zijn flavius josephus' boeken betrouwbaar als christen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het heeft geen geestelijke betekenis voor een Christen. De werken van Josephus zijn niet betrouwbaar als Woord van God wat betreft het christelijk geloof. "Elk schriftwoord is door God geïnspireerd " (2 Timoteüs 3:16) De Heilige Geest is de Ware Zender, die het levende Woord heeft doorgegeven aan de schrijvers van de Heilige Geschriften. Je kunt het echter wel ter kennisgeving lezen, omtrent de geschiedenis van het volk Israel. Hierin kan het extra waarde hebben, als het je interesse heeft.

nee die boeken zijn betrouwbaar als boek ,bij mijn weten is het dopen van voorwerpen en dieren in de christelijke leer niet toegestaan

De vraag is niet helemaal duidelijk. Hij was een geschiedschrijver en een van de bronnen die in de tijd gezien het dichts bij het ontstaan van het christendom staat. Er zijn 2 referenties in zijn werk die daar over gaan. Dat is alles. Toegevoegd na 2 uur: Wat ik vreemd vind aal je vraag is dat je vraagt of zijn boeken betrouwbaar zijn als christen? Iets is betrouwbaar of iets is niet betrouwbaar, of je christen, jood, moslim, hindoe of wat dan ook bent maakt daarbij niet uit. Als je doelt op "Het Testimonium Flavianum" dan is men het daar niet over eens. Hierin staan de twee passages over Jezus. De eerste passage: >>>In die tijd leefde Jezus, een wijs man, voor zover het geoorloofd is hem een man te noemen. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk geacht werden, en hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. En veel Joden alsook velen van de Grieken bracht hij tot zich. Hij was de Christus. Ook nadat Pilatus hem op aanwijzing van de eerste mannen bij ons de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij die het eerst in liefde waren gaan leven niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag, opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderlijke dingen over hem gezegd. Tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen<<< wordt als niet authentiek beschouwd omdat de tekst feitelijk te christelijk is om van Joodse afkomst te zijn (Flavius Josephus is een jood) . In een tweede passage wordt kort naar Jezus verwezen als de broer van Jakobus. Dit wordt doorgaans als authentiek gezien. Daarmee is nog geen uitspraak te doen over de betrouwbaarheid. Het gaat over schrijfsels van 2000 jaar oud waarvan talloze kopien zijn gemaakt (overschrijfwerk van derden) en waarvan de originele al lang niet meer bestaan en de vroegste kopien die we kennen van ver na de originele schrijfsels zijn.De link geeft een beeld van de status van deze schrifturen vanuit een weteschappelijk historisch perspectief.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josep...

De boeken van Josephus zijn de enige boeken uit de tijd van de eerste eeuw die echt inzicht geven over de val van de tempel. Dit is van belang in dat opzicht dat het een "vervulling" is van profetieeën die door Jezus zijn geuit. Daar moet wel als kanttekening bij worden gezet dat deze verslagen later zijn opgetekend of op ongeveer dezelfde tijd als de belegering waardoor van een echte profetie eigenlijk niet meer gesproken kan worden. Of ze enige ECHTE waarde hebben voor het geloven in christus zelf is een andere deelvraag: dat valt eigenlijk te betwijfelen. De Testimonium Flavium bevat twee referenties naar Christus waarvan er van 1 vrijwel zeker is dat het een latere toevoeging is. Daarbij is de andere verwijzing niet perse een verwijzing dat Christus de Messias was. Ook de geschiedschrijving zelf is redelijk pro-romeins (Flavius was een overgelopen Jood) en er zijn zelfs recentelijke uitingen gedaan dat de evangelieverslagen een herschrijving zijn van de boeken van Josephus. Dit is echter een omstreden theorie die bij veel historici en zelfs atheïsten weinig steun vind. Al met al is het lastig en misschien zelfs onmogelijk om uit geschriften uit die tijd (of ze nu van historici zijn of van ongeletterde ooggetuigen) een getrouw beeld te krijgen van wie of wat dan ook. Historie wordt immers geschreven door de personen die hebben overwonnen.