijn hebben de kans om bezoek van een Engel van God te krijgen (Hebreeers 13:1). -Via Wonderen en tekenen. En om antwoord te geven op je tweede vraag, natuurlijk communiceert God ook vandaag de dag nog met mensen. Over het algemeen zie je wel dat God meer communiceert met arme mensen. Dat komt vooral omdat bijna iedereen die het goed heeft God totaal niet zoekt.1 5 minuten bidden per dag vind men genoeg. Zo werkt het niet, via de gave van de geest wil bezitten zal een intieme en arbeidsintensieve relatie met God moeten hebben.

Aangezien god almachtig is, kan hij dat op elke manier die hij verkiest. Heb nergens iets gelezen, of gehoord, dat hij recentelijk nog contact met wie dan ook opgenomen heeft.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100