Onder welke condities kom je in de hemel of hel?

Zijn er gelovigen die me hierop een antwoord kunnen geven? Moet ik het zo zien: als je een 'slecht' mens bent (moordenaar bijv.) is er geen plek voor je in de hemel?

In mijn visie is ieder mens met zijn/haar levenslessen bezig en bestaat er geen goed of slecht. Zonder slechte dingen kun je niet leren wat goed is. En soms heb je hier langer voor nodig dan één leven. Of moeten we alles zo goed mogelijk doen in dat ene leven en is het gewoon vette pech als je tijd op is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De bijbel, alle soorten van geloof ze zijn bedacht door ons mensen, de zonde of erger nog de erfzonde waarmee wij allemaal belast zouden zijn, ook een ding wat bedacht is door mensen denk ik. De essentie van alles is liefde, liefde en de bewustwording daarvan, gecombineerd met het pad dat we moeten lopen om onze lessen te leren. En het een kan niet zonder het ander, we zullen fouten maken en bij het bewust worden van die fouten zullen we een keuze moeten maken, doen we het nog een keer of kiezen we voor een andere richting. Sommigen van ons zijn verder in hun reïncarnaties dan anderen, sommige zijn verder in hun zoektocht in hun lessen dan anderen. Het is een voortdurende beweging van ontwikkeling en bewustwording. Ik geloof dat we herkansingen krijgen in dit leven en ons volgende levens. Maar de bewustwording in dit huidige leven bijvoorbeeld maakt dat je al een stuk verder bent op je pad. Maar de fouten zullen gemaakt worden en gemaakt moeten worden om te leren. Goed of slecht is in dit geval dus een heel relatief begrip.

In het kort, hoe het mij uitgelegd is: Jesus is voor alle zonden van de mensen gestorven. Als je zijn bestaan en boodschap erkent kom je in de hemel.

Het is niet zo dat als je in de hemel gelooft je wel in de hemel komt en als je er niet in gelooft je niet in de hemel komt... Dat snapt iedereen toch hoop ik... De hemel en de hel zijn ER NU... nu op dit moment leef je of in de hemel of in de hel... En je ervaart dat wat er is, daar ontkom je ook niet aan... Het leven stopt niet met je dood, dat gaat door en daarom loopt dat door, die hemel of de hel, oneindig door... Zoals door het Katholieke geloof en het Islam geloof beweerd wordt... Dus je bent al of in de hemel of in de hel... Daar ontkom je ook niet aan... Ook dit is weer mijn eigen gevonden waarheid, naar aanleiding van jarenlang mediteren en onderzoeken en niet zomaar wat gezegd... En ik vraag je niet mij te geloven, maar het zelf uit te vinden, net zoals ik dat deed... En wellicht brengt het je helderheid, net zoals het mij helderheid bracht...

De hemel bestaat niet, de hel evenmin. Althans niet na het leven. L' autre c' est l'enfer, zei Sartre. Daar zie ik wel wat in, in die gedachte.

Volgens mijn geloof is de hemel alleen toegankelijk middels een loterij. Dus ongeacht hoe je leeft krijg je een nummertje en wanneer deze getrokken wordt mag je door naar de hemel. Zo niet? Jammer, dan wordt je een mug. Waar moeten al die muggen anders vandaan komen?

Hangt ervan af welk geloof je aanhangt, welke stroming , welke kerk en zelfs naar welke pastoor, dominee of voorganger je luistert. Moordenaars, overigens, kunnen wel degelijk in de hemel komen - getuige die ene aan het kruis naast Jezus. Er zijn veel criteria waar mee gegoocheld wordt. Het al of niet gedoopt zijn is er zo een. Ongedoopte kinderen, aldus de hardliners binnen de RK-kerk, komen nooit verder dan het Voorgeborchte. Limbo. En dan heb ik het nog alleen maar even over het Christendom. Wat mijzelf betreft: áls er al een hemel bestaat, dan moet-ie zo ingewikkeld en deprimerend zijn dat ik er niet eens heen WIL.

In de leer van de predestinatie ben je voorbestemd. Het maakt dan ook niet uit wat je doet, als je voorbestemd ben om iets te doen kan het dus ook nooit slecht zijn. Als het voorbestemd is dat je in de hemel komt dan kom je daar en anders niet.

Dat ligt aan welk geloof je hebt. Ik ben NH opgevoed. Mij werd gezegd dat iedereen die niet bekeerd is, naar de hel gaat, ook baby's. Een moordenaar kan naar de hemel gaan, als hij maar bekeerd is. De moordenaar aan het kruis naast jezus werd ook bekeerd. In het katholieke geloof moet je goede daden doen om in de hemel te komen.

Volgens mij kom je in de hemel als je zelf er van overtuigt bent dat je wel een goed leven hebt geleid, geleerd hebt van je fouten enzo. Je komt in de hel als je er zelf van overtuigt bent dat je dat verdient, als dat naar jouw idee de enige plek is waar je naar toe kunt gaan. Je komt dus in eerste instantie in een sfeer die je zo ervaart als past bij jouw idee van hoe die zou moeten zijn. Als je daar klaar bent ga je verder. Wat in de ene cultuur een zware misdaad is, kan in de andere cultuur een heilige daad zijn. Of je in de hemel of in de hel beland is dus afhankelijk van jou ideeën, jouw geloof.

