Hoe kan je als moslim tot christen gedoopt worden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Bij de christelijke kerk (naar keuze dus) vragen hoe dit gaat. Waarschijnlijk krijg je een doop, waarbij je geheel of gedeeltelijk in water moet en (ligt aan de stroming) een belijdenis moet doen. De kerk naar keuze kan daar meer over vertellen aangezien de werkwijze kan verschillen per stroming.

Volwassenen die katholiek willen worden, volgen een voorbereidingstraject . Dit traject, ook wel catechumenaat genoemd, bereidt voor op het ontvangen van het doopsel en/of vormsel. Per jaar worden in Nederland ongeveer 1000 mensen in de katholieke Kerk opgenomen. Wil je katholiek worden of denkt je hierover, dan kun je je melden bij je plaatselijke parochie." De opbouw van het voorbereidingstraject is als volgt: "De eerste periode noemt men het pre-catechumenaat. Het is een periode van eerste verkondiging waarin de persoon die zich heeft aangeboden om christen te worden geraakt kan worden door het Evangelie. Tijdens deze bijeenkomsten maakt men kennis met de Blijde Boodschap, het christelijk geloof en de Kerk. Degene die zich heeft gemeld stelt zich de vraag wat het voor zijn / haar leven betekent om christen te worden. Deze periode wordt afgesloten met de ‘plechtigheid van de opneming onder de geloofsleerlingen’. Het gezegend worden met het kruisteken en het ontvangen van de heilige Schrift staat centraal. Voortaan is de persoon ‘geloofsleerling’. (...) De tweede periode is die van de inwijding in het gelovige leven. Gedurende ongeveer een jaar kan de catechumeen groeien in een persoonlijke relatie met Jezus Christus. (...) De catechumenen worden uitgenodigd om de zondagsvieringen bij te wonen, maar gaan niet ter Communie. Deze periode wordt afgesloten met ‘de plechtigheid van de uitverkiezing’ (...). Voortaan worden ze geen geloofsleerlingen maar ‘doopleerlingen’ genoemd of ‘uitverkorenen’. De derde periode is die van zuivering en verlichting. Dit zijn de weken van intense voorbereiding op het ontvangen van de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel, eerste Communie /Eucharistie). In deze periode vinden de zogenaamde ‘dooponderzoeken’ plaats. Het is voor de doopkandidaten een innerlijk proces, van hart en geest: je afvragen wat er in jezelf kan genezen en hoe je het goede in jezelf kunt versterken. En natuurlijk is het ook een voorbereiding door gebed en overweging op de viering waarin de doopkandidaat gedoopt wordt, vervolgens gezalfd met chrisma (het Vormsel) en voor het eerst volledig mag deelnemen aan de Eucharistie. De vierde periode is die van de mystagogie. Het is de periode waarin de gedoopte verder wordt ingewijd. Het is een begin maken met een blijvende verdieping in het geloof. (...) Het gaat dus om Initiatie in de heilige Schrift, in het christelijk leven, in de geloofsgemeenschap, in de liturgie en de sacramenten en in het gebed.

Bronnen:
http://www.bisdomdenbosch.nl/Vorming/Pagin...
http://www.bisdomdenbosch.nl/Vorming/Pagin...

Ja, je kan als moslim christen worden. Je wordt natuurlijk allereerst christen door "deel te hebben aan Christus", dat je een volgeling van hem wordt. Natuurlijk is het logisch dat je in dat proces ook aansluiting zoekt bij een kerk of gemeente.. Hoe dit in zijn werk gaat kan sterk verschillen. Over het algemeen zul je eerst een bepaalde periode diensten bijwonen en onderwijs (categesatie) volgen. Hierna zul je gedoopt worden, en -afhankelijk van wat voor kerk je aansluiting bij zoekt- waarschijnlijk een geloofsbelijdenis moeten afleggen.

Een bekering tot christen is allereerst een zaak van het hart. Er staat in de Bijbel - bekeer je en ontvang vergeving van je zonden, laat je dopen en wordt vervuld met de Heilige Geest”. Dit is de blijde boodschap over de redding van de mens die de Here Jezus accepteert als zijn Verlosser. Je kunt je in elke kerk of gemeente laten dopen, maar het verstandigst is dit te laten doen door onderdompeling. ( krijg je later ook geen twijfels of je het goed is gebeurt ) Dit gebeurt veelal in (vol) evangelie gemeentes of baptisten gemeentes. Door de volledige onderdompeling - sta je als het ware op met Christus in het nieuwe leven. (als je Bijbelteksten wilt hebben kan ik je die geven )

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100