Zijn er bijbelteksten die de noodzaak van liturgie in de kerk aantonen?

Ik vraag mij serieus af of er expliciete bijbelteksten bestaan die aantonen dat liturgie noodzakelijk zijn voor aanbidding. Ik ben zelf protestants en gedurende de theologielessen die ik nu volg heb ik regelmatig gelezen dat velen de liturgie afleiden van praktijken uit het Oude Testament.

Vanuit een vrij orthodoxe perspectief ben ik tot nu echter geen expliciete bijbelteksten tegengekomen die de noodzaak van liturgie in de kerk bevestigd. Welke bijbelteksten zijn er die ik nu over het hoofd zie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, in de bijbel is geen sprake van liturgie. Liturgie is een verzameling gewoonten en gebaren die langzamerhand zijn gegroeid, ver na het schrijven van de bijbel. zoals je al schrijft, de liturgie is AFGELEID van PRAKTIJKEN uit het Oude Testament.

Jezus kreeg in Zijn dagen ook te maken met liturgie van de religieuze kerkleiders van toen. Vrijwel het hele hoofdstuk in Mattheus 23 gaat over hoe Hij daarover dacht en zei. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Mat+23. Het begin neem ik hier even over. Toen sprak Jezus tot de scharen en tot zijn discipelen, zeggende: “De Schriftgeleerden en de Farizeeën hebben zich gezet op de stoel van Mozes. Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren. Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, enz. enz. “ Kennelijk was er toen, evenals nu in onze tijd, toch een behoefte (en dus een noodzaak) aan liturgie in de kerk. Het voorziet mogelijk hooguit in een emotionele behoefte maar dient in feite tot niets; denk bij voorbeeld aan de Kerst- en de Paasmissen. Het antwoord op jouw vraag, die jij je serieus stelt of liturgie noodzakelijk is voor aanbidding geeft http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Joh+4 jou duidelijk antwoord: “ . . . want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid”. Je hebt ook nu dus geen enkele liturgie nodig om je tot Hem te keren!

Als ik denk aan voorschriften voor het samenkomen/kerken kan ik alleen op de volgende passage komen: 1 korinte 14: 26 Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. ... 31 U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. 32 En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 33 want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. De context/cultuur waarin dit geschreven is, is natuurlijk heel anders en niet alles is op alle kerken van toepassing. Vaak zijn kerken bijvoorbeeld te groot om iedereen aan het woord te kunnen laten in een samenkomst (onder andere daarom promoot ik kleine samenkomsten, maar dat is een ander verhaal). Wat hier wel naar voren komt is dat God het belangrijk vindt dat een dienst vredig geschiedt. En Paulus geeft ook handvaten welke onderdelen in een samenkomst naar voren kunnen komen, zoals een lied, onderwijzing etc. In een kerk kunnen mensen niet zomaar wat gaan doen, dat zou chaos worden. Daarom is het voor kerken eigenlijk essentieel om een duidelijke structuur te hebben. En dit is dus de liturgie geworden. Het hoeft natuurlijk niet elke keer dezelfde structuur te zijn (wat liturgie wel is, voor zover ik weet), want dat kom ik nergens tegen. Maar ach, wij mensen houden van onze tradities, daar voelen we ons veilig bij. En zolang het houden aan de liturgie niet belangrijker dan het geloof zelf wordt gesteld zie ik er geen kwaad in. Ik zie dus ook geen expliciete teksten. Dit is iets wat je eerder tussen de regels door moet lezen in combinatie met logisch nadenken.

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=1+Kor...