bestaat God en wie is het

ik probeer te geloven dat er iets is,maar ik denk dat God verzonnen is alleen maar om de mensen te laten denken dat er iets is na de dood
als er een God is noem ik die de aarde we zijn hier ontstaan en geven ons lichaam ook weer ter aarde en verteren en worden 1 met de grond.
De aarde is sterk en machtig ,als de aarde vergaat vergaat ook de mensheid en al de rest wat leeft
de aarde kan doen wat hij/zei wil en haar,zijn krachten zijn onverstelbaar groot.
lijkt dit niet een beetje wat er over God gezegt word degene die wij kennen als God

Toegevoegd na 5 minuten:
Ik denk dat Het alles om ons heen is wat de aarde ons geeft en van ons neemt is het Moeder natuur of de Vader in de hemel

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Of God bestaat kan ik je alleen mijn persoonlijke mening over geven. Ik geloof er niet in. Maar er zijn mensen genoeg die wél geloven dat er een God is. Hetzelfde is het met jouw verhaal over Moeder Natuur, jij denkt/gelooft dat de aarde heel veel krachten heeft en koppelt dit aan (een) God. (als ik het goed begrepen heb) Zo heeft een ieder zijn eigen kijk hierop en daar ben je gelukkig vrij in.

God is bedacht door mensen, soms met goede, maar vaak met minder goede bedoelingen. Minder goede bedoelingen zijn het bedenken van mogelijkheden om macht over mensen te kunnen uitoefenen, om mensen in bedwang te houden. Goede bedoelingen zijn het bedenken van middelen om mensen te steunen in het aardse tranendal.

--'God' is een verzinsel van wat men niet anders dan 'goddelijk' of transcendent kan noemen . --God is een voor de (sommige) mensen aanvaardbare definitie van dat wat men in 'ietsisme' of in Tao niet verder kan omschrijven ; maar die ons er op wijst dat er 'meer is' ...

Ik ben van mening dat er wel een 'god" bestaat, maar niet zoals in de bijbel beschreven staat, niet als een menselijk figuur. Je zou god goed inderdaad als de aarde kunnen zien, ik denk dat het nog groter is, wat dacht je van het hele universum.. het heelal, sterren, zonnestelsel dat hoort allemaal ook bij de aarde of de aarde bij de stelsel hoe je het ook wilt zien, als bepaalde standen van stelsel niet precies op de juiste afstand van de aarde zouden staan was er ook op de aarde geen leven mogelijk, denk maar eens aan de zon. Daarom geloof ik in de evolutie die door de eeuwen heen gegroeid is zoals het nu is.. zoals de natuur het wilt, de natuur is zo sterk die kan zichzelf steeds weer herstellen. mits en dan is hij wel beïnvloedbaar wij mensen er op de juiste manier mee omgaan, zoals de C02 uitstoot en de CFK's die drastisch moet verminderen. Soms wordt er gesuggereerd dat de mens ik de eindtijd leeft, als dat zo is hebben we dat aan ons zelf te danken, we behoren op de juiste manier met de aarde en de natuur om te gaan. Veel mensen willen graag geloven in de bijbel en de kerk, omdat ze zich daarom veilig voelen en weten dat ze in de hemel terecht komen en daar het eeuwig leven verder kunnen genieten.. misschien is er wel leven na de dood, denk niet in de hemel maar als Reïncarnatie het opnieuw geboren worden van de mens in een nieuw menselijk lichaam. Weer op deze aardkloot.. misschien mag je aan de Natuur wel het woord God geven....

Of god bestaat of niet maakt niet uit... Volkomen irrelevant... Werkt God voor je of niet, dat is de vraag... Als hij niet bestaat en je hebt er vreugde van en het vormt een voorbeeld voor je, dan is het goed... Bestaat hij wel en doet hij je niets en vecht je tegen zijn opdrachten, dan is het ook goed... Dus laat los of dat bestaat of niet, werkt het voor je is een beter uitgangspunt... Werkt het, dan laat het werken en werkt het niet, laat het dan... Maar kies dat wat werkt voor je... Ik zal het je verklappen: hij bestaat niet, ECHT NIET... De waarheid is, je moet het zelf ontdekken, helemaal zelf, helemaal vanzelf... En dan zou je kunnen ontdekken dat jij de belichaming van God bent, maar als je dat niet ontdekt hebt is het nutteloos er iets van te zeggen en als je het ontdekt hebt, is het nutteloos er iets van te zeggen... Dus ik kan het hierbij laten... Toegevoegd na 7 minuten: Oh ja, als alles één is, dan moet jij wel God zijn, maar misschien had je dat nog niet ontdekt...

