Wat is het verschil tussen een wedergeboren christen en een 'gewone' christen?

Hier stonden al een paar vragen over wedergeboren christenen (ook wel newborn christians genoemd), en ik heb er ook op gegoogled. Maar ik snap het nog steeds niet, hoe dom dat ook klinkt. Wat houdt het nou precies in: wedergeboren christen zijn? Wat is het verschil tussen een newborn christian en een 'andere' christen (katholiek of protestant)? Want ik heb eens gelezen dat newborn christians meestal niet zo tolerant zijn naar katholieken en protestanten. Wat is een newborn christian en hoe word je dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het verwijst naar Johannes 3 vers 3 de Here Jezus zei - Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. en ook 2 Kor 5 vers 17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. De gelovige wordt uit God geboren ( 1 Joh 5 vers 1 ) Het opnieuw geboren worden staat gelijk aan de bekering van een mens. Het is het moment waarop de mens vraagt om de Here Jezus in zijn hart aan te nemen en dit ook gebeurt. Joh 1 vers 12 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven. Opdat moment komt God's Geest in je hart wonen. In Joh 3 vers 5 staat Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Dit staat voor bekering en de leiding van God's Geest. Een wederom geboren gelovige is dus iemand die deze ervaring heeft meegemaakt. Een protestant of Katholiek kan dus ook wederomgeboren zijn, het heeft dus niets met de stroming te maken. Maar of men als het ware geestelijk bekeerd is. Het teken van doop door onderdompeling staat symbolisch voor deze wedergeboorte. Titus 3 vers 5 Want wij zijn gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Maar aangezien veel kerken dopen bij baby's lijkt het erg ingewikkeld.

De wedergeboorte en "wedergeboren" is een theologische gedachte in het christendom, gegrondvest in de Bijbel. De Bijbel bedoelt hiermee het weer tot leven wekken van de menselijke geest, die "dood was door overtredingen en zonden" en dus van God gescheiden was. een wedergeborene heeft dus na een periode van in zonden leven het echte geloof weer gevonden, een gewone christen leeft, als het goed is, niet in zonde.

Een 'gewone' christen komt uit een christelijke familie. Het geloof is er met de paplepel mee binnen gekomen. Het is niet zo moeilijk om dan de keuze te maken aan dit geloof vast te blijven houden. Maar een wedergeboren christen is iemand die er niet als vanzelfsprekend mee opgegroeid is. Deze persoon is er op latere leeftijd pas mee in aanraking gekomen, en dan specifiek met de evangelische christenen. Daar wordt gesproken van bekering, en als je de rituele doop hebt ondergaan dan ben je wedergeboren.

lukas 3:21 " .... en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; 22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde,24 in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! Door de waterdoop symboliseert men dat men Gods wil wil doen door Jezus na te volgen. Jezus gaf ons dit voorbeeld zoals staat in bovenstaande tekst. Hij werd gedoopt met water door Johannes, maar werd tegelijk wedergeboren omdat de heilige geest op hem neerdaalde, de geest van zijn vader. In johannes 3 zegt jezus hetvolgende tegen Nikodemus: 5 ‘Ik verzeker u,’ antwoordde Jezus, ‘niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen, als hij niet geboren wordt uit water en Geest. De eerste christenen die wedergeboren/opnieuw geboren werden werden waren degene die de heilige geest ontvingen met pinksteren. handelingen 2: " 38 ‘Begin een nieuw leven,’ antwoordde Petrus, ‘en laat u dopen, ieder van u, in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen van uw zonden; en u zult de heilige Geest als geschenk ontvangen. Het verschil zit hem dus in het feit dat christenen die niet wedergeboren zijn wel met water gedoopt zijn, maar niet de heilige geest hebben ontvangen.