Wat is de unieke boodschap van het christelijk geloof?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Die is er niet . De hoofdreden dat een geloof bestaat is het in stand houden van de sooort en alle geloven willen dat hun soort het meest succesvol is met deze bezigheid.

Heb elkander lief.

"De kern van het christendom is de verering van Jezus Christus als Zoon van God, de unieke openbaring van het heil van God voor de mensen. De evangelist Marcus vat de boodschap van Jezus als volgt samen: De joden geloofden dat Gods Messias (Christus) zou komen om het Koninkrijk Gods op aarde te vestigen. Daarmee wordt bedoeld een ‘rijk’ waarin vrijheid, vrede en rechtvaardigheid heerst. Met Jezus kwam dat Rijk Gods een stuk dichterbij getuige de vele wonderen die Hij verrichte. Om het Koninkrijk Gods binnen te gaan is een radicale ommekeer van de levenswijze noodzakelijk (wedergeboorte). In de Bergrede ontvouwde Jezus zijn revolutionair programma hoe het koninkrijk Gods eruit zal zien en hoe je dit kunt binnen gaan."

Bronnen:
http://www.iselinge.nl/Scholenplein/pabole...

Jesus is aan het kruis gestorven om onze zonden te compenseren. Er is een hemel en je mag er in als je doet wat in de 10 geboden staat.

Hoop (veel mensen grijpen ernaar (pas) in moeilijke tijden)

Liefde

Alle religies verkondigen op hun eigen (verschillende) manieren hun boodschap, dus "het" christelijke geloof ... wat is dat? Er zijn dus vele "unieke" boodschappen.

Het unieke is dat een mens ons verteld heeft hoe het zit, de heilige drieëenheid, God, de vader en de zoon... Dat is overal zo, in alle tijden, in alle landen en in alle gevallen... Niemand heeft ons dat zo mooi verteld... Dat is uniek...

Dat je elkaar lief mag hebben, zoals je ook van jezelf houdt. En dat je een kinderlijk geloof mag hebben, waarbij je het kontakt met God onderhoud.

De kern van het christelijk geloof wordt in de regel samengevat in deze twee zinnen : Gij zult de Here uw God liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand. Dit is het eerste en grootste gebod. Het tweede daaraan gelijk is : heb uw naaste lief als uzelf. Goh, ik ken ze nog stééds uit mijn hoofd zeg.... Meer dan andere religies draait in het christendom alles om liefde. Die boodschap wordt ook veelvuldig en duidelijk gebracht; je kunt er bijna niet omheen. Het is echt de 'basis' zeg maar.

Genade. Bij andere godsdiensten moet je iets doen om de hemel te verdienen. Het unieke van het christelijke geloof is dat je niets kan doen om de hemel te verdienen. Jezus heeft dat voor je gedaan doordat Hij is als onschuldige gedood voor jouw overtredingen. Dat is genade. Overtredingen? Doe ik iets fout dan? Iedereen heeft het grote gebod van liefde overtreden, dat Jezus in Mattheus hoofdstuk 22 vers 34 t/m 40 (zie bron 1) geeft. Lees ook Romeinen hoofdstuk 3 vers 23 en 24 (zie bron 2), onthoud de versnummers, het is een hele lap tekst. Toch word je om niet gerechtvaardigd. Dat is dus geen goedkope genade. Tenslotte nog Johannes 3:16: 'Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.' God is dus naar de mens toegekomen. Dat is de unieke boodschap van het christelijke geloof. Wat ook uniek is dat de grondlegger ervan (Jezus) van zichzelf heeft gezegd dat Hij de zoon van God is en dat Hijzelf de enige weg tot God is. (Johannes 14 vers 6, bron 3). Geen andere grondlegger van een godsdienst heeft dat van zichzelf beweerd.

De unieke boodschap van het Christelijk geloof is dat God de wereld zo lief heeft dat hij zijn enige zoon naar de aarde stuurde opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. (uit Johannes 16 vers 3) Jezus is gestorven voor de zonden van de mensen, en vervolgens wederom opgestaan en naar de Hemel gegaan. Een ieder die in Jezus gelooft zal ook in de Hemel eeuwig leven vinden. Toegevoegd na 1 minuut: excuses, ik bedoelde Johannes 2 vers 16 (i.p.v. andersom)

Je kan het in het kort makkelijk samenvatten door de bekendste tekst uit de bijbel: Johannes 3:16, Want God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn enige Zoon als offer heeft gegeven. Zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven heeft. Met andere woorden, God zelf is naar de aarde gekomen om ons te laten zien hoeveel Hij van ons houdt .

Geloof, hoop en liefde. De grootste daarvan is liefde.

God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf, God heeft zijn enig geboren Zoon gegeven voor ons mensen. Die eigenlijk helemaal niks met God te maken willen hebben en van nature toch beter denken te weten. Adam en eva wouden mede dank zij de duivel beter dan God worden, en willen we dat eigenlijk niet allemaal. Onze eigen baas zijn en onze eigen regels bepalen? Maar God heeft ons Zijn Woord (de Bijbel) gegeven. Hij heeft ons gemaakt dus dat recht heeft Hij, en waarom zouden we er dan niet naar kunnen leven? Wij moeten naar Gods wil leven, de meeste mensen zoeken juist en God die bij hun past. Maar in mijn ogen moeten we naar Hem luisteren. Dan krijgen we er zo ongelovelijk veel voor terug dat gaat ver ons verstand te boven!

Het unieke is dat het christelijk geloof 'be-lijden' wordt en door velen ook zo wordt ondervonden. Verder wil men het liefst alles buiten zichzelf leggen, zowel hulp, kracht maar ook verdriet over zijn eigen bestaan. Zelf niet de verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het eigen leven. Het unieke wil zo verstaan worden dat men zich gaat realiseren dat men zelf zijn schepper is, met of zonder steun van het christelijk geloof.

Dat God de mens opzoekt. En dat dat niet alleen in de Bijbel staat, maar nog waar is ook.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100