Ik geloof zelf in een God en een Godin en dan symbolisch. Dus de zon is de God en de maan de Godin etc. Vaak is het geloven een gevoel. Wat uit eindelijk mensen wel sterker kunnen maken. Ze hebben eens onderzoek gedaan en het is bewezen dat mensen die regelmatig de kerk bezoeken langer leven dan mensen die het niet doen.

Ja hoor, zie foto:

Ja; er antwoord er nu één.... God is een creatie van mensen die geloven in wat er geschreven staat. Het vloeit voort uit verhalen, ideeën en vezinsels. Net als bij andere geloven overigens het geval is; alleen dan noemen ze het anders. En in een "God" geloof je of je gelooft niet. Mensen houden zich eraan vast; ze voelen zich prettiger en veiliger met een gedachte dat er altijd iemand is die over hen waakt. Persoonlijk moet ik er een beetje om lachen, vooral als men zegt: "Het is God's wil"......Waarop is dan altijd steenvast antwoord ....En al die ellende om ons heen, het slechte weer of de ziekelijke criminelen die zich aan kinderen, vrouwen of mannen vergrijpen is zeker ook God's wil..... Meestal is het dan stil. Kortom; nee God bestaat niet maar is een geloof dat gecreeert is door mensen.

het is het vlammetje dat brandt in ieder mens

Ik geloof, dat er een God is, ofwel de Alkracht, een liefdes energie en inspiratiebron. God staat voor alles wat licht en liefde is, voor alles wat men ontvangt en kan geven. Licht, overstemd het duister, liefde maakt verdraagzaam. Vroeger MOEST ik altijd mee naar de kerk, maar wat ik er moest doen...? Ik verveelde me te pletter, soms wel bijna twee uur! Voor mij hoefde die poepas niet : 'U zult branden in de hel ' ...hoe weet hij dat nou, komt hij er zelf dan vandaan, dacht ik. Ik was blij dat ik er door omstandigheden niet meer heen hoefde. Nu, door jaren "zelfonderzoek' of er wel iets was, of er echt een God, of wat dan ook was, kwam ik tot de conclusie; Ja er is iets, iets wat sterker is, ik voel het, ik heb het mee mogen maken.. Als ik er om vraag, voel ik het, een soort van liefdes gevoel in mijn lijf, een gevoel dat sterker voelt als 'houden van' dat mij tot tranen toe kan beroeren. Ik zou het zó graag anderen willen laten voelen en meemaken, maar ik kan het alleen vertellen, hopend dat diegene die dit leest een beetje van mijn gevoel mee mag krijgen.

Op de vraag of God bestaat kan niemand je antwoord geven. Niet hier op GV en ook niet ergens anders. Eén ding is zeker: Er is niet wetenschappelijk bewezen dat God bestaat. Daarom is het ook "geloven" en niet "weten". Er zijn een aantal mensen die heel hard roepen: God bestaat niet, maar ook zij kunnen het niet zeker weten. Het enige wat zij weten is dat er niet wetenschappelijk bewezen is dat God bestaat. We zullen het pas weten als we dood zijn gegaan, en er is nog niemand terug gekomen om daar iets over te vertellen. Geloven in God, en leven naar bepaalde regels kan een houvast zijn. Een persoon om mee te spreken (bidden) als het minder goed met je gaat, of juist als het heel goed met je gaat. Tot wie spreek je dan? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat het soms fijn kan zijn om bepaalde gevoelens/emoties/gedachten die in je leven uit te spreken. Ik doe dat dan tegen "God". Een ander noemt het mediteren. Ik ben Christelijk opgevoed, en ben ook nu nog gelovig. Maar in mijn vriendenkring en familie zijn er zowel gelovigen als ongelovigen. Het belangrijkste is dat we elkaar allemaal in onze waarde laten.

