Is het hebben staan van een beeld van Jezus of Maria een zonde als men dit beeld niet aanbidt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het hebben staan van een beeld van Jezus of Maria is geen zonde, maar het vereren, het aanbidden, het er voor neerknielen enz., dat is zonde. “Gij zult u geen afgoden maken; een gesneden beeld noch een gewijde steen zult gij u oprichten; ook een steen met beeldhouwwerk zult gij in uw land niet zetten, om u daarvoor neder te buigen, want Ik ben de HERE, uw God”. http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id16=1&m=Lev+26

Nee. Beeldverering (valse idolen) is juist niet goed. Je aanbidt het beeld niet, maar de persoon/geest. Een beeld ter decoratie of welke reden dan ook hebben is geen zonde.

Het hangt van je kerkgemeenschap af. DE PROTESTANTSE KERKEN: Protestanten keuren het af. Denk aan het gebod: Gij zult geen gesneden beeld maken en hiervoor niet knielen. zie boek Exodus 20:4. De enige grote protestantse kerkgemeenschappen die beelden, schilderijen of iconen accepteren zijn de Oud-katholieken de Anglicanen. DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK Katholieken zien dat anders en zeggen dat het bovenstaand gebod betrekking had op de afgoden van de heidense volken zoals de Kanaänieten. Zij zien Exodus 20:4 als direct gevolg van 20:3. De katholieke uitleg is dat je gerust een afbeelding mag neerzeten van een inspirerend persoon of iemand waar je van houdt. Denk aan en foto van je ouders, een foto van je kinderen, een poster van een artiest etc. Waarom dan niet van Jezus of een heilige wiens levenswandel je bewondert? Wel een katholieke tip: God blijft god, een heilige blijft een heilige, maar een beeld of icoon blijft een voorwerp. Gebruik beelden als inspiratie, niet als voorwerp van aanbidding. Katholieken aanbidden God alleen.

Als jij het een zonde vindt is het een zonde, als jij het geen zonde vindt is het geen zonde. Dat hangt helemaal van je achtergrond, je geloofsovertuiging en hoe praktiserend je daarin bent, je sociale omgeving, je opvoeding en nog wel meer factoren, af. Daarnaast zijn er mensen die dit een zonde zullen vinden, of niet, vanuit hun eigen achtergrond of overtuiging. Het antwoord is daarom ja of nee, afhankelijk van wie je het vraagt. Toegevoegd na 55 seconden: Je vraagt het mij en ik vind het geen zonde.

Volgens het christendom is het aanbidden van beelden juist een zonde. En als je geen christen bent, is het überhaupt niet relevant wat volgens het christendom een zonde is.