Is er een geloof dat homohuwelijken 'accepteert' ?

Ik ga binnenkort trouwen, (hetrosexueel) we gaan voor de kerk trouwen. Ik vroeg me af, of er een geloof was die echt duidelijk achter homohuwelijken staan. Zelf vind ik het alleen maar mooi als MENSEN van welk geslacht dan ook bij elkaar liefde vinden. Toch ben ik katholiek en is dat niet toegestaan in de kerk..

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Individuele kerken, moskeeën en tempels (en wellicht ook synagogen) sluiten weliswaar huwelijken tussen het gelijke geslacht, maar het is niet zo dat zowel het christendom als het jodendom als de islaam als hindoeïsme als boeddhisme het toestaan. Dat wil dus niet zeggen dat een individuele voorganger of een substroming er een andere kijk op heeft.

Het woordje liefde heeft meerdere betekenissen. 1. Eros, sex, zoals in “de liefde bedrijven” (sex hebben); 2. Amor, “houden van”, het is de ‘liefde’ uit de films en de liedjes en de reden waarom in het Westen mensen bij elkaar zijn (I love you for ever) en waarom ze uit elkaar gaan als het over is (“it’s all over now, baby blue”); 3. Agapè, is de liefde die God bedoelt: de liefde voor je naasten, dat is “het beste en het goede willen voor iedereen, zelfs voor je vijanden”. God heeft de mens geschapen “man en vrouw” en ze zullen worden “een vlees” (kinderen krijgen en het leven doorgeven), “in voor en tegenspoed, totdat de dood hen scheidt” en “Wat God heeft verbonden zal de mens niet scheiden”. ++ Nu het antwoord op je vraag: alle geloven of religies die Gods woord voorop stellen, geloven dat het huwelijk iets is voor éen man en éen vrouw, omdat de Bijbel en de Kerk van alle eeuwen dat heeft geleerd. Alle geloven die “Amor” als hoogste waarde hanteren (“als twee mensen toch van elkaar houden, daar gaat het toch om”) die maakt het niet uit en voor hun is een homohuwelijk ook mogelijk en even waardevol.

De Abrahamitische (Christendom, Jodendom en Islam) geloven veroordelen het wel concreet. Het Hindoeïsme en Boeddhisme niet. In het Hindoeïsme zijn er vele voorbeelden van afbeeldingen in beeld en woord van homosexuele contacten. Je dan daarmee stellen dat het daar niet veroordeeld wordt. Het Boeddhisme is lastiger. Er zijn meerdere vormen van het boeddhisme die per regio verschillen en erg onderhevig zijn aan culturele trends. Generaal kan gesteld worden dat het getolereerd wordt. Dat betekent dus dat het een getolereerde groep is door een andere dominerende groep die hen accepteert. De Dalai Lama verwerpt de legitimiteit van homohuwelijken, maar de Dalai Lama representeert niet alle Boeddhisten. Het Hindoeïsme en Boeddhisme zijn dus niet concreet over het homohuwelijk. Het zijn twee religies die vrij community gedreven zijn, hoewel het Hindoeïsme meer aan artefacten hangt. Die artefacten zijn echter niet veroordelend over homosexualiteit. Homosexualiteit is iets dat buiten de norm valt; het komt niet vaak voor, of men komt er niet voor uit. Zeker vroeger was dat niet zo. Het is daarom niet vreemd dat eeuwenoude religies zich specifiek over het homohuwelijk niet uitspreken. Maar het is natuurlijk ook niet logisch om die eeuwen oude geschriften te toetsen aan de moderne cultureel-maatschappelijke realiteit. Ze zijn afhankelijk van wat cultureel-maatschappelijk als acceptabel gezien kan worden. Zoals izmo aangeeft, zijn er voor alle religies vele individuele gevallen te vinden waarin volgens de rites van die religie homohuwelijken voltrokken zijn. Wellicht dat dit bij de Abrahamitische huwelijken minder makkelijk gaat gezien de concrete veroordeling in de boeken en het dus lastiger is om iemand te vinden in landen waar men fundamentalistischer ingesteld is als het op religie aankomt.

Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_...
http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_topics_a...

De oude geloven accepteren, van huis uit, en vanuit de originele leer niet het homohuwelijk. Alle oude geloven Jodendom, Christendom, Islam beschouwen de aanvulling van man en vrouw, de complementariteit van man en vrouw (zoals de sleutel met het slot), waarmee ook het leven wordt doorgegeven, als een aanwijzing en een norm van God, dat het zo "hoort": "man en vrouw zullen zijn één vlees". Pas in de Middeleeuwen is door de Trouveres en de Troubadours de zeg "Romantische" liefde ontwikkeld. Die Romantische liefde kreeg in het begin van de Twintigste eeuw een enorme boost door de mechanische productie van muziek, film, roman etc. Nu wordt de Romantische Norm door het merendeel van de mensen als dé Norm gehanteerd, en ook nogal wat gelovigen zijn die Norm als de ware norm gaan hanteren. Als niet meer het "doorgeven van het leven" de norm is, maar "of mensen van elkaar houden", dan kan een homohuwelijk natuurlijk ook. Dus een geloof dat de nieuwe norm, als de juiste norm aanneemt, accepteert ook het homohuwlijk ! Jouw kerk, de Rooms Katholieke Kerk houdt vast aan de originele norm. Maar er zijn wel veel Vrijzinnige en Progressieve katholieke groeperingen die dat maar ouderwets en mensonvriendelijk vinden.

Jouw vraag is letterlijk: "Is er een geloof dat homohuwelijken accepteert" Mijn directe antwoord hierop is: Ja, mijn persoonlijk Geloof accepteert homohuwelijken. En samen met mij zijn er velen wiens individueel Geloof dit accepteert. Maar weet je... wij vinden het daarom niet nodig om een zogenaamde officiële erkende groepering te vormen omdat wij er op vertrouwen dat we vanuit de oerbron uiteindelijk toch allemaal 'gedwongen' worden tot het aanvaarden van het anders zijn van anderen. En ja, er is het Zuivere Godsgeloof waarbij geen onderscheid gemaakt wordt in rang, stand, leeftijd of wat dan ook. Het zuivere Godsgeloof waarbinnen élke andere vorm van geloof aanvaard wordt als gelijkwaardig aanvullend. Het is niet simpel om het Zuivere Godsgeloof te belijden maar het is wel de moeite waard omdat bij Zuiver Godsgeloof ook niet wordt uitgegaan van een God met een mannelijk geslacht, er wordt uitgegaan van een multi-gender bron die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht de vaak extreme verschillen in manifestatie. Veel plezier tijdens de voorbereidingen van jouw huwelijk en veel Geluk bij het vinden van een vredelievend standpunt in velerlei kwesties ;-) Liefs, Succes en Mega Big Smile van me

In islam mag je als man en man of vrouw met vrouw niet trouwen het is zelfs verboden. Maar er is een uitzondering heb ik begrepen van een Imam, ik was daar om voor een bekende deze vraag te stellen. Als men met dubbele geslacht is geboren mag die gene kiezen voor wat hij of zij wilt. Maar wanneer een man zich ondanks zijn mannelijke delen zich vrouwelijk voelt en laat zich dan ook naar vrouw transformeren (door operaties) dan mag het ook. Dat is wat ik gehoord en begrepen heb.