Is Jezus Christus nu wel of niet uit het geslacht van David?

Volgens de bijbel was Hij geboren door de Heilige Geest uit maria zonder dat Jozef gemeenschap had gehad met Maria. Feitelijk is Hij dus niet afkomstig van die geslachtslijn.
Sommige zeggen dat die geslachtlijn (opgesomd in de bijbel) erbij is gezet (verzonnen) om de profetie uit te laten komen.
Maar hoe onderbouwt de Kerk deze incongruiteit? Dat dus enerzijds JC uit het geslacht van David komt maar anderzijds daar weer niet uit voorkomt want is van de (Heilige Geest, zonder tussenkomst van een man)?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In Lukas 3:23-38 wordt de geslachtlijst, de stamboom van Maria gegeven. Via de Griekse opsomming, is Eli de schoonvader van Jozef. De geslachtslijst van Lucas toont ons dat Jezus een lijfelijke nakomeling van David, via diens zoon Nathan, is. De Here Jezus is via Maria een rechtsstreekse afstammeling van David, hij heeft e chter weer via Jozef recht op de troon. Jozef was echter zijn 'adoptiefvader' daar waar het de Joodse wet betrof. Toegevoegd na 33 minuten: Dus ondanks het feit dat Here Jezus niet voortgekomen is uit Jozef, maar door de Heilige Geest is verwerkt, klopt het dat de Here Jezus uit het geslacht van David voortkomt.

Ook de moeder van Jezus, Maria, zou volgens het geslachtsregister een nakomeling van David zijn (evangelie volgens Lucas hoofdstuk 3). Maar als ze niet afstamt van David is Jezus ook geen afstammeling van hem. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Koning_David#David_in_het_christendom

“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel, afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van God, dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften – aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here . . . “ http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+1&id16=1&l=nl&set=10 Uit o.a. deze tekst blijkt dat Jezus Christus als mens afstamt uit het geslacht van David, die weer Juda als stamvader heeft. Maar naar de geest, d.m.v. bevruchting in de moederschoot van Maria, behept was met de Heilige Geest. Deze goddelijke ingreep in het mensengeslacht was noodzakelijk omdat het gehele mensengeslacht verloren was door (zonde)schuld. Het hoe en waarom van dit Ingrijpen kun je zelf nagaan door de Bijbel te lezen, deze te onderzoeken en op waarheid te toetsen. Door dit te doen zul je dwaallichten als spotters, haters enz gemakkelijk kunnen ontmaskeren in plaats van zelf zo iemand te worden.

Maria zou inderdaad volgens de Heilige Traditie een afstammeling zijn van David, maar dat staat niet in de H. Schrift. Jozef stamt af van David via de geslachtslijnen in zowel Mattheüs en Lucas. Doordat Jozef de adoptief vader van Jezus is, mag Jezus zich beroepen of de geslachtslijst van David en is Jezus de vervulling van de profetieën.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100