Waar is het kaholieke dogma 'maagdelijke geboorte van Jezus' voor bedoeld?

De vorige Paus Benedictus schrijft in zijn boek dat Jezus ook uit een gewoon huwelijk geboren had kunnen worden zonder Jezus' Godheid te kort te doen (zie bron).
Maar wat is dan het nut van dit dogma (volgens hem)?

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maagdelijke_geboorte

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Sommige zgn bijbel theologen verwerpen de maagdelijke geboorte als feit. Wat de paus hier lijkt te bedoelen is dat het geestelijk een feit blijft dat de Here Jezus als de Zoon van God is geboren. In Lucas 1:35 De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind Heilig genoemd worden, Zoon van God . (Dus dat had theoretisch ook bij Maria als getrouwde vrouw kunnen gebeuren). Het is echter aannemelijk dat Maria nog maagd was, juist daarom wilde Jozef bij haar weggaan. Matteus 1 vers 19 Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Een engel voorkwam dit, zie vers 25 Jozef nam zijn vrouw bij zich, en hij had geen gemeenschap met haar voordat zij een zoon baarde. Matt 1 Vers 23 Dit de vervulling van een profetie van Jesaja (Jes. 7:14) over een maagd die zwanger zou worden. De Heer is daarom op God's bovennatuurlijke manier verwekt.

Volgens hem weet ik niet, maar volgens mij hebben al die verhalen maar 1 doel: Bewijzen dat Jezus zo bijzonder was dat hij wel de zoon van G-d moet zijn.

Volgens het katholieke geloof worden alle mensen met de erfzonde geboren. (allemaal wegens de appel en de slang in het paradijs. Door het dogma: Jezus is maagdelijk geboren, en niet zoals alle ander mensen, kan men de conclusie trekken dat jezus dus niet met de erfzonde is geboren. Hij was maagdelijk wat dat betreft

Het antwoord van Anneliez klopt niet. Er bestaan rond de geboorte van Jezus TWEE dogma's in de RK kerk. Het ene dogma is dat van de maagdelijke geboorte, het andere dat van de onbevlekte ontvangenis. Die twee worden voortdurend door elkaar gehaald. De maagdelijke geboorte In de RK kerk wordt seksualiteit nogal ondergeschoffeld als iets verwerpelijks. Bovendien moest ergens uit blijken dat Jezus de zoon van God was (en dus niet van Jozef). Daaruit is het dogma van de maagdelijke geboorte ontstaan: Maria was niet in een normale seksuele daad bevrucht door een mens, maar door de Heilige geest, waarbij ze lichamelijk dus maagd was gebleven. Vergeet niet dat het RK geloof heel veel Romeinse invloeden kent. Als je bedenkt dat Romulus en Remus, de stichters van Rome, bij een Vestaalse maagd verwekt zijn door de god Mars, dan zie je dat dergelijke verhalen in andere, maar verwante godsdiensten niet zo ver te zoeken zijn. De onbevlekte ontvangenis Door van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, hebben Adam en Eva (en dus alle mensen) zich volgens het RK geloof beladen met de erfzonde. Iedere baby die geboren wordt, is beladen met deze zonde. Nu is (nog steeds volgens de RK kerk) God alwetend, dus wist hij van tevoren dat Maria de moeder van zijn zoon zou worden. En het is natuurlijk ondenkbaar dat zijn zoon geboren zou worden uit een zondige moeder. Daarom zorgde hij ervoor dat maria, toen ZIJ geboren werd, de erfzonde niet meekreeg. Maria is dus de 'onbevlekt ontvangene'. Ofwel: zij was helemaal zonder zonde toen ze op de wereld kwam, zodat Jezus een moeder zonder zonde had. Omdat veel mensen seksualiteit met 'bevlekking' associëren, worden deze twee dogma's heel vaak door elkaar gehaald. Maar het gaat dus om twee heel verschillende stellingen: 1) Maria is zonder erfzonde geboren (onbevlekte ontvangenis) en 2) Maria was maagd toen ze Jezus kreeg (de maagdelijke geboorte).

