De Bijbel is gebaseerd op de geschiedenis van de joodse volk. Waarom ?

Joden zelf erkennen geen Christus en kruizing. Hun geloof is totaal anders dan christendom. Waarom is het dan die joodse geschiedenis vormt een basis van christendom.

Toegevoegd na 19 uur:
Ik heb nog een aanvullende vraag: dus jodendom is basis voor christendom. Waarom werden joden dan honderden jaren vervolgd en gepest door de christenen? Ik stel deze vragen want ik lees een boek van Chaim Potok Mijn naam is Asher Lev en eea begrijp ik niet.

Weet jij het antwoord?

/2500

Omdat Jezus in Israël geboren werd en het Joodse volk daar woonde. Vanuit Israël is het christendom over de wereld verspreid. Toegevoegd na 8 minuten: Alle schrijvers van de bijbel zijn geboren als nageslacht van Abraham, Isaäc en Jacob. Zij behoren dus tot het Joodse volk, en daarom is het logisch dat zij over de geschiedenis van hun eigen volk schreven.

De joden waren vroeger Gods volk, later na het ophangen van Jezus, niet meer.

In het oude testament wordt een messias voorspelt, Jezus die zelf een jood was beweerde (of de schrijvers van zijn verhaal) dat hij die messias was. Een paar joden geloofden dat, de meesten echter niet. Het nieuwe testament is dus een vervolg op het oude, wat door de joden niet geloofd wordt. Die nemen alleen het oude testament (voor hen de Tenach) voor waar aan, de christen zowel de Tenach als het Nieuwe Testament. Toegevoegd na 4 minuten: Later zijn beide verhalen weer een keer herschreven door Mohammed (islam), dit wordt door de christen en joden weer afgewezen. Nog weer later hebben de Mormonen er weer een verhaal aan vast geplakt. Toegevoegd na 14 minuten: Jodendom= OT(tenach) waarin messias voorspelt wordt Christemdom= OT+NT waarin de messias uitgekomen is Islam= OT+NT in de mix (Jezus wordt als profeet gezien) Mormonen= OT+NT +eigen verhaal over Jezus in America

De Tora beschrijft de geschiedenis van het joodse volk en de religieuze gebruiken en voorschriften. Die facetten lopen dooreen. De Tora is inhoudelijk niet veel anders dan wat de christenen het Oude Testament noemen. Na het optreden van Jezus is zijn leven opgetekend; die verhalen zijn gebundeld in wat we nu het Nieuwe Testament noemen. Oude en Nieuwe Testament vormen samen de Bijbel van de christenen, waarbij het Oude dus kan worden beschouwd als de geschiedenis van het joodse volk. Dat de joden Jezus niet als messias erkennen heeft daarmee niets te maken.

In haar boek: De Grote Transformatie beschrijft Karen Armstrong de parallelle ontwikkelingen van de verschillende grote stromingen: Joods, Grieks, Christelijk en Boeddhisme. Volgens haar onderzoek hebben het Joodse en het Christelijke geloof dezelfde oorsprong, namelijk midden/zuid Afrikaans. De volksverhuizing(en) vanuit vooral midden Afrika naar noord Afrika vallen tegelijk met het begin van het op schrift stellen van filosofische, levensbeschouwelijke en maatschappelijke verworvenheden. Doordat deze op schrift zijn gesteld, zijn interpretatieverschillen evident en manifest geworden door waarneembare opsplitsing van de geloven. Zo is ook het Islamitische geloof een afsplitsing van het Christelijk/Joodse geloof volgens Armstrong. Het Joodse geloof is gebaseerd op de Tora. Deze mag niet vertaald worden en zelfs niet met mensenhanden worden aangeraakt. Hierdoor bestaat er een grote kans dat de heden ten dage nog gebruikte tekst zeer dicht bij de oorspronkelijke tekst van de Tora van omstreeks 1000 jaar voor Christus ligt. Daar tegenover kent de Islam wel Jezus als profeet. Dat is logisch want de profeet Jezus leefde omstreeks het begin van onze jaartelling. Het Islamitische geloof is gebaseerd op de geschriften van de profeet Mohammed en ligt omstreeks 600 na het begin van onze jaartelling, net zoals het nieuwe testament omstreeks die tijd is vastgesteld door het concilie. Het Oude Testament (waar ook geen sprake is van een Christus of Jezus) is rond die tijd ook gecorrigeerd vastgesteld om het Nieuwe Testament te borgen. Uit opgegraven geschriften uit die tijd (Nag Hammadi) blijkt dat het Nieuwe Testament bewust incompleet is gehouden. Ook de Dode Zee Rollen en het testament van Judas zijn afgelopen eeuw ontdekt en maken deel uit (net als de Hermetische geschriften) van het Nieuwe Testament maar kunnen nooit meer worden toegevoegd zonder de leer van Rome onherstelbaar te beschadigen.

