De Islam legt verband tussen hoofdhaar bij vrouwen, verleiding en schaamte met hoofddoeken als consequentie. Moeten kale Moslima's die ook dragen?

Deze vraag stel ik uit pure nieusgierigheid. Ik ken namelijk een kaalhoofdige vrouw en vroeg me af wat zij zou 'moeten' doen als zij moslima zou zijn.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dit las ik,maar wat is waarheid? Dat de Koran de hoofddoek verplicht stelt, is volgens Nahed Selim niet waar. ,,Er wordt altijd verwezen naar twee teksten. De ene tekst zegt dat de vrouw haar zina moet bedekken. Daar is door de koranuitleg van gemaakt dat ze haar 'schoonheid' moet bedekken. Maar als je elders in de Koran en hadith zoekt, zie je dat zina betekent: 'sieraden, opmaak'. Het is dus van oorsprong gewoon een oproep aan vrouwen om zich niet te veel op te doffen.'' Ook de tweede, al even beroemde tekst, gaat volgens Nahed Selim niet over hoofddoeken. Het is volgens haar een tekst die vrouwen opdraagt hun dagelijkse kleding decent recht te trekken. ,,In die tijd en streek waren dat toevallig wijde omslagdoeken. Maar dat is niet de essentie van het gebod.'' Een kale moslima zal volgens mij toch wel een hoofddoek dragen,maar volgens bovenstaand bericht,zou het niet verplicht zijn........... Groeten.

voor de koran gaat het helemaa niet om haar Voor velen gaat het om meer dan het risico bij vruchtbaarheid, namelijk om het niet willen aanstoot geven op zich. Sattar schrijft dat van oudsher uit het Koranvers begrepen wordt dat “vrouwen worden geacht onweerstaanbaar verleidelijk te zijn voor mannen, maar mannen veel minder voor vrouwen.”(Sattar, 1993: 90) Vrouwen moeten zich immers meer bedekken dan mannen. Ze vergeet te vermelden dat mannen tegelijkertijd geacht worden zich minder goed te kunnen inhouden. Wel attendeert ze erop dat de Koran in eerste instantie mannen aanspreekt op hun gedrag en er dus minder belang aan bedekking van vrouwen gehecht zou hoeven worden. Maar de hoofddoek wordt in de praktijk juist gebruikt om een beter gedrag bij mannen te bewerkstelligen.