Waar gaan de rechtvaardigen naar toe. Als ze een gunstig oordeel krijgen?

Toen het avondmaal ingesteld werd. Zei Jezus die er gebruik van maken met hem als koningen zouden regeren. Openbaring 7:3 zegt dat dat aantal verzegeld zou zijn. Die rechtvaardigen zouden dus ook niet naar de hemel kunnen gaan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hier op aarde zullen ze een opstanding krijgen. Zei Jezus niet dat allen die in de herinneringsgraven zijn zijn stem zouden horen...? In de hemel zijn er geen herinneringsgraven. Wat meer is : (Handelingen 24:15) ....en op God heb ik mijn hoop gesteld, welke hoop ook deze [mannen] zelf koesteren, dat er een opstanding zal zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen.  Ja ook onrechtvaardigen zullen hier op aarde een opstanding krijgen! Hier kan men een interessante volgende vraag over stellen!!

Je lijkt een aantal begrippen door elkaar te gebruiken. Zowel de NBV als de GNB 1996 noemen bij het avondmaal niet het begrip "rechtvaardigen". Het is maar de vraag of het boek Openbaring (en dan specifiek 7:3) zo specifiek te koppelen is aan die belofte in Lukas 22:29-30. Iedereen krijgt een gunstig oordeel indien men gelooft zoals beschreven in Johannes 3:16. In je vraag lijk je uit te gaan van een beperkt aantal die ergens naar toe gaan. Lees eens verder in Openbaring 7:9, daar wordt een grote menigte uit alle rassen, stammen, volken en talen genoemd. De eerder beschreven 144.000 is specifiek een aantal uit de 12 stammen.

De rechtvaardigen gaan wél naar de hemel, en zullen inderdaad mét Hem als koningen regeren: ...En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (openbaring 22, beschrijving van de hemel)

Alle mensen zullen daar terecht komen waar zij thuis horen. “Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Op+22 Maar in het Koninkrijk Gods komen de rechtvaardigen, die tot wedergeboorte zijn gekomen zoals je kunt lezen in http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+3&id16=1&l=nl&set=10 : “Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan”. En: “vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet”. In jouw vorige vraag heb ik al aangegeven dat hemel en hel tijdelijke oorden zijn. Jouw leven op aarde bepaalt jouw toekomst: in vredige oorden (hemel) dan wel het tegenovergestelde (hel) en alles wat er tussen in aan oorden zijn. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde wordt bewoond door de wedergeborenen. Zij bezitten hetzelfde (opstandings)lichaam als Jezus na Zijn herrijzenis tot aan Zijn hemelvaart. Het doel van de nieuwe aarde is om een oord te creëren dat tot in eeuwigheid stand houdt zoals je kunt lezen in hetzelfde hoofdstuk in Openbaringen: “En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten (de verzegelden) zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn”. De reden waarom deze aarde uiteindelijk vernietigd zal worden is vanwege de vloek, die tot vandaag op deze aarde rust. De vloek der mensen heeft Hij op Zich genomen, niet die van de aarde. Ik neem aan dat jouw reactie op mijn antwoord op jouw vorige vraag hier ook mee beantwoord is?

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100