Waarom gaf god kaïn een teken om hem te beschermen terwijl hij en zijn familie de enigste mensen waren?

Toegevoegd na 4 minuten:
God vraagt Kaïn waar zijn broer is, waarop deze antwoordt met "Ben ik mijn broeders hoeder?" Om zijn daad wordt Kaïn door God vervloekt en verdoemd tot zwerven (Gen. 4:11). Desondanks brengt God op Kaïn een "teken" aan, zodat niemand hem kwaad zal doen.

Via de stamboom is ook te zien dat hij niet teveel te vrezen heeft, omdat toen der tijd hij waarschijnlijk de enigste was met seth en zijn ouders.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat dit überhaupt nog geloofd wordt.......ik al lang niet meer. Goed nadenken met de evolutietheorie van Darwin ernaast nou dan zul je eens zien waar je nog achter komt. Succes

In die tijd werden mensen heel oud (soms wel 900 jaar). Stel dat Kain ook zo oud werd (hoe oud weet ik niet), dan zou het nageslacht van Seth al heel groot kunnen zijn. De mensen uit dit nageslacht zouden Kain kunnen doden.

"Toen Adam honderd dertig jaar geleefd had, verwekte hij (een zoon) naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set. En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam, die hij geleefd heeft, negenhonderd dertig jaar; en hij stierf". http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Gen+5%2C1-32&id16=1&l=nl&set=10 Het aantal kinderen bleef niet beperkt tot 3 zoals jij in jouw stamboom stelt.

Kaïn was het eerste kind van Adam en Eva, dat staat in (Genesis 4:1). Zijn broers, Abel (Genesis 4:2) en Set (Genesis 4:25), waren een gedeelte van de eerste generatie kinderen, die ooit op aarde geboren waren. Hoewel slechts deze drie bij name vermeld staan, hadden Adam en Eva meer kinderen. In Genesis 5:4 staat dat Adam zonen en dochteren verwierf—"En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren." Hier staat niet wanneer ze werden geboren. De Bijbel vertelt ons niet hoeveel kinderen Adam en Eva kregen. Als we echter hun lange levensduur in aanmerking nemen (Adam leefde 930 jaar—Genesis 5:5), lijkt het ons redelijk om aan te nemen, dat het er velen waren! Veel van hen konden geboren zijn in de 130 jaar (Genesis 5:3) voor Set geboren was. Gedurende hun leven kregen Adam en Eva heel veel kinderen, zonen en dochters volgens de Joodse overlevering. De Joodse historicus Josephus schreef, "Het aantal kinderen van Adam, 33 zonen en 23 dochters was." God had hen het bevel gegeven: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk" (Genesis 1:28), daarom nam het aantal mensen in rap tempo toe, aangezien men geen voorbehoedsmiddelen gebruikten. Toegevoegd na 3 minuten: Na de moord op Seth - na 800 jaar moet de bevolking al groot geweest zijn. Toegevoegd na 12 uur: toevoeging moet zijn - na geboorte van Set leefde Adam nog 800 jaar.