waarom zijn er zoveel Nederlanders christelijk?

Jezus leefde in Israël dat is helemaal aan de andere kant van de wereld, kan iemand mij uitleggen hoe dit kan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Omdat het leven en werken van Jezus werk bestemd was voor alle mensen van alle volken en tijden en niet alleen voor een bepaalde groep mensen in een bepaalde tij en cultuur. De door Jezus Christus gestichte Kerk is dus missionair, zoals dat heet: ze heeft een zending om het werk van Jezus voort te zetten tot aan het einde der tijden, onder zijn leiding, door de H. Geest. En die H. Geest is met het eerste pinksterfeest gekomen. Dit onder de opdracht van Jezus: "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de Schepping." (Marcus 16, 15). De Kerk zal dus altijd blijven bestaan. Zo is het begonnen, in het klein. De apostelen trokken allerlei kanten in en stichten geloofsgemeenschappen. En zo kwamen ook in de Nederlanden lang geleden missionarissen. De eerste was Willibrordus, die zijn werk vanuit Utrecht begon. Daarom is Utrecht nog steeds een aartsbisdom en is Willibrord de beschermheilige van de Nederlandse kerkprovincie (althans: zo noemen we dat als katholieken want de protestantse christenen hebben een andere kerkopvatting.)

Doordat het woord van god werd en wordt verkondigd. Er trekken en trokken mensen de wereld over om te bekeren. Missionarissen verkondigen het woord om mensen tot et geloof te bekeren.

Dat wat goed is verspreid zich ! Dat zou de christelijke uitleg zijn. Het Romeinse rijk !! Dat was de motor , het Romeinse rijk had de verbindingen , alles werd van uit Rome aan gestuurd ! Ook in het huidige Turkije ( toen oost Romeinse rijk ) was alles min of meer christelijk . Veel gebouwen daar die nu moskee heten waren vaak eerst kerken (ayaspfya ) . Het centrum Vd wereld was Rome en het toen Byzantium (Het huidige instanbul) . Ook hele stukken van het huidige Egypte was christelijk . In de na dagen van het roomse rijk waren er veel Romeinen die iets met het christelijke geloof hadden . Dus in het hele rijk kwam het al voor . Dan in grote stappen Karel de grote (hij maakte weer een enorm rijk in het zeg huidige west europa ) die rond 750 na Christus wel vond een rijk een godsdienst wel het beste was , dus je was of christen of dood . Natuurlijk hadden wij ook mensen (zendelingen ) die met gevaar voor eigen legen hier de mensen wilden bekeren (Bonifatius) maar door Karel de grote werd het min of meer verplicht . Het was inmiddels ook zeg in en handig om maar een god te hebben . Kort door de bocht door de Egyptenaren uitgevonden , door de Joden , en Christenen , en daarna door Mohamed , weer het zelfde kunstje . Een god werkt verbindend , een god die jij en ik hebben werkt verbroederend , en de ander is of een vijand of iemand die nog bekeerd moet worden . Ja het is nu nog niet veel anders het christen dom werd toen misbruikt om Europa onder de duim te houden en te krijgen . De godsdiensten zijn prima ! Prima ! Maar niet als het zo als nu nog steeds misbruikt wordt om mensen te onderdrukken of anders denkenden te verketteren of te ontmenselijken . Helaas bijna alle godsdiensten hebben daar een handje van . En ja de machthebbers hebben het geloof vaak misbruikt om het volk te onderdrukken .

De West-Europese en Angelsaksische (Engelssprekende) landen, dus niet alleen de Nederlanders, stammen af van de Tien Stammen van de Israëlieten. Zij zijn na de scheuring van het volk Israël, kort na het overlijden van koning Salomo, door de Assyriërs in ballingschap via de Kaukasus weggevoerd en uiteindelijk o.a. in onze omstreken terecht gekomen om zich te vestigen. De andere twee Stammen, Juda en Benjamin, zijn in ballingschap weggevoerd naar Babylonie, het huidige Irak. Hun geschiedenis kun je o.a. vinden in het Bijbelboek Daniël. De Tien Stammen van Israël zijn daarna nimmer meer naar het land Israël teruggekeerd; dit in tegenstelling tot de beide Stammen, Juda en Benjamin, die onder Nehemia de Tempel in Jeruzalem herbouwd hebben en zich daar sindsdien gevestigd hebben. De huidige Joden stammen van hen af. Het zijn daarom met name vorenvermelde natiën, waaronder dus de Nederlanders, geweest die het Evangelie over de wereld hebben verspreid. Niet de Russen, noch de Chinezen, noch Afrikaanse volken hebben dit gedaan.

Het christendom groeide in het begin omdat de christenen een boodschap van verlossing brachten die de maatschappelijke onderlaag aansprak. Vele zendelingen droegen het christendom uit, vooral in West-Europa. In Nederland waren dit Willibrord en Bonifatius. De Germaanse volkeren werden deels bekeerd tot het christelijke geloof. Soms maakte men gebruik van kerstening. In de 16e eeuw werd het Calvinisme over Noord Nederland en Zeeland verspreid. Het Zuiden bleef Katholiek. In de tweeduizend jaar van hun bestaan hebben de christelijke kerken te maken gehad met vele stromingen en ook dwalingen. Ook zijn er gelovigen die veel aan geloofsverkondiging hebben gedaan, zoals nog recent Majoor Boshardt, Corrie Ten Boom en Maasbach.

Om eens een andere invalshoek te kiezen dan zendingsdrang en de kwaliteit van de boodschap. Als je naar een wereldkaart kijkt met daarop de verdeling van de godsdiensten zie je dat deze in grote blokken verdeeld zijn, in een aantal gevallen min of meer begrensd door geografische barrieres. Wij zitten in een christelijke regio. Het is praktisch gezien vrijwel onmogelijk voor een gebied als Nederland om een andere religie te handhaven in een omgeving die helemaal christelijk is. Wat niet weg neemt dat het enthousiasme waarmee het christendom onze kant op is gebracht wel de basis heeft gelegd.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Religie

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100