Waarom worden de 10 geboden in de Katholieke Kerk zo weinig voorgelezen?

Als ex-protestant (GKV) ben ik gewend dat elke zondagochtend voor de dienst, de 10 geboden worden voorgelezen. Ik ga nu 3 jaar naar de Katholieke Kerk (en ben gevormd afgelopen april). In die tijd heb ik de 10 geboden hooguit 1 of 2 keer gehoord tijdens een viering, terwijl ik elke zondag de kerk bezoek. Waarom is dit?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Meerdere redenen: * De 10 geboden worden in de katholieke Kerk alleen voorgelezen als de lezing uit Exodus of Deuteronomium waarin ze staan 'aan de beurt is'. Zoals wel of niet bekend, wordt voor de Schriftlezingen in de katholieke kerk gebruik gemaakt van een zogeheten lectionarium, waarin voor iedere zondag (in een driejarencyclus) vastgelegd is wat wordt voorgelezen. Die Schriftlezingen liggen voor de hele katholiek Kerk vast. Zo komt in ieder jaar van deze cyclus een andere Evangelist aan bod (m.u.v. Johannes, die komt op bijzondere zondagen 'tussendoor) en de Schriftlezing uit het Oude Testament (de zog. 'eerste lezing') heeft daar altijd een relatie mee. De tweede lezing is een min of meer doorlopende lezing uit het Nieuwe Testament, met uitzondering van de Evangeliën. * Natuurlijk komen de 10 geboden aan bod, maar dan als onderdeel van catechese. Iedere catechismus van de katholieke Kerk is naar 'de standaard' catechismus opgebouwd in drie delen : deel 1 de geloofsbelijdenis (waarin het geloof wordt besproken aan de hand van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel, het Credo), deel 2 de viering van het Christusmysterie (besproken aan de hand van de 7 sacramenten van de katholieke Kerk), deel 3 dat bestaat uit 2 secties: 1. de roeping van de mens: het leven in de geest en 2. de Tien Geboden. Deel 4 tenslotte gaat over het christelijk gebed. Kortweg samengevat: 1. het geloof belijden, 2. het geloof vieren, 3. het geloof beleven, 4. het gebed. Maar dat is natuurlijk niet alles. In de prediking komen ze ook aan bod. Meestal niet expliciet maar wel bij 'de toepassing in de praktijk' naar aanleiding van het Evangelie van de zondag. * Last-but-not-least... een wezenlijk verschil tussen de protestantse en katholieke eredienst is datgene waarop het accent ligt. In de protestantse eredienst is dat het Woord en met name de (lange) preek. Dit is ook te zien, want de preekstoel neemt een prominente plaats in een protestants kerkgebouw. In de katholieke Kerk spreken we niet van een 'dienst'maar van een 'viering'. De preek hoort bij de Eucharistieviering maar is er slechts een klein onderdeel van, vrijwel nooit langer dan 10 minuten en meestal een stuk korter. Na de dienst van het Woord met de 3 Schriftlezingen is het grote tweede deel de Eucharistie waarbij Jezus Christus zelf op een bijzondere wijze onder ons komt, onder de tekenen van brood en wijn. Op een centrale plaats in een katholiek kerkgebouw staat het altaar.

Ik denk dat er nog maar weinig kerken zijn, die deze geboden nog als een soort wet zien die door de mens als richtlijn gezien moet worden. Waarschijnlijk zal dit alleen nog in heel kerkelijke gemeentes gedaan worden waar de plaatselijke bevolking nog erg gelovig is. De RK kerk is langzaam van veel strenge principes afgestapt en dit begon met de invoering van de oekumene. Eerder was het ondenkbaar dat in een katholieke kerk mensen werden toegelaten van een ander geloof. Sportverenigingen enz. die katholiek waren, daar kwam je als niet-katholiek niet bij! De hoofdpunten van de 10 geboden, zijn inmiddels eigenlijk in onze wetgeving/normen dusdanig verankerd, dat iedereen weet dat je niet mag moorden, vloeken, overspel plegen etc. Ouders leren dit hun kinderen (als het goed is) omdat dit tot onze normen en waarden hoort en soms ook strafbaar gesteld is. In de maatschappij tegenwoordig, laten de mensen zich niet dwingen om uit het hoofd regels te leren en zich daar ook aan te houden. We zijn niet meer zo volgzaam als vroeger het geval was. De mis zelf is ook soberder geworden en meer aansprekend op de persoon zelf en niet volgens alleen richtlijnen die altijd hetzelfde zijn. Naar de kerk gaan, moet uit de mens zelf komen en niet omdat het verplicht is en daar hoort het oplezen van altijd dezelfde regels ook bij. Het is over het algemeen ook losgelaten in de meeste kerken.

Uiteraard zijn de tien geboden ook voor de katholieke kerk belangrijk echter gaat de katholieke kerk er van uit dat de mensen ze kennen. Ter voorbereiding van de eerste communie en het doen van het vormsel worden deze regels aan de kinderen geleerd. Overigens zijn ze ook verweven in onze Nederlandse wetgeving.

Die leer(de) je als kind al op de lagere (basis) school Tijdens de cathegismusles.

In de katholieke kerk wordt wel altijd voor het onze vader en de communie een schuldbelijdenis door iedereen uitgesproken. Dit is iets wat eigenlijk meer na de zonde komt, zeggen dat je verantwoordelijk bent. Ik zelf katholiek wist niet dat in de gvk altijd de tien geboden werden voorgelezen. Het is zeker goed om nog eens te horen welke regels je moet achten. Zou het tot betere mensen leiden. Voor velen is de kerk een soort gewoonte die met het werkelijke leven niets te maken heeft er zitten zondaars in de kerk zonder een spier te vertrekken