Hoe weet/ervaart iemand dat hij de heilige geest heeft ontvangen ?

Naar aanleiding van een reactie op een antwoord stel ik deze vraag.
Is deze persoon er 100% zeker van dat dit zo is ?
Veranderd er iets in je leven vanaf dat moment ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hallo Amadeus, Dat is een hele goede, maar moeilijk vraag. Ik deel mijn eigen ervaring. Het moment waarop je de Heilige Geest ontvangt voel je ineens God's kind. De zonde/kloof die tussen God en jouw in staat valt weg op een vreemde manier. Ik ervaarde het als thuiskomen. Je gaat langzaam anders denken, je krijgt een gevoeligheid die je daarvoor niet had. God gaat met je samenwerken in je denken en wordt corrigeert in je geweten. Je krijgt een verlangen naar God en Zijn Woord en stemt je gedrag met Hem af. Ook wordt je gecorrigeerd door God als je toch weer je eigen weg gaat. Moeilijke dingen laat God ten goede werken in je leven. Je zoekt God in je leven wanneer het moeilijk gaat en probeert het met Zijn Wijsheid eruit te komen. Aan bepaalde dingen heb je geen behoefte meer, zoals bepaalde muziek, die je vroeger mooi vond. Doe je het toch lijkt God's Geest weg te gaan. Je moet dan om vergeving vragen, omdat je de zegen niet kunt missen Je intuitie is verandert. Dat is een leerproces.. de boze verliest. Er is een verlangen Hem te volgen. Angst voor de dood is weg. Ik kan er Bijbel teksten bij geven, maar je bent kundig genoeg. Toegevoegd na 4 minuten: Je bent een ander persoon in je denken. Je richting wordt bepaald door de Hemelse Vader, niet meer door de druk van je omgeving.

De apostel Paulus onderwees duidelijk dat we de heilige geest ontvangen op het moment waarop we in Jezus Christus als onze Verlosser geloven. Bedoel je dat? Mensen kunnen weliswaar overtuigd worden door argumenten en/of op basis van het gevoel besluiten christen te worden, maar uiteindelijk is "de Heilige Geest" die hen daar toe aan zet. In de christelijke traditie wordt geloofd dat wanneer iemand tot het geloof komt hij/zij ook de Heilige Geest ontvangt die hem/haar helpt een christelijk leven te leiden. HOE iemand dat weet/ervaart is dus niet te zeggen, want dat zal voor iedereen anders zijn. Iemand die gelooft, die gelooft. Daar kan je wel redelijke argumenten tegenin brengen, maar iemand die voelt dat de heilige geest is gekomen om in hem/haar te wonen om te verzegelen, te heiligen, te bekrachtigen en voor te bereiden .......... [wie weet waarop?] die voelt dat en gelooft dat. Punt. Er zal best iets in zijn/haar leven veranderen. Want hij/zij zal een christelijk leven gaan leiden waarin god een belangrijke rol gaat spelen.

De Heilige Geest ontvangt iemand o.a. op basis van de tekst die staat in Hebreeën 11 vers 1: “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Heb+11&id16=1&l=nl&set=10 In antwoord op een van jouw vragen is hier sprake van het geloof dat een 100% zeker weten is van de dingen die men hoopt. De hoop bij voorbeeld dat God bij machte is om Zijn Woord in mij te volbrengen. Op die basis bouwden ook de apostelen die Jezus als Voorbeeld, de Voleinder des geloofs, hielden. Het “bewijs der dingen die men niet ziet” is gelegen in het feit dat men, in de vaak miserabele omstandigheden waarin men verkeren kan, hulp ontvangt: “maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+14&id16=1&l=nl&set=10 Het ontvangen van de Heilige Geest is niet afhankelijk van een emotionele aangelegenheid of ervaring; zelfs kan je je helemaal “verloren” voelen en “van licht beroofd” zoals ik mij nu voel op dit moment van antwoorden: als een dweil op mijn deurmat!

Waaruit blijkt dat iemand werkelijk de heilige geest heeft? Luk. 4:18, 31-35: „[Jezus las uit de rol van de profeet Jesaja:] ’Jehovah’s geest is op mij, omdat hij mij heeft gezalfd om de armen goed nieuws bekend te maken’ . . . En hij daalde af naar Kapérnaüm, een stad in Galiléa. En hij onderwees hen op de sabbat; en zij stonden versteld over zijn manier van onderwijzen, omdat hij met autoriteit sprak. Nu bevond er zich in de synagoge een mens die bezeten was door een geest, een onreine demon, en hij schreeuwde met een luide stem . . . Maar Jezus bestrafte hem en zei: ’Zwijg, en ga van hem uit.’ En na de man in hun midden te hebben neergeworpen, ging de demon van hem uit zonder hem letsel toe te brengen.” (Waaruit bleek dat Jezus Gods geest had? Het verslag zegt niet dat hij beefde of schreeuwde of heel geëmotioneerd rondliep. Het zegt veeleer dat hij met autoriteit sprak. Het is echter opmerkelijk dat bij die gelegenheid een man er door een demonische geest toe werd aangezet te schreeuwen en zich op de grond te laten vallen.) Handelingen 1:8 zegt dat wanneer Jezus’ volgelingen heilige geest zouden ontvangen, zij getuigen van hem zouden zijn. Toen zij volgens Handelingen 2:1-11 die geest daadwerkelijk ontvingen, kwamen waarnemers onder de indruk van het feit dat, alhoewel degenen die spraken allen Galileeërs waren, zij over de grote daden van God spraken in talen die de vele daar aanwezige buitenlanders konden verstaan. Maar het verslag zegt niet dat degenen die de geest ontvingen, emotionele uitbarstingen hadden. Toen, zoals in Handelingen 4:31 staat opgetekend, heilige geest op een groep bijeengekomen discipelen kwam, schudde de plaats, maar die geest bewerkstelligde niet dat de discipelen gingen beven of over de grond rolden, maar had tot gevolg dat zij ’het woord Gods met vrijmoedigheid spraken’. Ook thans blijkt of iemand de heilige geest heeft doordat hij het woord Gods met vrijmoedigheid spreekt en ijverig aan het getuigeniswerk deelneemt. Gal. 5:22, 23: „De vrucht van de geest daarentegen is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing.” (Wanneer iemand mensen wil vinden die werkelijk Gods geest hebben, dient hij naar deze vrucht uit te zien en niet naar uitbarstingen van religieuze emotionaliteit.)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100