Wat zijn de consequenties als een streng opgevoed Nederlandse Jood 1 van de tien geboden overtreed?

Toegevoegd na 24 minuten:
en dan bedoel ik meer, welke straffen zullen de joden moeten aangaan? En dan bedoel ik niet echt een gevangenisstraf als men iemand gedood heeft, want dat geldt voor iederen, maar ik bedoel meer; wat gebeurt er met je rol binnen de gemeenschap? Wordt je uit de gemeenschap gedonderd als je je vrouw bedrogen hebt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Wat er gebeurt is wat de gelovige zelf gelooft of toelaat. Een keer een macaronischotel eten met ham en kaas, of een salade met geitenkaas en spek, daar ga je niet dood van. Maar als je zelf gelooft dat je daardoor niet in de hemel komt, en dus je geloof op losse schroeven komt, dan kun je daar aardig van in de war raken. Op korte termijn gebeurt er dus niet meer dan onzekerheid, schuld. Op langere termijn, de hemel?, tja dat weet niemand.

Het lijkt me nogal verschil maken welke van de 10 geboden je overtreedt. Een moord bijvoorbeeld lijkt me nogal wat zwaarder wegen dan een vloek. Voor een vloek krijg je immers in onze samenleving geen straf maar voor een moord wel. Onderstaand stukje heb ik uit Wikipedia gehaald dus kijk zelf maar eens. De overtredingen van geboden waar je hier op aarde geen straf voor krijgt zul je in ieder geval voor God zelf moeten verantwoorden. In de joodse traditie wordt niet gesproken van geboden, maar van woorden: de Hebreeuwse aanduiding ‘aseret ha-dibrot betekent "de tien woorden". Men hanteert de volgende indeling: 1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken. 4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt. 5.Eer uw vader en uw moeder. 6.Gij zult niet moorden. 7.Gij zult niet echtbreken. 8.Gij zult niet stelen. 9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is. Men verdeelt de woorden soms als 1 + 3 + 3 + 3: één afgezonderd (heilig) woord, drie met betrekking tot de relatie tussen mens en God, drie met betrekking tot de verhouding tot

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden