Staat er in de bijbel dat jezus pesach veranderde in pasen?

Ik heb een keer gehoord dat Jezus tegen zijn discipelen zei dat ze vanaf nu zijn dood moesten herdenken met zijn lichaam als brood en zijn bloed als wijn. Is dit waar? Waar staat dat? of is dit verzonnen?

ik vraag NIET naar een mening ik wil feiten die in de bijbel staan of onderzocht zijn door theologen!

Toegevoegd na 2 uur:
en met herdenken bedoel ik in plaats van pesach

Weet jij het antwoord?

/2500

Jezus heeft dit inderdaad gezegd, in het Evangelie van Lukas. De Laatste Maaltijd die toen gehouden is, was op dezelfde dag als Pesach. Dat is het feest waar de Joden herdenken dat door het bloed van een lammetje zij gered zijn van de tiende plaag, de doodsengel. Met Pasen vervuld Jezus dat offer voor de hele mensheid, als Hij het paaslam zal zijn voor de hele wereld. Via hem is dus ook de enige manier om bij God de Vader te komen voor vergeving. 14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.

Bronnen:
Lukas 22

Jezus heeft nooit gezegd (volgens de bijbel) dat er geen pesach meer zou worden gevierd. Hij zei alleen dat HIJZELF geen pesach meer zou meemaken voor zijn dood. Pesach bestaat nog steeds. Het is de herdenking van de uittocht uit Egypte. Dat het feest wordt geassocieerd met ons pasen, komt doordat het laatste avondmaal op of rond pesach plaatsvond. De joden vieren nog steeds pesach en de christenen vieren pasen.

Het Joodse Pesach heeft betrekking op het oude verbond. Het is het feest van de uittocht uit Egypte van het volk Israel. Het verwijst symbolisch al naar wat er in de toekomst zou gaan gebeuren. Het bloed van een jong lam/geitenbokje werd aan de deurpost gestreken als bescherming. Dat de Here Jezus gekruisigd werd ten tijde van Pesach was niet toevallig. Johannes 1 : 29 zei Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt! Mat 26 vers 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis uit de dood. Gelovigen vieren de toegang tot een nieuw verbond en eeuwig leven met Pasen. We worden gered door het bloed van het Lam. zie ook Openbaring (20:11-15). Wij christenen hoeven zich daarom niet aan het Pesach feest te houden. zie Kolossenzen 2 vers 16 16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus. Romeinen - De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Rom 8 v 14

Nee, het staat nergens in de Bijbel. Pasen is niet Pesach of Pascha. De term "Pasen" stamt niet af van het Christendom Pasen was genoemd naar Eostre, die de godin van de oude Saksische mensen was. De Paas godin werd verschillende namen genoemd door verschillende mensen in verschillende gebieden. in Rome "Venus", in Griekenland "Aphrodite", in Fenicië "Astarte", in Egypte "Isis". De Hebreeuwse formulering van haar naam "Astartes", kunnen we in de Bijbel (zie de boeken Rechters en 1 Samuël) vinden, dat "Pasen" deel is van de heidense godsdienst die God veroordeelt. Pasen = een heidense religie Kijk aub ook naar de onderstaande link. vriendelijke groet,

Bronnen:
http://uccspace.net/index.asp?lang=9

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100