wat is een Jehova’s Getuigen ?

en wat voor regels hebben die ,etc.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De Jehova's getuigen, ook wel gespeld als Jehovagetuigen of Jehovah's getuigen, zijn leden van een fundamentalistische en millennianistische stroming die zichzelf als christelijk beschouwt, maar door vrijwel alle christelijke kerken niet als zodanig wordt erkend. Hun kerkgenootschap wordt aangeduid als Jehovah's Getuigen (met een h), maar heet in werkelijkheid Wachttoren- Bijbel en Tractaatgenootschap. Men treedt toe tot de gemeenschap door volledige onderdompeling (doop) op (bijna) volwassen leeftijd; de getuigen kennen geen kinderdoop. Ze staan bekend om hun deur-aan-deur predikingen.....

Ik ben normaal niet zo van de Wikipedia linkjes, maar dit had je ook zelf kunnen opzoeken natuurlijk: http://nl.wikipedia.org/wiki/Jehova%27s_getuigen

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jehova%27s_getuigen

De Jehova's getuigen, ook wel gespeld als Jehovagetuigen of Jehovah's getuigen, zijn leden van een fundamentalistische en millennianistische stroming die zichzelf als christelijk beschouwt, maar door vrijwel alle christelijke kerken niet als zodanig wordt erkend. Hun kerkgenootschap wordt aangeduid als Jehovah's Getuigen (met een h), maar heet in werkelijkheid Wachttoren- Bijbel en Tractaatgenootschap. Men treedt toe tot de gemeenschap door volledige onderdompeling (doop) op (bijna) volwassen leeftijd; de getuigen kennen geen kinderdoop. Ze staan bekend om hun deur-aan-deur predikingen. Jehova's getuigen geloven dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Zij beschouwen de 66 boeken van de protestantse canon als door God geïnspireerd en als absolute waarheid. Bij interpretatie ervan hanteren zij het principe: letterlijk waar mogelijk, symbolisch waar het niet anders kan. De getuigen geloven in een vrij letterlijke versie van het scheppingsverhaal in Genesis, met dat verschil dat de "dagen" van de schepping worden beschouwd als perioden van duizenden jaren. Op basis hiervan kunnen ze worden geclassificeerd als Oude-aardecreationisten. Ook de wonderen in de Bijbel worden beschouwd als historische feiten. Jehova's getuigen zijn een eindtijdbeweging, dat wil zeggen: zij geloven dat de mensheid zich in de "eindtijd" bevindt, de laatste fase voor het ingrijpen door God met als doel de aarde te zuiveren van alle goddeloosheid. Ze geloven dat Jezus' koninkrijksmacht in 1914 is gestart en dat het eind van 'het samenstel van dingen' (in andere vertalingen 'de wereld') nabij is. Hier doelen zij op de huidige systemen waaronder mensen leven en die dus de maatschappij ordenen. De beweging werd eind 19e eeuw in de Verenigde Staten als de Bijbelonderzoekers gestart door Charles Taze Russell. Georganiseerd via het Wachttorengenootschap (de wettelijke corporatie van de Getuigen) zijn er wereldwijd zo'n 7,1 miljoen Getuigen in 236 landen, waarvan ongeveer 25.000 in België en 31.000 in Nederland. Belangrijkste kenmerk van hun activiteiten is de prediking van huis tot huis, waarbij de leden van de beweging hun boodschap zoals weergegeven in de publicaties van het Wachttorengenootschap trachten te verspreiden.

Bronnen:
wikipedia

Kijk maar even op ex Jehova,nl.groeten jan.

Zij houden vast aan de bijbel als de maatstaf voor al hun geloofsovertuigingen. Zij aanbidden Jehovah als de enige ware God en spreken vrijmoedig met anderen over hem en zijn liefdevolle voornemens ten aanzien van de mensheid. Zij geloven niet dat Jezus Christus deel uitmaakt van een Drieëenheid maar dat hij, zoals de bijbel zegt, de Zoon van God is, de eerste van Gods scheppingen; dat hij een voormenselijk bestaan heeft gehad en dat zijn leven vanuit de hemel werd overgebracht naar de schoot van een maagd, Maria; dat het volmaakte menselijke leven dat hij als slachtoffer heeft afgelegd, redding tot eeuwig leven mogelijk maakt voor hen die geloof oefenen. Zij geloven dat Gods koninkrijk de enige hoop voor de mensheid is; dat het een werkelijke regering is; dat het spoedig het huidige goddeloze samenstel van dingen en dat het een nieuw samenstel tot stand zal brengen waarin rechtvaardigheid zal heersen. Zij geloven dat 144.000 met de geest gezalfde christenen met Christus deel zullen hebben aan zijn hemelse koninkrijk en als koningen met hem zullen regeren. Zij geloven dat Gods oorspronkelijke voornemen met de aarde verwezenlijkt zal worden; dat de aarde geheel bevolkt zal worden door aanbidders van Jehovah, die zich zullen kunnen verheugen in eeuwig leven als volmaakte mensen; dat zelfs de doden zullen worden opgewekt en de gelegenheid zullen ontvangen in deze zegeningen te delen. Zij geloven dat de doden zich van volstrekt niets bewust zijn; dat zij noch gepijnigd worden, noch een gelukzalig bestaan leiden in een geestenrijk; dat zij slechts in Gods herinnering bestaan, zodat de hoop op toekomstig leven voor hen gelegen is in een opstanding uit de doden. Zij geloven dat wij thans, sedert 1914, in de laatste dagen van dit goddeloze samenstel van dingen leven. Zij streven er ernstig naar geen deel van de wereld te zijn. Zij tonen oprechte christelijke liefde voor hun naasten, maar laten zich niet in met de politiek of de oorlogen van welke natie ook. Zij voorzien in de materiële behoeften van hun gezin, maar houden zich verre van de hebzucht waarmee in de wereld materiële dingen, persoonlijke roem en buitensporig genot worden nagejaagd. Zij geloven dat het belangrijk is nu de raad uit Gods Woord in het dagelijks leven toe te passen — thuis, op school, op het werk, in hun gemeente. Iemand die zich herhaaldelijk schuldig maakt aan drugmisbruik, dronkenschap, liegen of stelen, zal uit de organisatie worden verwijderd.