Is er een grondtekst in de Bijbel waarin de Here Jezus, God de Vader direct aanspreekt als JHWH ( oftewel Jehova(h) of Jaweh ) ?

Wordt er in de Bijbel ergens onderscheidt gemaakt tussen Christus en JHWH en zoja, waar ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, daarin komt de Naam YHWH niet voor, maar is vertaald met 'kurios'. Kurios betekent 'Heer'. Dan is je vraag wellicht: spreekt de Here Jezus, God de Vader aan met 'kurios'? Er staan niet zo veel gebeden van Jezus in het NT. Het dichtst bij komt Mattheus 11:25 Jezus zei: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde... Toegevoegd na 17 uur: In je toelichting stel je eigenlijk een tweede vraag: Wordt er in de bijbel onderscheid gemaakt tussen Christus en JHWH? De Here Jezus Christus spreekt vaak over de HERE (=YHWH) en haalt daarbij heel wat keren het Oude Testament aan. Het Nieuwe Testament gebruikt daarbij niet de Hebreeuwse Naam YHWH, maar de Griekse 'vertaling' Kurios. Er zijn tientallen voorbeelden daarvan. Mat 4:7 Jezus zeide: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here (kurios), uw God, niet verzoeken Mat 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here (kurios), uw God, liefhebben... Mark 13:20 En indien de Here (kurios) die dagen niet had ingekort,...

De bijbel maakt geen melding dat Jezus G-d de Vader zou hebben aangesproken met Y_H_W_H. Wel las hij in de synagoge voor uit de boekrol van Jesaja ... Lukas 4:18 ( jesaja 61:1) " Jehovah's geest is op mij, omdat hij (hij zou normaal Hij moeten zijn) mij heeft gezalfd om de armen goed nieuws bekend te maken, heeft hij (normaal Hij) mij uitgezonden... " Nieuwe Wereld Vertaling. Jezus las deze tekst voor en bracht deze op zichzelf van toepassing. Hier zien we een onderscheidt tussen Jezus als zoon en Y_H_W_H (de Vader.) Zie ook een andere vertaling waarin de Naam Yahweh wordt gebruikt in het NT in plaats van Kurios. zie ook het verschil in schrijfwijze hij, Hij. Tussen deze vert. en de NWV. http://www.coyhwh.com/en/bible/hebraicRootsBible.pdf http://wol.jw.org/nl/wol/b/r18/lp-o/Rbi8/O/2004/42/4#h=36:289-36:542 Als we even kijken naar de hebraicRootsBible Lukas hoofdstuk 2 commentaar bij voetnoot 2, dan wordt er gesuggereerd dat Yahweh een familienaam is net zoals Janssens of Bakker of Dijkstra... familienamen zijn. Hiermee bedoelen ze dat de Zoon Y_H_W_H. is, maar ook de Vader is Y_H_W_H. Op vele plaatsen wordt in deze vertaling G-d weergegeven met Y_H_W_H. , en Heer met Master en andere op plaatsen Kurios Y_H_W_H. Op de meeste plaatsen betreft de vertaling Heer , Kurios, Y_H_W_H. loopt deze vertaling parallel met de NWT behalve op plaatsen zoals FILIPPENZEN 2:11 en Handelingen 2:36 De vraag is natuurlijk WAAROM deze twee vertalingen op deze plaatsen verschillend vertalen. Het antwoord hierop zou kunnen zijn dat Heer hier niet Kurios is maar gewoon Heer en dan krijgen we een ander beeld over Y_H_W_H de Zoon en Y_H_W_H (de Vader.)

De naam van Jehova komt in het geheel niet voor in het Nieuwe Testament. Dit is niet zo verbazingwekkend als je er bij stil sta dat het OT in het Hebreeuws en Chaldees is geschreven. Terwijl het NT in het Koine Grieks is geschreven. Hierdoor krijg je ook andere namen. De naam Mattheus is in het OT Jonathan. Jozua of Hosea in het OT is in het NT Jezus, enz.. Daarbij komt dat in de intertestementaire periode de rabiale leringen een stevige opmars maakte wat er in Jezus tijd al toe bracht om de naam van Jehova te mijden om Zijn Naam niet te misbruiken. Dit is ook de reden dat je lees over het Koninkrijk der Hemelen omdat Jehova's Naam werd vervangen door Zijn woonplaats: hemel of hemelen. Ook de titel Vader kwam in die tijd op voor Jehova en het meest gangbare lijkt te zijn om Kurios te zeggen. Dit was destijds de aanspreektitel van de keizer. Zie bijvoorbeeld de verloren zoon zegt: Ik heb gezondigd tegen u en de Hemel. Zelfs Jezus doet dit zelf zeer regelmatig: Ik dank U, (1)Vader, (2)Heere van de (3)hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.

Bronnen:
http://users.telenet.be/Home-Rob-Gwosdz/go...

Als Jezus het Oude Testament citeerde of eruit voorlas, gebruikte hij de goddelijke naam (Deuteronomium 6:13, 16; 8:3; Psalm 110:1; Jesaja 61:1, 2; Mattheüs 4:4, 7, 10; 22:44; Lukas 4:16-21).

Bronnen:
http://wol.jw.org/nl/wol/d/r18/lp-o/2008567

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100