Wat volgens onze vorige paus het nut is van de maagdelijke geboorte kan ik niet zeggen. Dit heeft hij waarschijnlijk wel gezegd in zijn serie boeken over Jezus van Nazareth. De maagdelijke geboorte is het begin van het verlossingswerk, en daarin wordt alles hersteld wat in de zondeval kapot gegaan is. De man (Adam) en zijn vrouw (Eva) hadden gezondigd. Eva was uit een man geboren (uit de rib van Adam), zonder de tussenkomst van een vrouw. In de zondeval nam zij het initiatief en verleidde haar man (Adam). In de verlossing is het precies omgekeerd, Jezus wordt geboren uit een vrouw, zonder tussenkomst van een man. En in de zondeval was Eva ongehoorzaam en aanvaarde de leiding van haar man niet, Maria daarentegen was volmaakt gehoorzaam en toegewijd aan God, ze zei "mij geschiede naar uw woord.". Verder is Maria degene die God (Jezus) in haar schoot heeft gedragen, zoals in het Oude Testament God werd gedragen door de Ark van het Verbond. Die Ark was puur en zuiver en van onvergankelijk hout. Zo was Maria ook puur en zuiver (maagd en onbevlekt Ontvangen) en droeg de Zoon van God, ze is de Moeder van God. Seksualiteit is op zich geen zonde volgens de Rooms Katholieke leer, zolang je de seksualiteit maar gebruikt waar ze voor bedoeld is, voor het verwekken van nageslacht binnen het huwelijk. Maar het maagd zijn is nog volmaakter, omdat het een teken is van volkomen toewijding aan God.

Dat Jezus uit een maagd is geboren staat gewoon in de Bijbel: "Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons." (Mat. 1:23). Dat het een maagd was, en niet gewoon een meisje, blijkt uit de woorden van Maria zelf: "En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man bekenne?" (Lucas 1:34) Het heeft een reden dat Jezus niet door een man verwekt is. Stel je hebt een auto gestolen en staat daarvoor in de rechtbank. De rechter zegt "Als straf betaal je of 100.000 euro of je gaat tien jaar de gevangenis in." Dan heb je een probleem, want je hebt niet zomaar 100.000 euro liggen. Dus het ziet er naar uit dat je de komende tien jaar in de gevangenis moet doorbrengen. Maar dan komt er opeens iemand de rechtzaal binnen, iemand die je nog nooit hebt gezien. Hij loopt naar de rechter, en zegt: "Edelachtbare, de verdachte is mijn vriend, ik houd van hem, ik wil daarom niet dat hij naar de gevangenis gaat. Hier heeft u 100.000 euro." Vervolgens kom je vrij. Dit is precies wat Jezus voor jou gedaan heeft. De Bijbel zegt: "Het loon der zonde is de dood" (Rom. 6:23). Omdat je gezondigd hebt, verdien je het als straf om dood te gaan. De Bijbel zegt in Openbaring 21:8 dat ALLE leugenaars naar de hel gaan. Heb je weleens een leugen verteld? Dan ga je naar de hel. Maar Jezus heeft voor jouw de doodstraf ondergaan door zelf te sterven aan het kruis, zodat als je in hem geloofd, je niet naar de hel gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. Vergelijk het met de rechtzaal: als iemand de boete voor je wil betalen, maar jij zegt tegen de rechter "Ik ken hem niet, ik wil niet dat hij de boete betaald", dan ga je gewoon naar de gevangenis. Dus als je niet in Jezus gelooft, dan ga je ook gewoon naar de hel. De Bijbel zegt dat Jezus zelf nooit iets fout heeft gedaan. "En gijlieden weet dat Hij geopenbaard is [om] onze zonden weg te nemen; en in hem is geene zonde. " (1 Johannes 3:5) En dit is belangrijk, want als degene die voor jou de boete wil betalen zelf ook straf verdiend, kan hij de boete niet voor jou betalen. Hij moet eerst zijn eigen boete betalen. De Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd (Rom. 3:23) en dat je in zonde verwekt bent (Psalmen 51:5, King James Version). Een ieder die dus door een man verwekt is, is in zonde verwekt, en kan de boete voor jouw zonden niet betalen. Daarom is Jezus niet verwekt door een mens, maar uit een maagd, zodat hij de boete kon betalen.

Bronnen:
https://www.youtube.com/watch?v=CtU_LSlnop0

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100