Heeft het anker symbool te maken met het cristendom?

Weet jij het antwoord?

/2500

Ja. Het anker staat voor hoop. En als je dat drievoudige teken bedoelt, dan staat het hart voor liefde en het kruis voor geloof. Toegevoegd na 2 minuten: Geloof, hoop en liefde: de drie pijlers waarop de christelijke kerk is gebouwd.

Eerst moet gezegd worden dat het christendom geen symbolen kent. Wel gebruikte Paulus 'een anker 'in een analogie ,om zijn lezers ervan te overtuigen dat hun hoop op redding door bemiddeling van Jezus goed gefundeerd was (Hebreeën 6:19) . . .Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, . . .