Er is geen hemel of een hel! Enigste "bewijs" hiervoor is een boek. Als je de Donald Duck heb gelezen, geloof je dan dat eenden kunnen praten?

Ik kan me niet voorstellen dat er een hel, vagevuur of hemel is. God is Liefde. dat is mij geleerd. God geeft de mensen de vrije hand om te leven zoals ze willen. Het niet leven volgens de maatstaven wordt op aarde bestraft. Waarom zou er een nog een bewaarplaats voor zielen zijn, onderverdeeld in categorieën van goed tot slecht. M.i. is er geen leven na de dood.

De moordenaar een het kruis met Jezus is ook vergeven van zijn zonden, omdat hij waarlijk in Jezus geloofde. Toegevoegd na 4 dagen: Je komt dus niet in de hemel door 'alleen' goede werken te doen.

De hel is datgene in het hiernamaals dat je ziet wat het had kunnen zijn en je daar niet bent gekomen omdat je in je aardse leven daar niet voor gekozen hebt. Het is waar dat je nu al ten dele in een hel of hemel leeft. Zoals de boom valt blijft hij liggen... zoals je nu leeft gaat het verder.

Mensen kunnen NIET zelf door veel goede daden te verrichten hun hemel verdienen. Mensen kunnen zelf niet kiezen om naar de hemel te gaan.Degene die gaan zijn door God uitverkoren. Een letterlijke brandende hel waar mensen voor eeuwig gepijnigd worden bestaat niet. Vuur is symbool voor eeuwige afsnijding. (Prediker 9:10)  Alles wat uw hand te doen vindt, doe dat met uw krácht, want er is geen werk noch overleg noch kennis noch wijsheid in Sjeo̱o̱l, de plaats waarheen gij gaat.(Sjeool=hebreeuws voor Griekse 'hades' = graf) Uit de bijbelse hel (hades),het gemeenschappelijke graf der mensheid is een opstanding mogelijk. Denk eens heel goed over de volgende tekst na: (Openbaring 20:14) 14 En de dood en Ha̱des werden in het meer van vuur geslingerd. Dit betekent de tweede dood: het meer van vuur. 

Ik geloof in het verder ontwikkelen van je ziel door steeds maar weer opnieuw te leven. Maar dit is een onderwerp waar je echt heel veel boeken over kunt lezen en je helemaal in kunt verliezen. Is het niet beter om god/jezus nu in jouw leven echt goed te leren kennen en te genieten van de liefde die je dan zult krijgen? Je zult merken dat de antwoorden op die vragen steeds minder belangrijk worden als je hem echt goed leert kennen. Uiteindelijk weet je dan dat alles in liefde gebeurt en kun je vertrouwen hebben in de toekomst.

Ik geloof in de "Goddelijke Energie'. Voor mijn gevoel bestaat er geen hemel of hel na dit leven. De hemel en hel zijn hier op aarde en je creeërt hier in het nu je eigen hemel of hel. Goed of slecht bestaat m.i. ook niet, je bent hier om te leren, het leven is een leerschool/proces. En zoals je zelf zegt Marita in je toelichting, je hebt slechte dingen nodig om te leren wat goed is. Juist voor dit bovenste heb je meerdere levens nodig, zodat je de 'zin' van het leven steeds beter gaat zien. Dus echt geen vette pecht Marita, we krijgen steeds nieuwe kansen!

Na je dood ga je naar een plek wat een afspiegeling van je leven is geweest. Heb je als een egoist geleefd tijdens je leven, dan ga je naar een plek waar veel egoisten zijn, liefdeloos en koud. Zo zijn er vele tussenstadia"s tussen licht en donker. Ben je een liefdevol mens geweest vanuit de waarheid van je hart, dan ga je naar een plek waar veel liefde is. Het doel hiervan is dat je bewust wordt. Het mooiste is dat je je bewust wordt tijdens dit leven, en ook vele malen makkelijker. Bewustwording staat voorop, zodat je weer verder kunt groeien en ontwikkelen. Zolang je hier op aarde bent zul je een balans moeten zien te vinden tussen goed en kwaad in jezelf, en daar ook aan moeten en kunnen werken. Bij het richten op het goede zal het universum je te hulp komen.

Hel? als je de vijand dient. als je geen spijtbetuiging hebt van je zondes ook al geloof je in jezus. want het is niet zo, dat al je zondes automatisch worden vergeven. je moet ervoor bidden en vergeving vragen, spijt hebben. het is wat dat een idioot die zijn kind misbruikt en in jezus gelooft, vergeven word en de volgende dag weer zijn kind gaat lastigvallen. Jezus erkenning is niet de enige sleutel!

Bronnen:
het antwoord staat gewoon in de BIJBEL

Onder welke condities kom je in de hemel of hel?" de bijbel zegt het volgende erover dit betekend eeuwig leven dat zij u kennen de enige ware god en degene die gij gezonden hebt jezus christus en tot de moordenaar aan het kruis zij jezus het volgende toen de man vroeg ; heer gedenk mij als u in het paradijs gekomen bent waarop jezus antwoorde; ik zeg u heden , gij zult met mij in het paradijs zijn dus ook moordenaars komen volgens de bijbel in het paradijs

Als God bestaat is Hij ondoorgrondbaar en laat Hij de voorwaarden niet blijken. Afwachten is de boodschap!