De Bijbel vertelt over de geschiedenis van het gehele volk Israël, dat uit twaalf stammen bestaat, in relatie met hun God, de God van Abraham, Isaak en Jakob. Het joodse volk bestaat uit 2 stammen, Juda en Benjamin, en maakt deel uit van het gehele volk Israël. Het christendom heeft de geschiedenis van het gehele volk Israël als basis, dus niet alleen van het joodse volk. Toegevoegd na 15 uur: Antwoord op je aanvulling: Het jodendom is niet de basis van het christendom. Het zou zo maar kunnen zijn dat de Bijbel mogelijk meer informatie geeft dan Cham Potok. Toegevoegd na 4 dagen: De bedoelde verzen van de tekst zijn: 25-27

Bronnen:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jo%EB...

Jezus en de apostelen waren zelf Joden. Het is nooit de bedoeling geweest om een nieuwe religie te vormen. Maar omdat de Joden Jezus niet zagen als de Messias of als een profeet hebben de Christenen zich afgesplitst van de Joden. Maar de basis van het Christelijk geloof en het Joodse geeloof zijn eender. Toegevoegd na 1 dag: Antwoord op je aanvullende vraag: Eeuwenlang zagen veel Christenen de Joden als de moordenaars van Jezus. Dat is devreden van de oorsprong van de Jodenhaat. De visie hierop is gelukkig gewijzigd.

De eerste helft van de bijbel (het oude testament) beschrijft de geschiedenis van het Joodse volk tot de komst van Jezus. De tweede helft van de bijbel (het nieuwe testament) beschrijft de geschiedenis van het Joodse volk vanaf de geboorte van Jezus (inclusief het geslachtsregister van Abraham tot Jezus) en de ontwikkeling van de kerk in de eerste eeuw. De eerste gelovigen waren voornamelijk Joden en pas later ging Paulus (die eerst een streng religieuze Jood was) eropuit om ook de andere volken (dus de niet-joden) ter vertellen van het goede nieuws. Het jodendom blijft erin volharden dat Jezus niet de Zoon van God is en dat God niet zijn Zoon als genadegave voor iedere mens heeft laten sterven. Die afwijzing maakt het geloof inderdaad totaal anders. Dat joden vervolgd en gepest zijn door christenen is een niet-christelijke daad van die christenen. Maar weet wel dat het christendom in het verleden veelvuldig is misbruikt door machthebbers die in hun hart en handel en wandel helemaal geen discipel van Jezus waren of wilden zijn (en die zich toch "christenen" noemden). Ook is er een tijd geweest waarbij men meende andersdenkenden te moeten vervolgen (tegenwoordig is dat nog steeds zo en verschilt de mate per gebied op aarde).

In het kort: "Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen." Matth 5:17 Het gaat daar om een quote van Jezus waarbij hij verwijst naar de TeNaCh ofwel; het oude testament. Maar dat is wat kort door de bocht vind ik. Veel Christenen willen voor het gemak nog wel eens vergeten dat Jezus een Jood was. Daarvan zijn genoeg voorbeelden te vinden in het nieuwe testament. Jezus valt ook niet de geschriften zelf aan maar de (foutieve) interpretatie daarvan door een corrupte religieuze elite. Dat het OT zich concentreert op de Joodse geschiedenis mag niet vreemd zijn. Zij hebben dat immer opgetekend (de eerste 5 boeken worden ook wel de boeken van Mozes genoemd) en beschrijven de geschiedenis van het Joodse volk dat, vanzelfsprekend, als beste omschreven wordt . Dat Joden er in de Christelijke geschiedenis niet zo best van af komen komt oa doordat volgens de beschrijvingen van de kruisiging Pontius Pilatus de beslissing om Jezus vrij te laten of te kruisigen aan het Joodse volk overliet. Daarbij erkennen Joden Jezus ook niet als de zoon van God en daar zwaar religieuze mensen door de geschiedenis heen gemiddeld genomen niet de meest tolerante zijn naar andersdenkenden liggen conflicten nogal voor de hand. Zelfs Christenen onderling zijn niet bepaald vredelievend geweest. Zie bv alleen in Nederland al hoe de tegenstellingen tussen de Roomse en Protestantse stromingen de 80-jarige oorlog domineerden. Maar ook de Oosters Orthodoxen vs Rome is bepaald een koek en ei (en dan heb ik het nog niet eens over de moderne geschiedenis). Verder helpt het natuurlijk als je een wij vs zij gevoel kan creëren. Dit schept gemeenschappen van gelijkgezinden en dan heb je een veel sterkere machtsbasis. Zeker de middeleeuwse kerk stond niet boven heel gemene politieke spelletjes. Daarbij moest de vroege kerk zich zien te onderscheiden van de bestaande geloven om aanhangers te winnen. Niet alleen tov de Romeinse tradities maar zeker ook tegen de Joodse tradities waar ze vanaf stamden. Je ziet dan ook dat veel Christelijke demonen afstammen van Griekse en Romeinse goden. Later zijn daar ook Keltische en Noorse tradities bij gekomen toen men deze volkeren ging bekeren naar het Christendom.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100