Zie vraag van 7 maanden terug http://www.goeievraag.nl/vraag/bestaat-god.6911 http://www.goeievraag.nl/vraag/bestaat-god-wel.991 http://www.goeievraag.nl/vraag/god.9994 Succes met je zoektocht.! Wat mij betreft GOD bestaat... Toegevoegd na 6 uur: Anders bestond jij niet.!!!

God bestaat, maar het is geen wie. God is maar een woord dus eigenlijk bestaat alleen waarnaar verwezen wordt. Geen gescheiden mannelijk en vrouwelijk component, maar Dat Wat Is, de totaliteit en de volheid en de leegte en daaraan voorbij.

Vanuit de spirituele kant en vanuit de meeste relegie's gezien, moet er ergens iets wezen ,buiten onze eigen belevingswereld om, dat immens groot is en waar we allemaal weer terug komen. Het is de spiegelwereld van hier en belangrijker dan de wereld hier. Of je dat nu God moet noemen is je eigen keus. Voor mij is het naamloos, maar het bestaat wel. Gek genoeg is het altijd en overal al aanwezig tussen al de mensen in, maar zeggen ze dat van God ook niet? Is er wel verschil? Is het dan ook nog belangrijk hoe het heet? En geloof je er niet in, ook goed! Er zijn zoveel dingen waar we niet in geloven. Voor mij is het een weten dat het bestaat.

Ik denk dat je God niet als persoon kunt zien. God is alles en omvat alles, heeft alles geschapen in het geestelijke en dat stoffelijk gemaakt. Zijn scheppingswerk gaat nog steeds door, er worden nog steeds nieuwe planeten geboren. Ook wij zijn geestelijke wezens in een stoffelijk lichaam. Alleen is alles versluierd toen wij in ons lichaam incarneerden. Wel geef ik je als raad om diep af te dalen in jezelf, dan zul je hem vinden. Vraag en het zal je bekend gemaakt worden.

God is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. God is liefde. Het gaat iedere voorstelling te boven. Nog bij de maan nog bij de zon. Als je interesse hebt wil ik de vindplaatsen wel vermelden.

Het wel of niet geloven in God is ongeveer te illustreren als werken bij een baas, OF je eigen onderneming drijven. Werk je bij een baas, dan ben je verantwoording verschuldigd, je aan zijn regels houden. Je hoeft de baas nooit ontmoet te hebben. Dat komt omdat de onderneming heel erg groot is, en de baas niet aanwezig is op de plaats waar jij werkt. Toch geloof je en ben je overtuigd dat die bestaat. Wil je vrij hebben dan kan je het niet zomaar doen zonder de consequenties te aanvaarden. Ben je eigen baas, dan ben je wat je eigen onderneming betreft voor het doen en laten alleen aan jezelf verantwoording verschuldigd. Geloof je dus in het bestaan van een God, dan zal je dus ook zo naar leven. Zijn wil willen doen en hem behagen. Geloof je NIET in het bestaan van hem, dan doe en laat je ook wat je zelf goed vind. Hetzij dingen die door gelovigen gedaan of gelaten zouden worden. Vroeger waren het aantal mensen dat in een bestaan van een God geloofden veel groter als nu. Door de leerstellingen, het gedrag en handelingen van vele "kerken" en gelovigen, is de teleurstelling in het geloof danig afgenomen. Zelfs het feit dat hun eigen boek hun eigen handelingen veroordeelt, blijven zij pretenderen het ware geloof te zijn. Dit is niet bevorderlijk voor het geloven dat er een God bestaat. Als men nu wel of niet gelooft dat er een God bestaat, blijven er altijd vragen onbeantwoord. Vragen als hoe zijn we hier, en waarom zijn we hier, en waar gaan we naar toe na de dood, zullen voor mensen die niet in een Hogere macht geloven altijd onbevredigd beantwoord blijven. Of een antwoord dat hun geweten sust. Van nature heeft de mens altijd al gelooft dat er IETS is. Het feit dat er zoveel verklaarbare dingen om ons heen zijn, de pracht, precisie van de tijds-elementen, en noem maar op, getuigd juist dat er een Hogere intelligentie achter staat. Volgens de Bijbel heeft hij ook een vijand die er alles aan gelegen is, dat niemand in hem gelooft. Die strijdvraag duurt nu nog voort. Niet het feit dat we ervaren dat er zoveel nare dingen gebeuren, betekent dat er geen God bestaat. De verklaring daarvoor word gegeven in de Bijbel dat tijd bij Hem anders word ervaren als bij ons als mensen. Hij zegt via zijn Woord, de Bijbel, dat op Zijn tijd Hij zal handelen. DAN zal uitkomen als hij wel of niet bestaat, maar dan zullen allen die wel of niet in Hem geloven rekenschap aan Hem moeten afleggen. Dan weten wij het zeker: Hij bestaat!

