mogen moslims make-up opdoen?

welke make-up zouden moslims mogen dragen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het is toegestaan voor een vrouw om make-up te dragen in de islam, maar zij dient wel rekening te houden met het volgende; Doet zij make-up en ze gaat er mee naar buiten, dan mag dat alleen wanneer zij niqaab draagt. Draagt zij geen niqaab dan kan haar schoonheid tot fitna (verleiding leiden, wat absoluut niet mag. Het maakt niet uit of ze wel of niet getrouwd is. Is zij getrouwd dan is het dragen van make-up toegestaan indien ze dit met de intentie doet haar aantrekkelijker te maken voor haar man. En haar schoonheid dient zij dan ook alleen aan haar man te tonen. het mag dus wel, maar zij mag het niet in het openbaar tonen. Toegevoegd na 2 minuten: let wel, dit is van een orthodoxe moslimsite. liberale moslims zullen het waarschijnlijk wel toelaten.

Bronnen:
http://www.islamcity.nl/islam/Manieren/mag...

Moslims mogen make-up dragen. Het is alleen de vraag wanneer het wel en niet is toegestaan. Doorgaans is de opvatting binnen de islaam dat de vrouw zich mooi mag maken voor haar man. In het openbaar opgesmukt zijn is dus binnen de islaam niet toegestaan. Een veelgebruikte make-up is kohl. Dat is een soort mascara. In de ruimere zin is alle make-up verboden waar dierproeven voor nodig zijn geweest, omdat de islaam ook dieren hun recht geeft. Als een moslima besluit om met dikke make-up naar buiten te gaan is het de vraag hoeveel kennis zij van de islaam heeft. Als zij uit onwetendheid handelt, dan zou het beter zijn als zij op onderzoek uit gaat, zo stelt de islaam.

Ja,moslims mogen make-up opdoen.İn de koran staat nergens vermeld dat dit niet zou mogen.Echter er wordt wel vermeld dat moslima's hun sierraad waarmee hun haar wordt bedoeld dienen te bedekken om het andere geslacht niet in verleiding te brengen.Make-up mag dus wel maar nog lang niet zo open en vrij als in het westen gebruikelijk is.