Is er er een lijst met dingen die je niet mag eten bij het 40 dagen vasten van christenen? (snoep, chips etc.)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Zo, nu even serieus. Binnen het protestantisme is er geen expliciete gezamenlijke traditie van vastenperiode. Wel zijn er individuele protestanten die vasten in de 40 dagen voor Pasen. De precieze inhoud van het vasten is niet duidelijk gedefinieerd. Zo zijn er mensen die meerdere dagen achter elkaar in het geheel niet eten, terwijl anderen zich onthouden van een bepaalde luxe of gewoonte, zoals roken, televisie kijken, snoep of alcohol nuttigen. Dit om zich in de 40 dagen-tijd (de lijdenstijd) te bezinnen op het Paasfeest, zich meer open te (kunnen) stellen voor het Woord en/of om solidair te zijn met hen die het moeilijk hebben. Vaak wordt het geld wat hiermee wordt uitgespaard gespaard voor een goed doel. Je mag er dus je eigen invulling aan geven, er zijn geen vaste regels of voorschriften. Alles wat jij overbodig of luxe vindt kun je laten staan tijdens de vasten. Wat jij denkt dat nodig is voor je periode van bezinning. Geen vlees bijvoorbeeld, of geen luxe-voedsel, wat voor jouw werkt. Uiteindelijk gaat het ook meer om het effect van de vasten dat je wilt bereiken dan om wat je nu precies wel en niet eet en drinkt. Voor sommige mensen is alleen geen alcohol al een hele opgave, anderen kiezen voor alleen water en brood.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vasten#Christendom

Onder de huidige Rooms Katholieke Canon van de Westerse ritus van de Kerk, is een vastendag een dag waarop Katholieken van achttien tot en met zestig jaar oud verplicht zijn om een beperkte vasten te houden. In Amerika mag je een normale maaltijd eten en tussendoor twee snacks nemen, zolang die snacks samen maar niet meer zijn dan één normale maaltijd. Kinderen zijn niet verplicht te vasten, maar hun ouders moeten er wel voor zorgen dat de kinderen goed onderwezen zijn in de geestelijke praktijk van het vasten. Een dag van onthouding is een dag waarop Katholieken van veertien jaar en ouder verplicht zijn om af te zien van het eten van vlees. (Onder de tucht van de Westerse rite is het wel toegestaan om vis, eieren, melkproducten en producten gemaakt van dierlijk vet te eten, wat in de Oosterse rite niet is toegestaan). De eigen pastoor kan eenvoudig dispensatie van vasten of onthouding verlenen, wanneer de medische situatie van iemand hierom vraagt.

Bronnen:
http://verbond.blogspot.nl/2010/02/fascine...

De Bijbel zegt er in ieder geval niets over