God is de werkelijkheid, alles is het 'gezicht' van god.

Ik geloof in god. God heeft de wereld gemaakt. Hij heeft zijn zoon geestuurd om de mensen te vergeven. x13jaargirl.

Als ik je toelichting op je vraag lees, vraag ik me af in hoeverre je open staat voor andere antwoorden. Je hebt al een vrij duidelijk afgetekend beeld van God. Kan er meer bij, kan het nog wijzigen voor jezelf? Als God niet in de mens zit en Hij niet waar te nemen is met onze 5 zintuigen zou je Hem alleen kunnen leren kennen als Hij zichzelf aan je zou openbaren. Maar zelfs zo'n openbaring zou je kunnen wegredeneren. Wil je Hem echt leren kennen, dan moet je je voor Hem open stellen. Dan zal Hij zich laten kennen zoals Hij is, niet zoals mensen zeggen dat Hij is. Dus volgens mij is het antwoord op je vraag of God bestaat: Vraag het Hem zelf. By the way, Jezus is de enige die van zichzelf heeft gezegd dat Hij de zoon van God is. Het christendom is ook de enige godsdienst die geen religie is. Bij religie gaat het erom dat de mens op zoek is naar God. Als je op zoek gaat naar de God van de Bijbel kom je erachter dat Hij al veel langer op zoek is naar jou. Je moet natuurlijk zelf weten in welke hoek je wilt zoeken, maar als je het mij vraagt, wijs ik naar deze hoek:).

Als je voor jezelf wilt beslissen of God bestaat, zul je eerst moeten vaststellen wat je precies bedoeld met 'God'. Je moet eerst weten waar je het over hebt, voordat je kunt vaststellen of het bestaat. Nou wordt de kans dat iets bestaat vaak kleiner naarmate je nauwkeuriger omschrijft, 'definieert', wat je precies bedoelt. Als je bijvoorbeeld stel 'God is alles wat er is', dan is vrij goed te verdedigen dat God bestaat. Maar we hebben dan geen verder kenmerken afgesproken, waarvan je dan uit de eerste waarheid kan afleiden dat die ook moeten bestaan. Zeg je nu 'God is alles wat er is en hij heeft het beste met ons voor', dan hebben we een kenmerk toegevoegd dat het moeilijker maakt om het bestaan van God, zoals hier gedefinieerd, aan te tonen. De middeleeuwse wijsgeer Anselmus heeft hardnekkig geprobeerd het bestaan van God aan te tonen, wat enkele juweeltjes van redeneerkunst heeft opgeleverd. Zeer de moeite van het lezen waard, als deze materie je boeit! Uiteindelijk moet je zelf de keuze maken uit deze drie standpunten: Ik geloof dat God bestaat Ik geloof niet dat God bestaat Ik geloof dat God niet bestaat Sterkte!

Mijn mening is als God bestaat is Hij zeer goed in staat om te laten zien dat Hij bestaat en wie Hij is. dus zoekt en gij zult vinden klopt en er zal worden opengedaan. en om even en ander text te noemen waarom laat gij uzelf niet aan de wereld zien ? omdat zij Mij niet kennen, gij hebt mij gezien en geloofd dat Ik het ben joh 17 ergens geloof ik het laatste avondmaal verhaal de vraag van johannes en het hogepriesterlijke gebed. zijn heel erg verhelderend op dit vlak.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100