Waarom hebben Katholieken 7 sacramenten en protestanten 2?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het protestantisme is begonnen als een reactie tegen leerstellingen en praktijken in de middeleeuwse westerse Kerk in West-Europa in de vroege 16e eeuw. De protestanten wilden het geloof terugbrengen tot de basis, laat ik het zo maar zeggen. God moest een centralere rol krijgen in het vieren van het geloof. De protestanten vonden dat het vieren van het geloof op een andere manier moest worden gedaan dan de Katholieken deden, namelijk met minder heiligen, minder afbeeldingen, minder rituelen en dus ook minder sacramenten. Dit is het antwoord op basis van mijn algemene kennis. Wikipedia vermeldt overigens iets anders, namelijk dat de onderbouwing van vijf sacramenten onvoldoende is terug te vinden in de Bijbel: "De meeste stromingen binnen het protestantisme kennen twee sacramenten (doop en Avondmaal) in plaats van zeven binnen de rooms-katholieke Kerk, omdat de reformatoren de onderbouwing van de overige vijf onvoldoende in de Bijbel konden terugvinden (sola scriptura)." Toegevoegd na 14 uur: Dit is ook nog interessant om te weten: De twee sacramenten die de Protestanten hebben behouden, worden door de Katholieken de grote sacramenten genoemd. De andere vijf zijn de kleine sacramenten. Zie ook de website http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID1626.html waar het volgende op staat: "Sacramenta principalia De Kerk kent twee grote sacramenten, de zogenaamde sacramenta principalia (belangrijkste sacramenten). 'Groot' is het sacrament van het doopsel, omdat het een teken is van beginnend christelijk leven. 'Groot' is ook het sacrament van de eucharistie, omdat het christelijk leven steeds op de eucharistie gericht is. Vijf kleine De beide grote sacramenten heeft de Kerk vanaf het begin gekend. De overige sacramenten kwamen later in het vizier. In het vormsel bijvoorbeeld wordt de doopbelofte voltooid, zodat het vormsel ten opzichte van de doop als 'klein' gezien kan worden. Om nog een voorbeeld te geven: in het sacrament van boete en verzoening worden verstoringen in de relatie tot God opgeheven. Dit sacrament is 'klein' ten opzichte van de eucharistie: door boete en verzoening wordt het hart gezuiverd, opdat de eucharistie werkzaam kan zijn."

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantism...
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID1626.html

De katholieken kennen zeven sacramenten: doop, maaltijd, vormsel, boete, huwelijk, priesterwijding en ziekenzalving. De protestanten gebruiken daar maar twee van: doop en delen van de maaltijd. De reden daarvoor is dat dit de enige twee zijn die door Jezus zelf ingesteld werden.

Het 'Wikipedia' antwoord is het juiste. Het aantal sacramenten in de katholieke Kerk is niet vanaf het begin af aan definitief vastgesteld op 7. Van de 7 die het uiteindelijk geworden zijn, is de katholieke Kerk ervan overtuigd dat Jezus Christus ze zelf heeft ingesteld, ook al is dit niet bij alle sacramenten rechtstreeks in de H. Schrift af te lezen (denk aan de Ziekenzalving). En dat niet alleen, ook dat Hij zelf erin 'aan het werk is'. De combinatie van gebed, symbool en handeling vormen Het verschil tussen het aantal bij 'de' protestanten en de katholieken volgt eigenlijk uit de Reformatie. Toen de reformatoren zich in feite hadden losgemaakt van de katholieke Kerk door eigen theologische visies is het protestantisme begonnen. Het splitsen in allerlei substromingen met weer allerlei visies is aangehouden tot de dag van vandaag. Bij het begin van het protestantisme hebben de reformatoren gekozen voor het principe 'Sola Scriptura'. (De Bijbel en de Bijbel alleen). Dat haalde men overigens niet uit de Bijbel. Men heeft de hele Traditie van het christelijk geloof zoals die er was in de Kerk vóór de Reformatie (en die bovendien ouder en veelomvattender was dan de H. Schrift) in feite aan de kant gezet als 'niet-Bijbels' en voor de Bijbel als enige geloofsbron gekozen. In feite heeft men toen het kind met het badwater weggegooid want de reformatoren hebben niet het onderscheid willen of kunnen maken tussen de misstanden (die er destijds zeker waren maar die ook toen niet in overeenstemming waren met het geloof van de Kerk) en het mondeling doorgegeven geloof vanaf het allereerste begin. Van de Doop en het Avondmaal (katholieken spreken overigens van de H. Eucharistie, wat niet hetzelfde is, maar dit valt buiten deze vraag) is precies een vers in de Bijbel aan te geven waar de instelling heeft plaatsgevonden. Maar zeer merkwaardig in dit verband is, dat men dit niet heeft gedaan bij de biecht. (Het sacrament van boete en verzoening). Ook de instelling daarvan is precies aan te wijzen. In feite is ook het wijdingssacrament zo aan te wijzen (bij het Laatste Avondmaal, als Jezus tot de Twaalf zegt: 'blijft dit doen om Mij te gedenken'). Ik denk wel eens - maar wie ben ik -: als de reformatoren toen iets minder halsstarrig waren geweest en (wat nu) de katholieke Kerk (heet) iets sneller waren geweest met het oplossen van de misstanden en misverstanden, dan was het gebleven bij een protestbeweging ergens in de historie.

Vanuit het Katholieke standpunt bezien hebben de protestantse 'kerken' nul sacramenten. De sacramenten die ze hebben (doop en avondmaal) zijn namelijk slechts een teken en zegel van iets dat al gebeurd is, de vergeving van de zonden door Christus. Er gebeurd niet echt iets bij het sacrament, bijvoorbeeld: de zonden worden niet werkelijk vergeven bij de doop, maar de doop is teken en zegel van de vergeving die al plaats gevonden heeft aan het kruis en die gegeven wordt op grond van het verbond en/of het geloof. Voor een Katholiek zijn de zonden die tot de doop gedaan zijn werkelijk vergeven, ook wanneer diegene later ernstige zonden doet en misschien wel voor eeuwig verloren gaat. Maar dan wordt hij veroordeeld op grond van de zonden die hij na zijn doop gedaan heeft. Bij volwassendoop is de voorwaarde voor het verkrijgen vergeving wel het hebben van een oprecht berouw over de eigen zonde. Het avondmaal is voor de protestanten ook een symbolisch gebeuren, het brood is slecht een symbool van Christus lichaam. Christus heeft wel gezegd: "dit is mijn Lichaam", maar het is niet zijn Lichaam. Het argument van protestanten om 5 sacramenten te schrappen is inderdaad dat ze volgens hen niet in de Bijbel staan. Maar daarin hebben ze volledig ongelijk, zie onderstaande bewijsteksten. Daarnaast geldt voor hen alleen het bewijs dat in de Bijbel staat, terwijl hun eigen sola scriptura (de Bijbel allen) ook niet in de Bijbel staat. Het tegendeel staat er wel, zie eveneens onderstaande verwijzingen. Toegevoegd na 4 minuten: http://verbond.blogspot.nl/2010/08/is-het-priesterschap-een-sacrament.html

Bronnen:
http://verbond.blogspot.nl/2009/10/de-bijb...
http://verbond.blogspot.nl/2010/01/de-bijb...
http://verbond.blogspot.nl/2010/02/de-bijb...
http://verbond.blogspot.nl/2010/08/is-de-h...
http://verbond.blogspot.nl/2010/08/paulus-...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100