Is de SGP voorstander van de doodstraf? En zo ja, hoe valt dat te rijmen met het geloof c.q. de bijbel?

Volgens Wikipedia is de SGP de enige partij in Nederland die voorstander is van de doodstraf:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doodstraf_in_Nederland
Hoe verdedigt men dat standpunt op basis van het Christelijk geloof c.q. de bijbel?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat valt voor de SGP heel goed te rijmen met de Bijbel. Het ligt er maar aan hoe letterlijk je de Bijbel neemt, in hoeverre alle teksten onverkort te handhaven zijn in deze moderne tijd, en of je de geest of de letter van de Bijbel het belangrijkste vindt. De SGP heeft zelf ook moeite met bepaalde standpunten, en er zit heel heel langzaam ook wat beweging in, zoals het standpunt over vrouwen in de politiek. Vroeger was dat onbespreekbaar, en nu mag er tenminste wel over gepraat worden. En hoe dat nou moet met de theocratie daar heeft men ook niet echt een antwoord op. Vast staat dat zo'n standpunt, net zoals de doodstraf alleen te handhaven valt als je niet regeert. Want een regering die de doodstraf invoert heeft internationaal heel wat uit te leggen. En wat zal er gebeuren met Rooms-Katholieke kerken als de SGP aan de macht komt? Die worden gesloten? Want het gaat hier wel om de "vervloekte paapse mis". Lees er de Heidelbergse Catechismus maar eens op na......een godvrezende overheid kan zoiets waarschijnlijk ook niet tolereren. Je kunt de Bijbel op verschillende manieren lezen en uitleggen. Een aardig voorbeeld was Christen Unie stadsdeelraadlid Yvette Lont, die luidkeels verkondigde dat homosexualiteit door God verboden was, want dat stond duidelijk in de Bijbel. Maar dat "de vrouw dient te zwijgen in de gemeente", dat was een bijbeltekst die haar niet zo beviel. Ze stond in ieder geval iedere zondag in haar Victory Outreach Pinkstergemeente te preken. Zoiets noem je shoppen in de bijbel ;-) Lees onderstaand citaat. Het zal jouw en mijn mening niet veranderen, maar er wordt wel uitgelegd hoe het komt dat men, onder strikte voorwaarden, voor de doodstraf is. "De visie van de SGP op de doodstraf berust op wat de Bijbel zegt over de roeping, die de overheid heeft tot herstel van het geschonden recht. De mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Vanuit dit vertrekpunt - de hoge waardigheid van de mens als beelddrager van God - volgt dat de overheid (rechter) gerechtigd is om bij ernstige levensdelicten de doodstraf te overwegen en toe te passen. “Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden; want God heeft de mens naar Zijn beeld gemaakt” (Genesis 9 vers 6). Ook het Nieuwe Testament bevestigt de legitimiteit van deze straf. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 13 vers 4 of Handelingen 25 vers 11." Hele artikel hier: http://www.sgp.nl/Page/sp8/ml1/from_sp_id=143/nctrue/system_id=92/so_id=86/Index.html

Ik ben het een eens met Mesher. Het Christelijk geloof gaat niet over geluk in deze wereld, maar om genade te verkrijgen voor het eeuwig leven na dit leven. De moordenaar aan het kruis die naast Jezus hing, werd gestraft door de overheid voor zijn misdaden. Hij geloofde in Jezus, maar werd niet verlost van de straf van de overheid, maar ontving wel vergeving voor al de zonden die hij in zijn leven had gedaan en mag nu na zijn sterven in de hemel zijn bij god.

Voor alle duidelijkheid: de Bijbel zegt niet alleen dat God liefde is en dat wij onze vijanden lief moeten hebben, de Bijbel leert ons ook dat God rechtvaardig is en het recht eert. Wij krijgen geen genade in de plaats van recht, maar leren genade kennen door het recht heen. Er komt een dag dat God recht zal beoefenen, de goddelozen zal verdoen, en die genade zochten en vonden door dat Jezus hun zonden en straf betaalde, op zal nemen in heerlijkheid. God haat en straft de zonden, Hij ziet ze niet door de vingers, maar wanneer wij met onze zonden naar Jezus vluchten vinden wij genade en leren wij dat Jezus aan het recht voldaan heeft. Ik hoop zo een beetje duidelijkheid gegeven te hebben. God is dus geen lievige God maar ook de God die het recht zal eren.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100